Πώς να πραγματοποιήσετε κλήση διάσκεψης από το iPhone

Στο iPhone μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση διάσκεψης με έως πέντε άτομα, εφόσον ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μια κλήση διάσκεψης –καθώς και η δυνατότητα προσθήκης, συγχώνευσης ή αποσύνδεσης μεμονωμένων καλούντων– εξαρτάται από τον φορέα σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές κλήσης διάσκεψης.

Πώς να ξεκινήσετε μια κλήση διάσκεψης

  1. Καλέστε το πρώτο άτομο και περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η κλήση.
  2. Προσθέστε «προσθήκη κλήσης» κουμπί προσθήκης κλήσης .
  3. Καλέστε το δεύτερο άτομο και περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η κλήση. 
  4. Προσθέστε «συγχώνευση κλήσεων» κουμπί συγχώνευσης κλήσεων.
  5. Οι δύο κλήσεις συγχωνεύονται σε μία κλήση διάσκεψης. Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα, επαναλάβετε τα βήματα 2-4. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή για την προσθήκη άλλης κλήσης, μπορεί να έχετε συμπληρώσει το όριο των συμμετεχόντων για τον φορέα σας.

Μόνο το άτομο που ξεκίνησε την κλήση διάσκεψης μπορεί να δει τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων. Ωστόσο, αν ένας συμμετέχων προσθέσει κάποιον άλλο, μπορεί να δει το όνομα του ατόμου που πρόσθεσε και το όνομα του ατόμου που ξεκίνησε την κλήση διάσκεψης.

Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή συγχώνευσης κλήσεων, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από τον φορέα σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις διάσκεψης.

Πέρα από τη ρύθμιση κλήσης διάσκεψης στο iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ομαδικό FaceTime για να μιλήσετε ταυτόχρονα με πολλά άτομα.

Πώς να προσθέσετε έναν καλούντα

Αν συμμετέχετε σε κλήση διάσκεψης και σας καλέσει κάποιος, δείτε πώς μπορείτε να τον προσθέσετε:

  1. Πατήστε «Αναμονή και αποδοχή».
  2. Περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η κλήση και μετά πατήστε "συγχώνευση κλήσεων" .

Αν δεν εμφανιστεί η επιλογή συγχώνευσης κλήσεων, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από την τρέχουσα κλήση ή από τον φορέα σας.

 

Πώς να αφαιρέσετε κάποιον καλούντα

  1. Ενώ συμμετέχετε σε κλήση διάσκεψης, πατήστε το κουμπί «Πληροφορίες» .
  2. Πατήστε «Τέλος» δίπλα από το άτομο που θέλετε να αφαιρέσετε.

Αν δεν εμφανιστεί η επιλογή αφαίρεσης καλούντα, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από την τρέχουσα κλήση ή από τον φορέα σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: