Εάν ένα αντικείμενο ή μια συσκευή έχει συνδεθεί σε άλλο Apple ID

Αν προσπαθήσετε να διαμορφώσετε μια συσκευή Apple, ένα AirTag ή ένα αντικείμενο του δικτύου Εύρεσης και δείτε ένα μήνυμα ότι είναι συνδεδεμένο με άλλο Apple ID, η συσκευή ή το αντικείμενο πρέπει να καταργηθεί από αυτό το Apple ID προτού συνδεθεί με ένα νέο Apple ID. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ενδέχεται να πρέπει να ακολουθήσει αυτά τα βήματα.

Καταργήστε το αντικείμενο του δικτύου Εύρεσης ή τη συσκευή από το Apple ID

Χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα για να καταργήσετε συσκευές όπως είναι τα AirPods (3ης γενιάς), τα AirPods Pro, τα AirPods Max και το Δερμάτινο πορτοφόλι για iPhone, τα αντικείμενα όπως AirTag ή τα αντικείμενα του δικτύου Εύρεσης.

Με αυτά τα βήματα καταργείτε επίσης το Κλείδωμα εύρεσης, τον συσχετισμό μιας συσκευής ή ενός αντικειμένου με ένα Apple ID. Το Κλείδωμα εύρεσης πρέπει να καταργηθεί πριν συσχετίσετε τη συσκευή ή το αντικείμενο με ένα άλλο Apple ID.

 • Αν η συσκευή ή το αντικείμενο έχει συσχετιστεί με το Apple ID του προηγούμενου ιδιοκτήτη, τότε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα για να καταργήσει τη συσκευή ή το αντικείμενο από το Apple ID του.
 • Η συσκευή ή το αντικείμενο πρέπει να έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth με το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac που χρησιμοποιείται για την κατάργηση της συσκευής ή του αντικειμένου, καθώς και να βρίσκεται εντός του εύρους Bluetooth.

Αυτά τα βήματα αποτελούν τον μοναδικό τρόπο κατάργησης ενός αντικειμένου από ένα Apple ID και κατάργησης του Κλειδώματος Εύρεσης. Μπορείτε να τα ακολουθήσετε σε οποιοδήποτε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac που είναι συνδεδεμένο με το ίδιο Apple ID. Η Apple δεν μπορεί να καταργήσει το Κλείδωμα εύρεσης για εσάς.

Πώς να καταργήσετε τα AirPods, το AirTag ή άλλο αντικείμενο ή συσκευή του δικτύου Εύρεσης από ένα Apple ID στο Phone, iPad ή iPod touch

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή το αντικείμενο έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth στο Phone, iPad ή iPod touch και βρίσκεται εντός του εύρους Bluetooth.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Εύρεση και πατήστε την καρτέλα «Αντικείμενα» ή την καρτέλα «Συσκευές».
 3. Πατήστε το αντικείμενο ή τη συσκευή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω τη λαβή.
  Αφότου πατήσετε ένα αντικείμενο ή μια συσκευή στην εφαρμογή Εύρεσης, κάντε σάρωση προς τα επάνω για να δείτε περισσότερες επιλογές.
 4. Πατήστε «Αφαίρεση αντικειμένου» ή «Αφαίρεση αυτής της συσκευής» και, στη συνέχεια, πατήστε «Αφαίρεση» για επιβεβαίωση.
  Πατήστε «Αφαίρεση αντικειμένου» για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο από την Εύρεση και καταργήστε το Κλείδωμα εύρεσης.

Πώς να καταργήσετε τα AirPods ή άλλη συσκευή του δικτύου Εύρεσης από ένα Apple ID σε Mac

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth με το Mac και ότι βρίσκεται εντός του εύρους Bluetooth.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή «Εύρεση».
 3. Επιλέξτε την καρτέλα «Συσκευές».
 4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε.
 5. Στον χάρτη, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερες πληροφορίες» .
 6. Πατήστε «Αφαίρεση αυτής της συσκευής».

Το AirTag και τα αντικείμενα του δικτύου Εύρεσης μπορούν να καταργηθούν από ένα Apple ID μόνο σε iPhone, iPad ή iPod touch.


Διαμόρφωση αντικειμένου δικτύου Εύρεσης ή συσκευής με άλλο Apple ID

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης, ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να κρατά τη συσκευή, το AirTag ή το αντικείμενο του δικτύου Εύρεσης κοντά στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Αν δεν μπορείτε να καταργήσετε μια συσκευή ή ένα αντικείμενο από ένα Apple ID

Αν δεν μπορείτε να καταργήσετε μια συσκευή ή ένα αντικείμενο από ένα Apple ID, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά.

Όταν επαναφέρετε τη συσκευή ή το αντικείμενό σας, δεν θα παρέχει τις πληροφορίες τοποθεσίας στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Παρόλα αυτά, δεν θα μπορείτε ακόμα να συσχετίζετε τη συσκευή ή το αντικείμενο με ένα άλλο Apple ID.

Ημερομηνία δημοσίευσης: