Αναπαραγωγή ταινίας ή αρχείου ήχου μεταξύ σλάιντ στο Keynote σε iPhone, iPad, ή Mac

Προσθέστε μια ταινία ή ένα αρχείο ήχου σε πολλά σλάιντ και αφήστε την ταινία ή το αρχείο ήχου να συνεχίσει να παίζει καθώς προχωρούν τα σλάιντ — ακόμη και κατά τη διάρκεια μεταβάσεων μεταξύ των σλάιντ. 

Για αναπαραγωγή ταινίας ή αρχείου ήχου σε σλάιντ, προσθέστε το ίδιο αρχείο σε διαδοχικά σλάιντ. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο αρχείο, ώστε να αλλάζει ο τρόπος που εμφανίζεται και ακούγεται η ταινία ή το αρχείο ήχου από το ένα σλάιντ στο επόμενο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του αρχείου για κάθε σλάιντ ανεξάρτητα ή τη θέση αλλαγής της ταινίας στο σλάιντ ενώ γίνεται ακόμη αναπαραγωγή. Τα βήματα κινούμενων γραφικών για άλλα αντικείμενα στο σλάιντ, όπως η «Είσοδος», «Δράση» και η «Έξοδος» συνεχίζουν να λειτουργούν κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας.


Προσθήκη ταινίας ή αρχείου ήχου σε σλάιντ

Για την αναπαραγωγή ταινιών ή ήχου σε διάφορα σλάιντ, προσθέστε το αρχείο σε διαδοχικά σλάιντ στην παρουσίασή σας.

Προσθήκη ταινίας ή αρχείου ήχου σε ένα σλάιντ σε iPhone ή iPad

 1. Επιλέξτε το σλάιντ από το οποία θέλετε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείου ήχου.
 2. Ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε το κουμπί Εισαγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Πολυμέσα ή απλώς πατήστε το κουμπί Πολυμέσα .
 3. Προσθέστε το αρχείο στο σλάιντ:
  • Για να μια ταινία από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών, πατήστε «Φωτογραφία» ή «Βίντεο», εντοπίστε το αρχείο και πατήστε το.
  • Για να προσθέσετε μια ταινία ή ένα αρχείο ήχου που βρίσκεται στο iCloud Drive ή σε άλλη τοποθεσία, πατήστε «Εισαγωγή από», εντοπίστε το αρχείο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, πατήστε «Άνοιγμα».
 4. Τοποθετήστε το αρχείο στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται στο σλάιντ και αλλάξτε το μέγεθός του αναλόγως.
 5. Προσθέστε το αρχείο σε κάθε διαδοχικό σλάιντ όπου θέλετε να γίνει αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείο ήχου.
 6. Σε κάθε σλάιντ, αγγίξτε την ταινία ή το αρχείο ήχου για να το επιλέξετε, αγγίξτε το κουμπί «Μορφή» , πατήστε «Ταινία» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Αναπαραγωγή σε όλα τα σλάιντ».
 7. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Αναπαραγωγή σε όλα τα σλάιντ» για το τελευταίο σλάιντ στο οποίο θέλετε να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου.

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή «Αναπαραγωγή σε όλα τα σλάιντ» σε ένα σλάιντ, θα γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείου ήχου από το ένα σλάιντ στο επόμενο, ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει τη ρύθμιση στο επόμενο σλάιντ. Για παράδειγμα, αν θέλετε να γίνει αναπαραγωγή μιας ταινίας σε πέντε σλάιντ, αλλά δεν θέλετε να αναπαραχθεί στο έκτο σλάιντ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Αναπαραγωγή σε όλα τα σλάιντ» στα πρώτα τέσσερα σλάιντ. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στο πέμπτο σλάιντ. Θα γίνει αναπαραγωγή της ταινίας στο πέμπτο σλάιντ και θα διακοπεί όταν προχωρήσετε στο έκτο σλάιντ.

Προσθήκη ταινίας ή αρχείου ήχου σε ένα σλάιντ σε Mac

Χρησιμοποιήστε ταινίες ή αρχεία ήχου σε μορφή που υποστηρίζει το QuickTime στο Mac. Αν δεν είναι δυνατή η προσθήκη ή η αναπαραγωγή μιας ταινίας ή ενός αρχείου ήχου, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το iMovie, το QuickTime Player ή το Compressor για να μετατρέψετε το αρχείο σε αρχείο MPEG-4 (με επέκταση .m4a) για αρχείο ήχου, ή σε αρχείο QuickTime (με επέκταση .mov) για ταινία.

 1. Προσθέστε το αρχείο στο σλάιντ από το οποίο θέλετε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου:
  • Για να προσθέσετε ένα αρχείο από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας ή ένα αρχείο από τη μουσική σας βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κουμπί «Πολυμέσα» στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινίες» ή «Μουσική» και, στη συνέχεια, σύρετε το αρχείο στο σλάιντ.
  • Για να προσθέσετε ένα αρχείο από το iCloud Drive ή άλλη τοποθεσία, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή», εντοπίστε το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή».
 2. Προσθέστε το αρχείο σε κάθε διαδοχικό σλάιντ όπου θέλετε να γίνει αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείο ήχου.
 3. Σε κάθε σλάιντ, κάντε κλικ στο αρχείο και επιλέξτε το, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή», κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινία» και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Αναπαραγωγή ταινίας (αρχείου ήχου) μεταξύ σλάιντ». 
 4. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Αναπαραγωγή ταινίας (αρχείου ήχου) μεταξύ σλάιντ» για το τελευταίο σλάιντ όπου θέλετε να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου.

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή «Αναπαραγωγή ταινίας (ήχου) σε όλα τα σλάιντ» σε ένα σλάιντ, θα γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείου ήχου από το ένα σλάιντ στο επόμενο, ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει τη ρύθμιση στο επόμενο σλάιντ. Για παράδειγμα, αν θέλετε να γίνει αναπαραγωγή μιας ταινίας σε πέντε σλάιντ, αλλά δεν θέλετε να αναπαραχθεί στο έκτο σλάιντ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Αναπαραγωγή ταινίας μεταξύ σλάιντ» στα πρώτα τέσσερα σλάιντ. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στο πέμπτο σλάιντ. Θα γίνει αναπαραγωγή της ταινίας στο πέμπτο σλάιντ και θα διακοπεί όταν προχωρήσετε στο έκτο σλάιντ.

Χρήση διατάξεων σλάιντ

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ταινίες ή αρχεία ήχου σε μια διάταξη σλάιντ και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε αυτήν τη διάταξη σλάιντ σε άλλα σλάιντ. Οι ταινίες ή τα αρχεία ήχου θα αναπαράγονται σε διαδοχικά σλάιντ που χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη σλάιντ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε φόντα κίνησης και να έχετε εγγυημένη απρόσκοπτη αναπαραγωγή και άψογη ευθυγράμμιση από το ένα σλάιντ στο άλλο.


Προσαρμογή της έντασης της ταινίας ή του αρχείου ήχου για κάθε σλάιντ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση μιας ταινίας ή ενός αρχείου ήχου για κάθε σλάιντ ανεξάρτητα σε Mac, ή ενός αρχείου ήχου σε iPhone ή iPad. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χαμηλώσετε την ένταση σε ένα σλάιντ παράλληλα με το οποίο μιλάτε και, στη συνέχεια, να την αυξήσετε για ένα σλάιντ στο οποίο δεν μιλάτε.

Προσαρμογή της έντασης ενός αρχείου σε iPhone ή iPad

 1. Στο σλάιντ που θέλετε να προσαρμόσετε, αγγίξτε το αρχείο ήχου.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Μορφή» , αγγίξτε «Ήχος» και, στη συνέχεια, σύρετε το χειριστήριο έντασης ήχου.

Προσαρμογή της έντασης μιας ταινίας ή ενός αρχείου ήχου σε Mac

 1. Επιλέξτε την ταινία ή το αρχείο ήχου στο σλάιντ, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινία» ή «Ήχος».
 2. Σύρετε το χειριστήριο έντασης ήχου.


Προσαρμόστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και χρησιμοποιήστε μεταβάσεις κατά την αναπαραγωγή ταινίας μεταξύ σλάιντ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση, το μέγεθος και την περιστροφή της ταινίας από το ένα σλάιντ στο επόμενο. Και αν χρησιμοποιείτε άλλες μεταβάσεις, η αναπαραγωγή της ταινίας θα συνεχίσει και στις εξερχόμενες και στις εισερχόμενες περιπτώσεις της μετάβασης.

Ορισμένα κινούμενα γραφικά δημιουργούν ενδιαφέροντα εφέ κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας μεταξύ σλάιντ. Όταν χρησιμοποιείτε τη «Μαγική κίνηση» ως κινούμενο γραφικό μετάβασης, συνεχίζεται η αναπαραγωγή της ταινίας και επεκτείνεται για να γεμίσει ολόκληρο το σλάιντ, καθώς η παρουσίαση προχωράει από το ένα σλάιντ στο επόμενο.

Αν δεν γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείου ήχου σας μεταξύ σλάιντ, βεβαιωθείτε ότι ορισμένες ρυθμίσεις είναι ίδιες σε κάθε σλάιντ.


Αναπαραγωγή μεταξύ σλάιντ όταν έχετε μεγάλες σημειώσεις παρουσιαστή

Η αναπαραγωγή μιας ταινίας μεταξύ σλάιντ μπορεί να είναι χρήσιμη όταν έχετε μεγάλες σημειώσεις παρουσιαστή που δεν χωράνε στην Προβολή παρουσιαστή. Δημιουργώντας ένα διπλότυπο ενός σλάιντ με μια ταινία αρκετές φορές και διαχωρίζοντας τις σημειώσεις παρουσιαστή σε αυτά τα σλάιντ, μπορείτε να κάνετε κλικ για να εμφανίσετε το επόμενο τμήμα των σημειώσεων ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η αναπαραγωγή της ταινίας, όποια μετάβαση κι αν χρησιμοποιείται.


Αν δεν γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείου ήχου σας μεταξύ των σλάιντ

Αν δεν γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας ή του ήχου μεταξύ των σλάιντ, ελέγξτε αυτές τις ρυθμίσεις για κάθε σλάιντ στο οποίο θέλετε να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου:

 • Η ρύθμιση «Επανάληψη» («Καμία», «Επανάληψη» και «Επανάληψη προς τα εμπρός και πίσω») για την ταινία ή το αρχείο ήχου πρέπει να είναι ίδια σε κάθε σλάιντ.
 • Η ρύθμιση περικοπής πρέπει να είναι ίδια σε κάθε σλάιντ (μόνο σε Mac).
 • Αν έχετε μια έξοδο σε ένα σλάιντ και μια είσοδο στο επόμενο σλάιντ, δεν θα γίνει αναπαραγωγή της ταινίας ή του αρχείου ήχου μεταξύ των σλάιντ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: