Μέτρηση και διακρίβωση της οθόνης Pro Display XDR της Apple

Μάθετε πώς μπορείτε να μετρήσετε τη διακρίβωση της οθόνης σας. Ανάλογα με τις ανάγκες της ροής εργασιών σας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη διακρίβωση ή να εκτελέσετε εκ νέου διακρίβωση εντός πεδίου στην οθόνη σας.

Κάθε οθόνη Pro Display XDR υποβάλλεται σε μια εξελιγμένη διαδικασία εργοστασιακής διακρίβωσης οθόνης στη γραμμή παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια του πίνακα ευρείας χρωματικής γκάμας P3 και των μεμονωμένων LED οπίσθιου φωτισμού. Επιπλέον, η διεργασία εργοστασιακής διακρίβωσης εξασφαλίζει εξελιγμένους ενσωματωμένους αλγόριθμους για την ακριβή αναπαραγωγή ποικιλίας χρωματικών χώρων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις ροές εργασιών πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των sRGB, BT.601, BT.709 και P3-ST.2084 (HDR).

Η διεργασία εργοστασιακής διακρίβωσης οθόνης επιτρέπει στους χρήστες Pro Display XDR να απολαμβάνουν μια εξαιρετική εμπειρία θέασης από την πρώτη στιγμή χρήσης της οθόνης. Εάν η ροή εργασιών σας απαιτεί προσαρμοσμένη διακρίβωση, μπορείτε να βελτιώσετε τη ρύθμιση διακρίβωσης της οθόνης σας Pro Display XDR ή να τη διακριβώσετε εκ νέου για μια ροή εργασιών ρυθμισμένη με ένα φασματοραδιόμετρο τρίτου κατασκευαστή.


Μέτρηση της οθόνης Pro Display XDR

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο μοτίβων δοκιμών ταινιών QuickTime από την Apple για την αξιολόγηση της διακρίβωσης της οθόνης Pro Display XDR. Αυτά τα στοιχεία αναφοράς SDR και HDR με την κατάλληλη χρωματική σήμανση σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το φασματοραδιόμετρό σας και να ελέγξτε τις βασικές/δευτερεύουσες αποχρώσεις χρωμάτων και τη φωτεινότητα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ηλεκτροοπτικής μεταφοράς (EOTF). Πριν μετρήσετε τη διακρίβωση της οθόνης σας, βεβαιωθείτε ότι το Mac σας χρησιμοποιεί macOS Catalina 10.15.6 ή νεότερη έκδοση και η οθόνη σας χρησιμοποιεί Υλικολογισμικό οθόνης 4.2.37.

Λήψη μοτίβων δοκιμών

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προγραμματιστών AVFoundation.
 2. Στην ενότητα «Related Resources» (Σχετικοί πόροι), επιλέξτε «Color Test Patterns» (Μοτίβα δοκιμών χρωμάτων) για τη λήψη των αρχείων δοκιμών. 
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο QuickTime-Test-Pattern.zip για να αποσυμπιέσετε την αρχειοθήκη.

Μέτρηση της οθόνης

 1. Ευθυγραμμίστε το φασματοραδιόμετρο άλλου κατασκευαστή στο κέντρο της οθόνης σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει χαμηλό φωτισμό ή είναι σκοτεινός ώστε να μην επηρεαστούν οι μετρήσεις από διαχεόμενη ακτινοβολία ή αντανάκλαση.
 3. Ανοίξτε τον φάκελο «QuickTime Test Pattern Movies» και επιλέξτε το σύνολο μοτίβων που θέλετε να δοκιμάσετε. Κάθε φάκελος περιέχει ακολουθίες αρχείων ταινιών για τη μέτρηση χρώματος ή φωτεινότητας σε HDR, BT.709 και BT.601.
 4. Ανοίξτε κάθε αρχείο στο QuickTime Player και μετρήστε κάθε αρχείο ταινίας μοτίβου δοκιμής στον φάκελο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αναφοράς που χρησιμοποιείται ταιριάζει με το μοτίβο δοκιμής που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την προεπιλογή Βίντεο HDR (P3–ST 2084) όταν χρησιμοποιείτε μοτίβα που βασίζονται σε HDR10.
 5. Συγκρίνετε τις τιμές χρωμάτων (χρωματικά) και φωτεινότητας που μετρήθηκαν με τις τιμές στο αρχείο Reference Values.txt στον φάκελο του μοτίβου δοκιμών. Ανάλογα με την ανοχή ή τη διακρίβωση του φασματοραδιόμετρου, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση στις τιμές μέτρησης σε σχέση με τις τιμές αναφοράς.

Εάν οι μετρήσεις σας διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές αναφοράς, λάβετε συμβουλές για τη μέτρηση της οθόνης σας.


Λεπτομερής ρύθμιση της διακρίβωσης

Εάν η ροή εργασιών σας είναι συντονισμένη με έναν συγκεκριμένο προορισμό, μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη διακρίβωση της οθόνης σας Apple Pro Display XDR. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το λευκό σημείο και τη φωτεινότητα της οθόνης σας, ώστε να αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον στόχο διακρίβωσης οθόνης του περιβάλλοντός σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορετικές τιμές που μπορείτε να προσαρμόσετε

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) > Οθόνες.
 2. Από το μενού Προεπιλογών, επιλέξτε την προεπιλογή αναφοράς που θέλετε να ρυθμίσετε λεπτομερώς.
 3. Από το μενού Προεπιλογών, επιλέξτε «Ακριβείς προσαρμογές της διακρίβωσης».
 4. Καθορίστε τιμές για το «Λευκό σημείο» και τη «Λαμπρότητα» και έπειτα εισαγάγετε μια περιγραφή.
 5. Κάντε κλικ στο «OK» για να αποθηκεύσετε τις ακριβείς προσαρμογές διακρίβωσης.

Για να καταργήσετε τις ακριβείς προσαρμογές της διακρίβωσης, επιλέξτε «Επαναφορά προεπιλογής» από το μενού «Ακριβείς προσαρμογές της βαθμονόμησης».

Αν επιλέξετε μια διαφορετική προεπιλογή αναφοράς, ρυθμίστε λεπτομερώς τη διακρίβωση εκ νέου αν είναι απαραίτητο, για βέλτιστα αποτελέσματα.

Εκτέλεση εκ νέου διακρίβωσης εντός πεδίου

Εάν πρέπει να διακριβώσετε εκ νέου την οθόνη Pro Display XDR για μια ροή εργασιών που είναι ρυθμισμένη με ένα φασματοραδιόμετρο τρίτου κατασκευαστή, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα.

Δείτε τις απαιτήσεις

Η εκ νέου διακρίβωση εντός πεδίου απαιτεί macOS Catalina 10.15.6 ή νεότερη έκδοση, Υλικολογισμικό οθόνης 4.2.37 και ένα από τα ακόλουθα όργανα:

Έρευνα φωτογραφίας

 • PR-740, PR-745 ή PR-788
 • Προτεινόμενες τιμές εύρους ζώνης: 4nm ή 5nm
 • Απαιτούμενες τιμές διαφράγματος: 0,1, 0,125, 0,2 ή 0,25

Έρευνα χρωματομετρίας

 • CR-300

Διακρίβωση της οθόνης σας

Εάν θέλετε να καθιερώσετε μια γραμμή βάσης για την οθόνη σας, μετρήστε την οθόνη πριν και μετά τη διακρίβωση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο φασματοραδιόμετρο για τη μέτρηση και τη διακρίβωση. 

 1. Ρυθμίστε την οθόνη σας στην προεπιλογή αναφοράς macOS που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
 2. Πραγματοποιήστε λήψη και ανοίξτε το Pro Display XDR Calibrator, και έπειτα πατήστε «Συνέχεια».
 3. Συνδέστε ένα υποστηριζόμενο φασματοραδιόμετρο στο Mac σας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διακρίβωση», βεβαιωθείτε ότι το βοήθημα είναι ανοιχτό στην οθόνη Pro Display XDR που θέλετε να διακριβώσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 5. Στοχεύστε τη συσκευή μέτρησης στο κέντρο της πράσινης κουκκίδας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». 
 6. Ακολουθήστε την απαιτούμενη απόσταση μέτρησης για το συγκεκριμένο όργανο που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, το CR-300 πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με την οθόνη.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι κατακόρυφο στην οθόνη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Begin» (Έναρξη). Εάν η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη με έναν φορητό υπολογιστή Mac, μην κλείσετε το καπάκι του ενώ είναι σε εξέλιξη η διακρίβωση.
  Η διακρίβωση ενδέχεται να χρειαστεί έως και 2 ώρες για να ολοκληρωθεί, χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει και μια περίοδο προθέρμανσης 30 λεπτών.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η διακρίβωση, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Αν επιλέξετε μια διαφορετική προεπιλογή αναφοράς, ρυθμίστε λεπτομερώς τη διακρίβωση αν είναι απαραίτητο για βέλτιστα αποτελέσματα.

Επαναφορά διακρίβωσης

Για να επαναφέρετε την οθόνη σας στην εργοστασιακή διακρίβωσή της, ανοίξτε το Pro Display XDR Calibrator, κάντε κλικ στην επιλογή «Reset Calibration» (Επαναφορά διακρίβωσης) και έπειτα στην επιλογή «Επαναφορά».

Συμβουλές για τη μέτρηση και τη διακρίβωση της οθόνης σας

Εάν δεν λαμβάνετε συνεπή αποτελέσματα κατά τη μέτρηση και τη διακρίβωση της οθόνης σας, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Έλεγχος του περιβάλλοντός σας

 • Ελέγξτε το περιβάλλον σας για να ελαχιστοποιήσετε τη διαχεόμενη ακτινοβολία που αντανακλάται στην περιοχή στόχευσης του διαφράγματος στην οθόνη.
 • Η Apple συνιστά τη μέτρηση και τη διακρίβωση σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου ή ψυχρότερο. Για αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος πρέπει να είναι παρόμοιες κατά τη διακρίβωση και τη συνήθη χρήση.

Έλεγχος της ρύθμισης του φασματοραδιόμετρου

 • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει ζεσταθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά και ότι είναι θερμικά σταθερή.
 • Προσανατολίστε τον μετρητή έτσι ώστε να είναι κάθετα προς την οθόνη και ισιώστε τον κατά τον άξονα x για να ελαχιστοποιηθεί η πόλωση.
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση έκθεσης του μετρητή. Αν ο μετρητής διαθέτει αυτόματη λειτουργία έκθεσης, ενεργοποιήστε την καθώς βελτιστοποιεί τις μετρήσεις σε διάφορα επίπεδα φωτεινότητας. Αν ο μετρητής σας δεν διαθέτει λειτουργία αυτόματης έκθεσης, ελέγξτε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις με τον κατασκευαστή του. Εξετάστε τις επιλογές διαμόρφωσης για τη θέση και την απόσταση εστίασης, το διάφραγμα, το εύρος ζώνης, την έκθεση, την ταχύτητα μέτρησης, τον συγχρονισμό της οθόνης και οποιεσδήποτε αυτόματες ή δυναμικές δυνατότητες ενδεχομένως διαθέτει το όργανο που χρησιμοποιείτε.
 • Ελέγξτε αν ο μετρητής σας διαθέτει ρύθμιση χρόνου ενσωμάτωσης. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο χρόνο ενσωμάτωσης, όπου μπορείτε, για πιο ακριβή αποτελέσματα.
 • Αν ο μετρητής σας έχει μια αυτόματη ρύθμιση φίλτρου ουδέτερης πυκνότητας (ND), απενεργοποιήστε την.

Έλεγχος της διακρίβωσης του φασματοραδιόμετρου

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για να προσδιορίσετε την ανοχή του φασματοραδιόμετρου. Η παρατηρούμενη απόκλιση μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Διαφορετικές διακριβώσεις οργάνων που χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές πρόσπτωσης φωτιστικού μέσου A.
 • Αβεβαιότητα που είναι εγγενής σε κάθε μεμονωμένο φωτιστικό μέσο A.
 • Διαφορετική σχεδίαση υλικού οργάνου και οπτικές διαδρομές, που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά κληρονομούμενα σφάλματα.

Επαναφορά του φασματοραδιόμετρου

Αν το όργανο δεν αποκρίνεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του φασματοραδιόμετρου.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: