Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης στο MacBook Pro ή στην οθόνη Pro Display XDR της Apple

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ρυθμών ανανέωσης στο MacBook Pro 16 ιντσών, στο MacBook Pro 14 ιντσών ή στην οθόνη Pro Display XDR.

Για επαγγελματικές ροές εργασιών, όπως η επεξεργασία βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης, ώστε να αντιστοιχεί με τον ρυθμό καρέ του βίντεο που επεξεργάζεστε ή προβάλλετε.


Διαθέσιμοι ρυθμοί ανανέωσης

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω ρυθμών ανανέωσης στην οθόνη Retina:

  • 60 Hertz
  • 59,94 Hertz
  • 50 Hertz
  • 48 Hertz
  • 47,95 Hertz

Στα μοντέλα MacBook Pro 14 ιντσών ή 16 ιντσών με Apple Silicon, μπορείτε να επιλέξετε ProMotion για να έχετε προσαρμόσιμο ρυθμό ανανέωσης έως και τα 120 Hz.


Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης

Επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης που διαιρείται ισοδύναμα με τον ρυθμό καρέ του περιεχομένου σας. Για παράδειγμα, αν το περιεχόμενο που προβάλλετε είναι 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, επιλέξτε τον ρυθμό ανανέωσης 48 Hertz.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
  2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ρυθμός ανανέωσης» και επιλέξτε έναν ρυθμό ανανέωσης.
    Μενού «Ρυθμός ανανέωσης» στο παράθυρο των Προτιμήσεων συστήματος για τις οθόνες

Όταν ολοκληρώσετε την προβολή ή την επεξεργασία του περιεχομένου βίντεο, μπορείτε να επαναφέρετε τον ρυθμό ανανέωσης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση για την οθόνη.

Σε macOS Catalina και macOS Big Sur, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και επιλέξτε το κουμπί «Σε κλίμακα» για προβολή του μενού ρυθμού ανανέωσης.


Ημερομηνία δημοσίευσης: