Χρησιμοποιήστε κανονικές παραστάσεις στο Numbers σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com

Συνδυάστε τις συναρτήσεις REGEX και REGEX.EXTRACT με άλλες συναρτήσεις στο Numbers για να αξιοποιήσετε την ισχύ και την ευελιξία των κανονικών παραστάσεων στους υπολογισμούς υπολογιστικών φύλλων σας.

Οι κανονικές παραστάσεις είναι σύνολα χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό μοτίβων αναζήτησης. Μπορείτε να συνδυάσετε απλές ομαδοποιήσεις αυτών των χαρακτήρων για να δημιουργήσετε σύνθετους κανόνες για την εύρεση τιμών εντός συμβολοσειρών κειμένου. Το Numbers περιλαμβάνει δύο συναρτήσεις κανονικών παραστάσεων, τη REGEX και τη REGEX.EXTRACT, τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε με τις παρακάτω συναρτήσεις για την αναζήτηση, την αντιστοίχιση και την αντικατάσταση δεδομένων στους πίνακες σας:

 • AVERAGEIF
 • AVERAGEIFS
 • COUNTIF
 • COUNTIFS
 • COUNTMATCHES
 • FIND
 • HLOOKUP
 • IF
 • IFS
 • LOOKUP
 • MATCH
 • MAXIFS
 • MINIFS
 • SEARCH
 • SUBSTITUTE
 • SUMIF
 • SUMIFS
 • TEXTAFTER
 • TEXTBEFORE
 • TEXTBETWEEN
 • VLOOKUP
 • XLOOKUP
 • XMATCH

Ημερομηνία δημοσίευσης: