Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPad

Αποθηκεύστε γρήγορα το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε μοντέλα iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα. 
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε μοντέλα iPad με κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα. 
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

Πού μπορείτε να βρείτε τα στιγμιότυπα οθόνης

Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και μεταβείτε στα Άλμπουμ > Στιγμιότυπα οθόνης. 

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: