Αλλαγή του τρόπου πληρωμής του Apple ID αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple

Όταν αλλάζετε τα στοιχεία πληρωμής, αυτά ενημερώνονται αυτόματα για όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε με το Apple ID, στις οποίες περιλαμβάνονται το App Store και το iTunes Store.

Αλλαγή του τρόπου πληρωμής από το iTunes στο PC ή το Microsoft Surface

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου iTunes, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμός» και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην «Προβολή του λογαριασμού μου».
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» αντιστοιχούν στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στην τράπεζά σας.
 5. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση πληρωμών» στα δεξιά της επιλογής «Πληροφορίες πληρωμής». (Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iTunes, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», στα δεξιά της επιλογής «Τύπος πληρωμής».)
  Σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» στο iTunes στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμής, η διεύθυνση τιμολόγησης και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το Apple ID.
 6. Για να ενημερώσετε έναν τρόπο πληρωμής, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία». Για να προσθέσετε έναν τρόπο πληρωμής, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη».
 7. Από εδώ, μπορείτε να ενημερώσετε, να καταργήσετε ή να προσθέσετε τρόπους πληρωμής. Αν έχετε πολλούς τρόπους πληρωμής, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά τους. Η Apple θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει προς χρέωση τους διάφορους τρόπους πληρωμής με σειρά από την κορυφή προς το τέλος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία χρεώνεται το υπόλοιπο του Apple ID.

Αλλαγή τρόπου πληρωμής σε συσκευή Androidή Google Chromebook

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής σας σε μια συσκευή Android ή σε ένα Chromebook, όμως, αν το κάνετε, όλοι οι τρόποι πληρωμής που έχετε ορίσει θα καταργηθούν από το Apple ID σας και από τις υπόλοιπες συσκευές που χρησιμοποιείτε με το Apple ID σας, με μόνη εξαίρεση τον κύριο τρόπο πληρωμής. Για να το αποφύγετε αυτό, χρησιμοποιήστε το iTunes για να ενημερώσετε τα στοιχεία πληρωμής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music στη συσκευή Android ή Chromebook. 
 2. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μενού το κουμπί «Επιλογές ταξινόμησης» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Πατήστε «Λογαριασμός».
 4. Πατήστε «Στοιχεία πληρωμής».
 5. Αλλαγή ή κατάργηση των στοιχείων σας. Για να καταργήσετε έναν τρόπο πληρωμής, επιλέξτε «Καμία».
 6. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και η διεύθυνση τιμολόγησής σας συμφωνούν ακριβώς με τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή του τρόπου πληρωμής σας στον ιστότοπο tv.apple.com

 1. Μεταβείτε στον ιστότοπο tv.apple.com/gr και συνδεθείτε με το Apple ID. 
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί λογαριασμού  στο επάνω μέρος της οθόνης.
 3. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις λογαριασμού» από το μενού που θα εμφανιστεί.
 4. Κάτω από την επιλογή «Τύπος πληρωμής», κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία».

Αν έχετε καταχωρίσει πολλούς τρόπους πληρωμής, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής σας στον ιστότοπο tv.apple.com.

 


Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής

Αν έχετε συνδρομές, μη καταβληθέν υπόλοιπο ή κάνετε κοινή χρήση αγορών με την ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης της οποίας είστε μέλος, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα στοιχεία πληρωμής. Λάβετε βοήθεια αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε κάποιον τρόπο πληρωμής με το Apple ID σας.

 


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: