Χρήση προβολής ανάγνωσης στο Pages, το Numbers και το Keynote

Χρησιμοποιήστε την προβολή ανάγνωσης στο Pages, το Numbers ή το Keynote σε iPhone, iPad και iPod touch για να δείτε ένα έγγραφο χωρίς να το επεξεργαστείτε κατά λάθος.

Ενεργοποίηση προβολής ανάγνωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προβολή ανάγνωσης για να μην μετακινείτε αντικείμενα και να μην εμφανίζετε το πληκτρολόγιο κατά λάθος, κατά την προβολή, την κύλιση και την αλληλεπίδραση με το κείμενο και τα αντικείμενα. Η προβολή ανάγνωσης ελαχιστοποιεί τα στοιχεία ελέγχου και αφήνει μόνο αυτά που χρειάζεστε για να βλέπετε το περιεχόμενο και να εκτελείτε συγκεκριμένες εργασίες. 

Για να ενεργοποιήσετε την προβολή ανάγνωσης, πατήστε το κουμπί προβολής ανάγνωσης  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Αν δεν βλέπετε το κουμπί προβολής ανάγνωσης, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και στη συνέχεια πατήστε «Διακοπή επεξεργασίας».

 Κατά τη χρήση της προβολής ανάγνωσης, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  για να κάνετε άλλα πράγματα με το έγγραφό σας:

  • Κοινοποίηση του εγγράφου
  • Εξαγωγή του εγγράφου
  • Εκτύπωση του εγγράφου

Στην προβολή ανάγνωσης στο Pages, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον πλοηγό σελίδων, την προβολή δύο σελίδων ή την καταμέτρηση λέξεων. Ανάλογα με τη συσκευή, πατήστε το κουμπί «Επιλογές προβολής»  ή το κουμπί «Περισσότερα»  για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

Στην προβολή ανάγνωσης στο Keynote, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της παρουσίασης.

Επεξεργασία εγγράφου

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο, πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» στη γραμμή εργαλείων.

Επίσης, μπορείτε να ξεκινήσετε την επεξεργασία, αν έχετε επιλέξει κείμενο, ένα αντικείμενο ή έναν πίνακα, ενώ χρησιμοποιείτε την προβολή ανάγνωσης:

  • Πατήστε δύο φορές το κείμενο και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία» στο μενού που εμφανίζεται.  
  • Αγγίξτε παρατεταμένα ένα αντικείμενο ή έναν πίνακα και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία» στο μενού που εμφανίζεται.


Άνοιγμα και κοινοποίηση εγγράφων σε προβολή ανάγνωσης

Μετά την αναβάθμιση του Pages, του Numbers ή του Keynote σε έκδοση 10.1 στη συσκευή σας, τα υπάρχοντα έγγραφά σας ανοίγουν στην προβολή ανάγνωσης. Απλώς πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» στη γραμμή εργαλείων για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του εγγράφου σας.

Κοινοποίηση εγγράφων

Όταν κάποιος σας κοινοποιεί ένα έγγραφο, αυτό ανοίγει στην προβολή ανάγνωσης την πρώτη φορά που το ανοίγετε. Όταν κοινοποιείτε ένα έγγραφο σε άλλους, αυτό ανοίγει στην προβολή ανάγνωσης την πρώτη φορά που το ανοίγουν. 

Εκ νέου άνοιγμα εγγράφων

Όταν ανοίγετε ξανά ένα έγγραφο, ανοίγει στην προβολή που το είχατε αφήσει: προβολή ανάγνωσης ή επεξεργασίας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: