Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις στο Safari

Μάθετε τι να κάνετε εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για την ενεργοποίηση μιας επέκτασης Safari.

Το macOS Catalina εισήγαγε μια δυνατότητα ασφαλείας η οποία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να εμποδίσει τυχόν κακόβουλο λογισμικό να σας εξαπατήσει ώστε να ενεργοποιήσετε μια επέκταση Safari. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δυνατότητα μπορεί να επηρεαστεί από τη χρήση νόμιμου λογισμικού το οποίο διαθέτει ορισμένες δυνατότητες εγγραφής οθόνης ή προσβασιμότητας. Εάν συμβεί αυτό:

  • Ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα ότι το Safari εντόπισε μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία που παρεμβαίνει στην επιλογή με κλικ.
  • Ενδέχεται να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις Safari από τις Προτιμήσεις Safari. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή ενός πλαισίου επιλογής για να απενεργοποιήσετε μια επέκταση, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα πλαίσιο επιλογής για να την ενεργοποιήσετε.

Εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού της Apple και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις Safari, εκκινήστε το Mac στην ασφαλή λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Shift κατά την εκκίνηση του Mac. Ενεργοποιήστε τις επεκτάσεις Safari που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια επανεκκινήστε το Mac κανονικά.

Καρτέλα «Επεκτάσεις» στις Προτιμήσεις Safari

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: