Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης στην οθόνη του MacBook Pro 16 ιντσών ή στην οθόνη Pro Display XDR της Apple

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ρυθμών ανανέωσης στην οθόνη του MacBook Pro (16 ιντσών, 2019) και στην οθόνη Pro Display XDR.

Για επαγγελματικές ροές εργασιών, όπως η επεξεργασία βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης έτσι ώστε να ταιριάζει με τον ρυθμό καρέ του βίντεο που επεξεργάζεστε ή προβάλλετε.

Διαθέσιμοι ρυθμοί ανανέωσης

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω ρυθμών ανανέωσης στην οθόνη Retina:

  • 60 Hertz
  • 59,94 Hertz
  • 50 Hertz
  • 48 Hertz
  • 47,95 Hertz

Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης

Επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης που διαιρείται ισοδύναμα με τον ρυθμό καρέ του περιεχομένου σας. Για παράδειγμα, αν το περιεχόμενο που προβάλλετε είναι 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, επιλέξτε τον ρυθμό ανανέωσης 48 Hertz.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
  2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και επιλέξτε το κουμπί «Σε κλίμακα». Εμφανίζεται το μενού ρυθμού ανανέωσης.
  3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ρυθμός ανανέωσης» και επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης.

Όταν ολοκληρώσετε την προβολή ή την επεξεργασία του περιεχομένου βίντεο, ενδέχεται να θέλετε να αλλάξετε ξανά τον ρυθμό ανανέωσης στην προεπιλεγμένη τιμή των 60 Hertz για να διασφαλίσετε την ομαλή απόδοση του macOS, όπως, για παράδειγμα, κατά την ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: