Χρήση του Keynote με μια εφαρμογή βιντεοδιάσκεψης στο Mac

Μάθετε πώς να κάνετε αναπαραγωγή και κοινή χρήση της παρουσίασης Keynote κατά την πραγματοποίηση βιντεοδιάσκεψης στο Mac.

Ενεργοποίηση επιλογής παρουσίασης

  • Αν έχετε την τελευταία έκδοση του Keynote στο Mac, μπορείτε να αναπαράγετε την παρουσίαση σε ένα παράθυρο και να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές ενώ πραγματοποιείτε παρουσίαση. Επιλέξτε «Αναπαραγωγή» από τη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αναπαραγωγή παρουσίασης σε παράθυρο». Για να προβάλετε τις σημειώσεις παρουσιαστή στο Keynote, ενεργοποιήστε μία από τις άλλες επιλογές παρουσίασης παρακάτω.
  • Αν έχετε iPhone ή iPad, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Keynote Remote για τον χειρισμό του Keynote στο Mac και να προβάλετε τις σημειώσεις παρουσιαστή από το iPhone ή το iPad.
  • Αν έχετε iPad με iPadOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Sidecar για τη χρήση του iPad ως δεύτερης οθόνης για το Mac. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναπαραγάγετε την παρουσίασή σας ή να προβάλετε τις σημειώσεις παρουσιαστή σε μία από τις οθόνες.

Προβολή σημειώσεων παρουσιαστή

Αν οι σημειώσεις παρουσιαστή είναι στο Keynote, βεβαιωθείτε ότι οι σημειώσεις παρουσιαστή είναι ενεργοποιημένες πριν την αναπαραγωγή της παρουσίασης Keynote. Μάθετε πώς να προβάλλετε σημειώσεις παρουσιαστή στη διάρκεια μιας παρουσίασης.

 

Αναπαραγωγή της παρουσίασης

Ανατρέξτε στην εφαρμογή βιντεοδιάσκεψης για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης περιεχομένου από μια ξεχωριστή εφαρμογή.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: