Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης και Απόρρητο

Η Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης επιτρέπει στην Apple να αποθηκεύει και να αναθέτει σε υπαλλήλους την εξέταση ενός δείγματος ηχητικών αλληλεπιδράσεων με το Siri, την Υπαγόρευση και τη Μετάφραση, ώστε να βοηθά την Apple στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και άλλων δυνατοτήτων επεξεργασίας γλώσσας, όπως η Μετάφραση ή ο Φωνητικός έλεγχος.

Siri και Υπαγόρευση

Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στη Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, οι ηχητικές αλληλεπιδράσεις σας με το Siri και την Υπαγόρευση μπορεί να αποθηκεύονται σε διακομιστές του Siri και να εξετάζονται από υπαλλήλους της Apple με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και της λειτουργικότητας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας σε προϊόντα και υπηρεσίες της Apple. Εκτός από τις ηχογραφήσεις, για τη βελτίωση του Siri χρησιμοποιούνται και άλλα δεδομένα Siri, όπως απομαγνητοφωνήσεις των αιτημάτων σας που παράγονται από υπολογιστή, ονόματα των επαφών σας, εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στις συσκευές σας και η τοποθεσία σας.

Το ιστορικό αιτημάτων σας συσχετίζεται για έξι μήνες με ένα τυχαίο αναγνωριστικό που παράγεται από τη συσκευή. Το ιστορικό αιτημάτων σας μπορεί να περιλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις, ήχο για χρήστες που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στη Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, καθώς και σχετικά δεδομένα αιτημάτων, όπως προδιαγραφές συσκευών, στατιστικά απόδοσης και την κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής σας τη στιγμή υποβολής του αιτήματος. Μετά από έξι μήνες, το ιστορικό αιτημάτων σας παύει να συσχετίζεται με το τυχαίο αναγνωριστικό και ενδέχεται να διατηρηθεί για έως και δύο χρόνια για να βοηθήσει την Apple στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και άλλων δυνατοτήτων επεξεργασίας γλώσσας, όπως ο Φωνητικός έλεγχος. Το μικρό υποσύνολο αιτημάτων που έχουν εξεταστεί ενδέχεται να διατηρηθεί για μεγαλύτερο διάστημα των δύο ετών, χωρίς το τυχαίο αναγνωριστικό, για τη συνεχή βελτίωση του Siri.

Αν επιλεγεί για εξέταση μία από τις αλληλεπιδράσεις σας με το Siri ή την Υπαγόρευση, το αίτημα, καθώς και η απάντηση από το Siri, θα αναλυθούν για τον προσδιορισμό της ακρίβειας και τη γενική βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και της λειτουργικότητας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας σε προϊόντα και υπηρεσίες της Apple. Ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός σας, οι υπάλληλοι της Apple ενδέχεται να εξετάσουν τα δεδομένα Siri που σχετίζονται με το αίτημα, προκειμένου να βαθμολογήσουν την αποτελεσματικότητα της απάντησης του Siri. Μόνο οι υπάλληλοι της Apple, που υπόκεινται σε αυστηρές δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηχητικές αλληλεπιδράσεις με το Siri και την Υπαγόρευση. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Ανάλυση και βελτιώσεις» και αγγίξτε για απενεργοποίηση της ρύθμισης «Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης».

Για να διαγράψετε ηχητικές αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με ένα τυχαίο αναγνωριστικό και διατηρούνται για έξι μήνες ή λιγότερο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» > «Ιστορικό Siri και Υπαγόρευσης» και αγγίξτε «Διαγραφή του ιστορικού Siri και Υπαγόρευσης».

Για να απενεργοποιήσετε το Siri και την Υπαγόρευση, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο» και αγγίξτε για απενεργοποίηση της ρύθμισης «Ενεργοποίηση Υπαγόρευσης». Έπειτα, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» και αγγίξτε για απενεργοποίηση των ρυθμίσεων «Ακρόαση για Hey Siri» και «Πλευρικό κουμπί για Siri» (ή «Κουμπί Αφετηρίας για Siri» αν το iPhone σας έχει κουμπί Αφετηρίας). Τα δεδομένα Siri που σχετίζονται με το τυχαίο αναγνωριστικό διαγράφονται αν απενεργοποιήσετε το Siri.

Μετάφραση

Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στη Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, οι ηχητικές αλληλεπιδράσεις και οι αυτοματοποιημένες απομαγνητοφωνήσεις των αιτημάτων Μετάφρασής σας, οι οποίες συσχετίζονται με τυχαία, εναλλασσόμενα αναγνωριστικά που παράγει η συσκευή, μπορεί να αποθηκευτούν και να εξεταστούν από υπαλλήλους της Apple με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, της Μετάφρασης, καθώς και άλλων λειτουργιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Apple.

Τα αιτήματα Μετάφρασής σας μπορεί να διατηρηθούν για έως δύο έτη ώστε να βοηθήσουν την Apple στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, καθώς και άλλων δυνατοτήτων γλωσσικής επεξεργασίας, όπως η Μετάφραση και ο Φωνητικός έλεγχος. Αν επιλεγεί για εξέταση μία από τις αλληλεπιδράσεις σας με τη Μετάφραση, το αίτημα μετάφρασης και η απάντηση μετάφρασης που θα λάβετε, θα αναλυθούν για προσδιορισμό της ακρίβειας και γενική βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης, της Μετάφρασης και των λειτουργιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας σε προϊόντα και υπηρεσίες της Apple. Μόνο οι υπάλληλοι της Apple, που υπόκεινται σε αυστηρές δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηχητικές αλληλεπιδράσεις σας με τη Μετάφραση. Το μικρό υποσύνολο των αλληλεπιδράσεών σας με τη Μετάφραση που έχουν εξεταστεί, μπορεί να διατηρηθεί πέρα από δύο έτη για τη συνεχή βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και της Μετάφρασης.

Γενικά

Η προτίμηση συμμετοχής που επιλέξατε κατά τη διαμόρφωση ή την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος σε iPhone ή iPad εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε Apple Watch, Apple TV ή HomePod που έχει διαμορφωθεί με το συγκεκριμένο iPhone ή iPad. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προτίμηση ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις της εκάστοτε συσκευής.

Αν ενεργοποιήσετε τη Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών από την Apple, τις θυγατρικές και τους αντιπροσώπους της, για παροχή και βελτίωση των δυνατοτήτων του Siri, της Υπαγόρευσης και άλλων δυνατοτήτων γλωσσικής επεξεργασίας γλώσσας, όπως η Μετάφραση ή ο Φωνητικός έλεγχος. Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple από την από μέρους σας χρήση του Siri, της Υπαγόρευσης ή της Μετάφρασης πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Apple, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/privacy.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: