Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης στην οθόνη του MacBook Pro 16 ιντσών

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ρυθμών ανανέωσης στην οθόνη Retina του MacBook Pro (16 ιντσών, 2019).

Για επαγγελματικές ροές εργασιών, όπως η επεξεργασία βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης έτσι ώστε να ταιριάζει με τον ρυθμό καρέ του βίντεο που επεξεργάζεστε ή προβάλλετε.

Διαθέσιμοι ρυθμοί ανανέωσης

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω ρυθμών ανανέωσης στην οθόνη Retina:

  • 60 Hertz
  • 59,94 Hertz
  • 50 Hertz
  • 48 Hertz
  • 47,95 Hertz

Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης

Επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης που διαιρείται ισοδύναμα με τον ρυθμό καρέ του περιεχομένου σας. Για παράδειγμα, αν το περιεχόμενο που προβάλλετε είναι 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, επιλέξτε τον ρυθμό ανανέωσης 48 Hertz.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
  2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και επιλέξτε το κουμπί «Σε κλίμακα». Εμφανίζεται το μενού ρυθμού ανανέωσης.
  3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ρυθμός ανανέωσης» και επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης.

Όταν ολοκληρώσετε την προβολή ή επεξεργασία του περιεχομένου βίντεο, μπορείτε να επαναφέρετε τον ρυθμό ανανέωσης στην προεπιλεγμένη τιμή 60 Hertz. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: