Αν οι ετικέτες, οι οργανισμοί ή τα Βιομηχανικά σχέδια έχουν χαθεί στο Apple Configurator

Πραγματοποιήστε ενημέρωση στο Apple Configurator για να επαναφέρετε τις χαμένες ρυθμίσεις.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις ετικέτες, τους οργανισμούς ή τα Βιομηχανικά σχέδια μετά από ενημέρωση στο Apple Configurator 2.11, πραγματοποιήστε ενημέρωση στο Apple Configurator 2.11.1 για να επαναφέρετε τις χαμένες ρυθμίσεις.

Μετά την ενημέρωση, θα γίνει επαναφορά οποιωνδήποτε ετικετών, οργανισμών ή Βιομηχανικών σχεδίων που έχετε αποθηκεύσει στο Apple Configurator 2.10 ή παλαιότερη έκδοση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: