Αν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου με ένα διαχειριζόμενο Apple ID και ο χρήστης δεν μπορεί να το δει

Αν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου με ένα διαχειριζόμενο Apple ID και ο χρήστης δεν μπορεί να το δει, αλλάξτε το όνομα του αρχείου.

Στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager του οργανισμού σας, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με άλλα διαχειριζόμενα Apple ID. Αν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου με ένα διαχειριζόμενο Apple ID και ο αντίστοιχος χρήστης δεν μπορεί να το δει, αλλάξτε το όνομα του αρχείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: