Χρήση αιωρούμενου πληκτρολογίου στο iPad

Με το iPadOS, μπορείτε να σμικρύνετε το πληκτρολόγιό σας και να το μετακινείτε όπου θέλετε για εύκολη πληκτρολόγηση με το ένα χέρι.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο

  1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο iPadOS. 
  2. Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να συγκλίνετε το πληκτρολόγιο.
  3. Πατήστε παρατεταμένα τη γκρι γραμμή  και σύρετε το εκεί που θέλετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το QuickPath με το ένα χέρι, απλώς σαρώστε το δάχτυλό σας από το ένα γράμμα στο άλλο για να σχηματιστούν οι λέξεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιστρέψετε στο κανονικό πληκτρολόγιο, τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. 

Κάντε περισσότερα με το iPad

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: