Πληροφορίες για την εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων στο Numbers

Το Numbers 10.0 και οι νεότερες εκδόσεις έχουν βελτιστοποιηθεί για την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά την εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων.

Το Numbers 10.0 και οι νεότερες εκδόσεις σε iPhone, iPad, iPod touch και Mac διαθέτουν βελτιωμένη απόδοση για εισαγωγή, εξαγωγή και δημιουργία γραφημάτων δεδομένων. Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και προβάλετε υπολογιστικά φύλλα με πίνακες που περιέχουν έως και 1.000.000 σειρές και 1.000 στήλες.

Στο Numbers για iCloud, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε υπολογιστικά φύλλα με πίνακες που περιέχουν έως και 65.535 γραμμές ή 256 στήλες, καθώς και να ανοίξετε και να προβάλετε υπολογιστικά φύλλα και πίνακες με περισσότερες γραμμές ή στήλες.

Η συνολική απόδοση των μεγάλων συνόλων δεδομένων εξαρτάται επίσης από την υπολογιστική ισχύ, τη μνήμη της συσκευής και τον χώρο αποθήκευσης που διαθέτει η συσκευή σας.

Εισαγωγή δεδομένων

Εισαγάγετε σύνολα δεδομένων με έως 1.000.000 σειρές και 1.000 στήλες σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Αν επιχειρήσετε να εισαγάγετε δεδομένα που υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό, το Numbers εμφανίζει μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι τα δεδομένα σας έχουν περικοπεί.

Εξαγωγή δεδομένων

Εξαγάγετε έναν πίνακα με έως και 1.000.000 σειρές και 1.000 στήλες σε μορφή Excel, CSV ή TSV.

Η εξαγωγή σε ορισμένες μορφές παλαιάς τεχνολογίας έχει ορισμένους περιορισμούς:

  • Η εξαγωγή σε XLS (συμβατό με το Excel 1997-2004) υποστηρίζει πίνακες με 65.535 σειρές ή 256 στήλες δεδομένων το μέγιστο. Και αν επιλέξετε «Ένα ανά φύλλο» κατά την εξαγωγή και ο πίνακας υπερβαίνει τις 65.535 σειρές ή τις 256 στήλες δεδομένων, θα εξαχθεί ένα φύλλο εργασίας ανά πίνακα το μέγιστο.
  • Η εξαγωγή σε μορφή Numbers '09 υποστηρίζει πίνακες με 65.535 σειρές ή 256 στήλες δεδομένων το μέγιστο.

Γραφήματα

Κατά τη δημιουργία γραφημάτων μεγάλων συνόλων δεδομένων, το Numbers χρησιμοποιεί μια τεχνική υπο-δειγματοληψίας (downsampling) βελτίωσης απόδοσης που διατηρεί το σχήμα, τις λεπτομέρειες και τον χαρακτήρα των δεδομένων σας ενώ αυξάνει την ταχύτητα δημιουργίας γραφημάτων. Ορισμένοι τύποι γραφημάτων στο Numbers χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική υπο-δειγματοληψίας (downsampling):

  • Δισδιάστατα γραφήματα, όπως μεταξύ άλλων γραφήματα ράβδων, σωρευμένων ράβδων, στηλών, σωρευμένων στηλών, περιοχών, σωρευμένων περιοχών, σειρών, μεικτά και δύο αξόνων
  • Όλοι οι τύποι τρισδιάστατων γραφημάτων εκτός από τα γραφήματα πίτας

Μπορείτε να δημιουργήσετε γραφήματα για έως και 250.000 γραμμές δεδομένων. Κατά τη δημιουργία γραφημάτων για ένα υπολογιστικό φύλλο με περισσότερες από 250.000 γραμμές, το γράφημα θα εμφανίσει δεδομένα μόνο από τις πρώτες 250.000 γραμμές.

Κατηγοριοποιημένοι πίνακες

Ένας κατηγοριοποιημένος πίνακας μπορεί να περιέχει έως και 200.000 γραμμές με έως και τέσσερα επίπεδα κατηγοριοποίησης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: