Αν ακούτε παρεμβολές ή παράσιτα από τα AirPods Pro

Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο συνδεδεμένο iPhone, iPad, iPod touch ή στο συνδεδεμένο Mac.
  2. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές σε ασύρματα δίκτυα ή εμπόδια ανάμεσα σε εσάς και στη συσκευή
  3. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή, για να δείτε αν το πρόβλημα προέρχεται από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. 

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα στην ποιότητα ήχου ή αν το πρόβλημα επιδεινώνεται σε θορυβώδη περιβάλλοντα, κατά την άσκηση ή κατά τη διάρκεια κλήσης, ανατρέξτε στο Πρόγραμμα σέρβις για προβλήματα ήχου στα AirPods Pro.

Ημερομηνία δημοσίευσης: