Αν τα μικρόφωνα στο iPad δεν λειτουργούν

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν ο ήχος δεν είναι καθαρός κατά τις κλήσεις FaceTime, στις εγγραφές βίντεο ή σε εφαρμογές.

Καθαρισμός των μικροφώνων

 1. Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά οθόνης, μεμβράνες ή θήκες από το iPad.
 2. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από τα ανοίγματα του iPad. 

Αν το Siri δεν μπορεί να σας ακούσει

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο.
 2. Πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» , μιλήστε στο επάνω μέρος του iPad και, στη συνέχεια, σταματήστε την εγγραφή.
 3. Όταν αναπαραγάγετε την ηχογράφηση, θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.
 4. Αν δεν ακούτε καθαρά τη φωνή σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν δεν μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε βίντεο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα.
 2. Εγγράψτε ένα βίντεο μιλώντας στο επάνω μέρος του iPad. 
 3. Πατήστε τον επιλογέα κάμερας  για να μεταβείτε στην άλλη κάμερα. Στη συνέχεια, εγγράψτε ένα άλλο βίντεο μιλώντας στο επάνω μέρος του iPad.
 4. Όταν αναπαραγάγετε τα βίντεο, θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.
 5. Αν δεν ακούτε καθαρά τη φωνή σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν το μικρόφωνο δεν λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.
 3. Αν η εφαρμογή έχει άδεια πρόσβασης στο μικρόφωνο ή αν δεν παρατίθεται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: