Προσαρμογή επιπέδων ήχου ακουστικών στο iPhone ή το iPad

Ενισχύστε τους απαλούς ήχους και προσαρμόστε ορισμένες συχνότητες για τις ανάγκες ακοής σας με τα Βοηθήματα ακουστικών στο iOS και το iPadOS 14, καθώς και σε νεότερες εκδόσεις.

Ένα ζευγάρι AirPods και ένα iPhone που δείχνει την Προσαρμοσμένη διαμόρφωση ήχου, η οποία ρωτά ποιο δείγμα ήχου ακούγεται καλύτερα. 

Τα Βοηθήματα ακουστικών λειτουργούν με τα ακόλουθα ακουστικά:

 • AirPods (3ης γενιάς)
 • AirPods Max
 • Apple EarPods (με βύσμα ακουστικών 3,5 χιλ. ή σύνδεση Lightning)
 • AirPods (2ης γενιάς)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro
 • Beats Fit Pro

Κατά τη χρήση της αυτόματης εναλλαγής συσκευών με τα AirPods, οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου θα μεταφέρονται μεταξύ του iPhone, του iPad και του ζευγοποιημένου Apple Watch (στο watchOS 7), αλλά δεν θα μεταφέρονται στο Mac.


Διαμόρφωση Βοηθημάτων ακουστικών

 1. Ελέγξτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του iOS ή του iPadOS.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ήχος/Οπτικά > Βοηθήματα ακουστικών. Ενεργοποιήστε τα Βοηθήματα ακουστικών.
 3. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να εφαρμοστούν οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου:
  • Ενεργοποιήστε την επιλογή «Τηλέφωνο» για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων στις τηλεφωνικές κλήσεις, τις κλήσεις FaceTime και οποιεσδήποτε εφαρμογές βιντεοκλήσεων τρίτων κατασκευαστών.
  • Ενεργοποιήστε τα Πολυμέσα για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων στη μουσική, τις ταινίες, τα podcast, τα ηχοβιβλία, το Siri, τον τηλεφωνητή και τη Ζωντανή ακρόαση.
 4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου των ακουστικών:

Χρήση της Προσαρμοσμένης διαμόρφωσης ήχου

 1. Επαναφέρετε οποιεσδήποτε τρέχουσες διαμορφώσεις ήχου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική > EQ και κατόπιν πατήστε «Όχι», για να απενεργοποιήσετε τον Ισοσταθμιστή μουσικής.
  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ήχος/Οπτικά και προσαρμόστε το ρυθμιστικό Εξισορρόπησης. Ρυθμίστε την εξισορρόπηση έντασης ήχου στο κέντρο.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ήσυχο περιβάλλον.
 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ήχος/Οπτικά > Βοηθήματα ακουστικών. Πατήστε «Προσαρμοσμένη διαμόρφωση ήχου».
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων» για την εφαρμογή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων που προτείνονται βάσει των επιλογών σας. Μπορείτε να επαναφέρετε τις τυπικές ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.

Χρήση των δεδομένων ακοογράμματος από την εφαρμογή Υγεία

Πατήστε «Προσαρμοσμένη διαμόρφωση ήχου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Χρήση ακοογράμματος», ώστε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα ακοογράμματος από την εφαρμογή Υγεία για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου.

Αν έχετε ένα σχεδόν συμμετρικό ακοόγραμμα, τα Βοηθήματα ακουστικών θα λάβουν τον μέσο όρο των δύο αυτιών και θα προσαρμόσουν το αριστερό και το δεξί κανάλι ήχου με το συγκεκριμένο προφίλ. Αν έχετε ασύμμετρο ακοόγραμμα, θα προσαρμόσουν το αριστερό και το δεξί κανάλι ήχου για το καλύτερο αυτί σας.

Χειροκίνητη προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου

Από την οθόνη «Ήχος ακουστικών», μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις τόνου και ενίσχυσης χειροκίνητα. Πατήστε «Αναπαραγωγή δείγματος» για να ακούσετε ένα δείγμα ήχου με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις κατά την ακρόαση του δείγματος ώστε να τις συγκρίνετε.

Για να προσαρμόσετε την εξισορρόπηση έντασης ήχου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού καναλιού:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ήχος/Οπτικά.
 2. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό Εξισορρόπησης.

Αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία διαφάνειας στα AirPods Pro ή στα AirPods Max, μάθετε πώς να ρυθμίζετε την εξισορρόπηση έντασης ήχου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού καναλιού.


Προσαρμογή της Λειτουργίας διαφάνειας στα AirPods Pro

Τα Βοηθήματα ακουστικών υποστηρίζουν τη Λειτουργία διαφάνειας στα AirPods Pro, βοηθώντας να ακούγονται πιο καθαρά οι χαμηλές φωνές και βελτιστοποιώντας τους ήχους του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ανάγκες ακοής σας. Μάθετε περισσότερα για τη Λειτουργία διαφάνειας και πώς να την ενεργοποιείτε.

Όταν ενεργοποιείται η Λειτουργία διαφάνειας, οι ρυθμίσεις των Βοηθημάτων ακουστικών ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ακούτε τη δική σας φωνή ή να αυξήσουν το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να βρείτε μια διαμόρφωση που σας προσφέρει την καλύτερη άνεση. Μπορείτε να ξεκινήσετε από μια πιο ήπια ρύθμιση προσαρμόζοντας το ρυθμιστικό Τόνου ή Ενίσχυσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να την αυξήσετε σταδιακά μέχρι τη ρύθμιση που σας βοηθά περισσότερο να ακούτε τις φωνές των ατόμων ή τον φυσικό ήχο γύρω σας.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της Λειτουργίας διαφάνειας:

 1. Ελέγξτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του iOS ή του iPadOS.
 2. Τοποθετήστε τα AirPods Pro στα αυτιά σας και συνδέστε τα με το iPhone ή το iPad.
 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ήχος/Οπτικά > Βοηθήματα ακουστικών > Λειτουργία διαφάνειας.
 4. Πατήστε «Προσαρμοσμένη Λειτουργία διαφάνειας» και ενεργοποιήστε την.

Για να προσαρμόσετε την εξισορρόπηση έντασης ήχου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού καναλιού, προσαρμόστε το ρυθμιστικό Εξισορρόπησης διαφάνειας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της Λειτουργίας διαφάνειας πατώντας το κουμπί «Ακοή»  στο Κέντρο ελέγχου.


Χρήση της Ενίσχυσης συζήτησης στα AirPods Pro

Η Ενίσχυση συζήτησης εστιάζει τα AirPods Pro στο άτομο που μιλάει μπροστά σας. Αυτό καθιστά ευκολότερη την ακρόαση για εσάς, όταν μιλάτε πρόσωπο με πρόσωπο.

Για να ενεργοποιήσετε την Ενίσχυση συζήτησης:

 1. Ελέγξτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του iOS ή του iPadOS.
 2. Τοποθετήστε τα AirPods Pro στα αυτιά σας και συνδέστε τα με το iPhone ή το iPad.
 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ήχος/Οπτικά > Βοηθήματα ακουστικών > Λειτουργία διαφάνειας.
 4. Πατήστε «Ενίσχυση συζήτησης».

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την Ενίσχυση συζήτησης πατώντας το κουμπί «Ακοή»  στο Κέντρο ελέγχου.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: