Χρήση αιωρούμενου πληκτρολογίου στο iPad

Με το iPadOS, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο στο iPad για να σμικρύνετε το πληκτρολόγιο και έτσι να πληκτρολογείτε πιο εύκολα με το ένα χέρι. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο στο πλήρες μέγεθός του.

Πώς να σμικρύνετε το πληκτρολόγιο του iPad

  1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του iPadOS, όπως οι Σημειώσεις ή τα Μηνύματα.
  2. Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να συγκλίνετε το πληκτρολόγιο προς τα μέσα, ώστε να το σμικρύνετε.
  3. Αγγίξτε παρατεταμένα τη γκρι γραμμή  για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στην οθόνη σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το QuickPath με το ένα χέρι, απλώς σαρώστε το δάχτυλό σας από το ένα γράμμα στο άλλο για να σχηματιστούν οι λέξεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πώς να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο του iPad στο πλήρες μέγεθός του

  1. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο.
  2. Αποκλίνετε τα δάχτυλά σας για να μεγεθύνετε το πληκτρολόγιο στο πλήρες μέγεθός του.

Κάντε περισσότερα με το iPad

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: