Μέτρηση και βαθμονόμηση της οθόνης Pro Display XDR της Apple

Μάθετε πώς μπορείτε να μετρήσετε τη βαθμονόμηση της οθόνη σας.

Κάθε οθόνη Pro Display XDR υποβάλλεται σε μια εξελιγμένη διαδικασία εργοστασιακής βαθμονόμησης οθόνης στη γραμμή παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια του πίνακα ευρείας χρωματικής γκάμας P3 και των μεμονωμένων LED οπίσθιου φωτισμού.

Η οθόνη Pro Display XDR υποβάλλεται σε βαθμονόμηση με τη χρήση εργαστηριακών μετρητικών οργάνων, με ιχνηλασιμότητα και σύμφωνα με το National Institute of Standards and Technology (NIST - Εθνικός Οργανισμός Προτύπων και Τεχνολογίας Η.Π.Α.). Η οθόνη θερμαίνεται σε έναν κλειστό θάλαμο και οι μετρήσεις εκτελούνται σε κάθετη πρόσπτωση στο κέντρο οθόνης. Επιπλέον, η διεργασία εργοστασιακής βαθμονόμησης εξασφαλίζει εξελιγμένους ενσωματωμένους αλγόριθμους για την ακριβή αναπαραγωγή ποικιλίας χρωματικών χώρων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις ροές εργασιών πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των sRGB, BT.601, BT.709 και P3-ST.2084 (HDR).

Μέτρηση της οθόνης Pro Display XDR

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο μοτίβων δοκιμών ταινιών QuickTime από την Apple για την αξιολόγηση της βαθμονόμησης της οθόνης Pro Display XDR. Αυτά τα στοιχεία αναφοράς SDR και HDR με την κατάλληλη χρωματική σήμανση σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το φασματοραδιόμετρό σας και να ελέγξτε τις βασικές/δευτερεύουσες αποχρώσεις χρωμάτων και τη φωτεινότητα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ηλεκτροοπτικής μεταφοράς (EOTF). Πριν από τη μέτρηση της βαθμονόμησης της οθόνης σας, βεβαιωθείτε ότι ο Mac χρησιμοποιεί macOS Catalina 10.15.3 ή νεότερη έκδοση.

Λήψη μοτίβων δοκιμών

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προγραμματιστών AVFoundation.
 2. Στην ενότητα «Related Resources» (Σχετικοί πόροι), επιλέξτε «Color Test Patterns» (Μοτίβα δοκιμών χρωμάτων) για τη λήψη των αρχείων δοκιμών. 
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο QuickTime-Test-Pattern.zip για να αποσυμπιέσετε την αρχειοθήκη.

Μέτρηση της οθόνης

 1. Ευθυγραμμίστε το φασματοραδιόμετρο άλλου κατασκευαστή στο κέντρο της οθόνης σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο είναι σκοτεινό κατά την ευθυγράμμιση, ώστε να μην επηρεαστούν οι μετρήσεις από διαχεόμενη ακτινοβολία ή αντανάκλαση.
 2. Ανοίξτε τον φάκελο «QuickTime Test Pattern Movies» και επιλέξτε το σύνολο μοτίβων που θέλετε να δοκιμάσετε. Κάθε φάκελος περιέχει ακολουθίες αρχείων ταινιών για τη μέτρηση χρώματος ή φωτεινότητας σε HDR, BT.709 και BT.601.
 3. Ανοίξτε κάθε αρχείο στο QuickTime Player και μετρήστε κάθε αρχείο ταινίας μοτίβου δοκιμής στον φάκελο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αναφοράς που χρησιμοποιείται ταιριάζει με το μοτίβο δοκιμής που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την προεπιλογή Βίντεο HDR (P3–ST 2084) όταν χρησιμοποιείτε μοτίβα που βασίζονται σε HDR10.
 4. Συγκρίνετε τις τιμές χρωμάτων (χρωματικά) και φωτεινότητας που μετρήθηκαν με τις τιμές στο αρχείο Reference Values.txt στον φάκελο μοτίβων δοκιμών. Ανάλογα με την ανοχή ή τη βαθμονόμηση του φασματοραδιόμετρου, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση στις τιμές μέτρησης σε σχέση με τις τιμές αναφοράς.

Αν οι μετρήσεις σας διαφέρουν από τις τιμές αναφοράς

Αν οι μετρήσεις σας διαφέρουν από τις τιμές αναφοράς, τα παρακάτω βήματα μπορεί να βοηθήσουν.

Έλεγχος της ρύθμισης του φασματοραδιόμετρου

 • Ελέγξτε το περιβάλλον για να ελαχιστοποιήσετε τον φωτισμό περιβάλλοντος.
 • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει ζεσταθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά και ότι είναι θερμικά σταθερή.
 • Προσανατολίστε τον μετρητή έτσι ώστε να είναι κάθετα προς την οθόνη και ισιώστε τον κατά τον άξονα x για να ελαχιστοποιηθεί η πόλωση.
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση έκθεσης του μετρητή. Αν ο μετρητής διαθέτει αυτόματη λειτουργία έκθεσης, ενεργοποιήστε την καθώς βελτιστοποιεί τις μετρήσεις σε διάφορα επίπεδα φωτεινότητας. Αν ο μετρητής δεν διαθέτει αυτόματη λειτουργία έκθεσης, βεβαιωθείτε ότι η έκθεση είναι σωστά ρυθμισμένη έτσι ώστε να μην προκαλεί υπερφόρτωση στον αισθητήρα.
 • Ελέγξτε αν ο μετρητής σας διαθέτει ρύθμιση χρόνου ενσωμάτωσης. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο χρόνο ενσωμάτωσης, όπου μπορείτε, για πιο ακριβή αποτελέσματα.

Έλεγχος της βαθμονόμησης του φασματοραδιόμετρου

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για να προσδιορίσετε την ανοχή του φασματοραδιόμετρου. Η παρατηρούμενη απόκλιση μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Διαφορετικές βαθμονομήσεις οργάνων που χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές πρόσπτωσης φωτιστικού μέσου A.
 • Αβεβαιότητα που είναι εγγενής σε κάθε μεμονωμένο φωτιστικό μέσο A.
 • Διαφορετική σχεδίαση υλικού οργάνου και οπτικές διαδρομές, που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά κληρονομούμενα σφάλματα.

Εκ νέου βαθμονόμηση εντός πεδίου

Σε επόμενη έκδοση του macOS Catalina, θα διατίθεται υποστήριξη για την εκτέλεση εκ νέου βαθμονόμησης εντός πεδίου της οθόνης Pro Display XDR και τη δημιουργία προσαρμοσμένων λειτουργιών αναφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των βασικών αποχρώσεων χρωμάτων, του λευκού σημείου, της φωτεινότητας και της τιμής γάμμα.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: