Αν η Ενεργή ακύρωση θορύβου δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα AirPods Pro

Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο συνδεδεμένο iPhone, iPad, iPod touch ή στο Mac.
  2. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods Pro στα αυτιά σας και ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC).
  3. Καθαρίστε το πλέγμα που βρίσκεται στο επάνω μέρος των AirPods Pro. Ορισμένες φορές η Ενεργή ακύρωση θορύβου μπορεί να επηρεαστεί αν συσσωρευτούν ακαθαρσίες ή κερί αυτιού στην περιοχή που φαίνεται παρακάτω.

    Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα εξής προβλήματα:
    • Απώλεια του ήχου μπάσου
    • Αύξηση των θορύβων παρασκηνίου, όπως θόρυβος από τον δρόμο ή αεροπλάνο
  4. Αν η Ενεργή ακύρωση θορύβου συνεχίζει να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα AirPods Pro (1ης γενιάς), ανατρέξτε στο Πρόγραμμα σέρβις για προβλήματα ήχου στα AirPods Pro.
Ημερομηνία δημοσίευσης: