Πληροφορίες για τις επεκτάσεις συστήματος και το macOS

Ορισμένες επεκτάσεις συστήματος δεν είναι συμβατές με τις τρέχουσες εκδόσεις του macOS ή δεν θα είναι συμβατές με μια μελλοντική έκδοση του macOS. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση για επεκτάσεις συστήματος ή επεκτάσεις πυρήνα. 

Οι επεκτάσεις συστήματος λειτουργούν στο παρασκήνιο για να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του Mac. Ορισμένες εφαρμογές εγκαθιστούν επεκτάσεις πυρήνα ή kexts, ένα είδος επέκτασης συστήματος που λειτουργεί με χρήση παλαιότερων μεθόδων, οι οποίες δεν είναι εξίσου ασφαλείς ή αξιόπιστες με τις σύγχρονες εναλλακτικές. Το Mac τις αναγνωρίζει ως επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου.

Το 2019, η Apple ενημέρωσε τους προγραμματιστές ότι το macOS Catalina θα είναι η τελευταία έκδοση macOS που υποστηρίζει πλήρως τις επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου και συνεργαζόμαστε με τους προγραμματιστές για τη μετάβαση του λογισμικού τους.


Αν εμφανιστεί ειδοποίηση για μια επέκταση συστήματος

Ίσως εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο Mac που αναφέρει ότι ένα πρόγραμμα φόρτωσε ή προσπάθησε να φορτώσει μια επέκταση συστήματος υπογεγραμμένη από τον προγραμματιστή της συγκεκριμένης επέκτασης. 

  • Η ειδοποίηση ενδέχεται να σάς ζητά να ανοίξετε τις προτιμήσεις Ασφάλειας και απορρήτου για να επιτρέψετε την επέκταση. Ίσως χρειαστεί επίσης να επανεκκινήσετε το Mac. 
  • Η ειδοποίηση ενδέχεται να σάς ζητά να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή για υποστήριξη, επειδή η επέκταση χρειάζεται ενημέρωση ή δεν θα είναι συμβατή με μια μελλοντική έκδοση του macOS.
  • Η ειδοποίηση ενδέχεται να σάς ενημερώνει ότι θα προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή σας και ότι έχει αποκλειστεί.

Σε Mac με πυρίτιο της Apple, μπορεί να χρειάζεται πρώτα να χρησιμοποιήσετε το Βοήθημα ασφάλειας εκκίνησης για να ορίσετε για την πολιτική ασφάλειας την επιλογή «Μειωμένη ασφάλεια» και να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής «Επιτρέπεται σε χρήστες να διαχειρίζονται επεκτάσεις πυρήνα από αναγνωρισμένους προγραμματιστές».

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) για να διαχειριστούν επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου

Αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή για να μάθετε αν υπάρχει διαθέσιμη ή αν σχεδιάζεται μια ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού του. Ενδέχεται επίσης να μπορεί να σάς εξηγήσει πώς να αφαιρέσετε ή να απενεργοποιήσετε την επέκταση, καθώς και τις συνέπειες αυτής της ενέργειας.

Τεχνικές λεπτομέρειες για προγραμματιστές είναι διαθέσιμες στο άρθρο Deprecated Kernel Extensions and System Extension Alternatives (Απαρχαιωμένες επεκτάσεις πυρήνα και εναλλακτικές επεκτάσεις συστήματος).

 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: