Ενεργή ακύρωση θορύβου και Λειτουργία διαφάνειας των AirPods Pro και AirPods Max

Τα AirPods Pro και τα AirPods Max διαθέτουν τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου: Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών των λειτουργιών, αναλόγως πόσο θόρυβο θέλετε να ακούτε από το περιβάλλον γύρω σας.

Τι είναι η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η Λειτουργία διαφάνειας;

Με την Ενεργή ακύρωση θορύβου, ένα ή περισσότερα μικρόφωνα στραμμένα προς τα έξω ανιχνεύουν τους εξωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro ή τα AirPods Max στη συνέχεια αντισταθμίζουν με εξουδετέρωση θορύβου, ακυρώνοντας τους εξωτερικούς ήχους πριν τους ακούσετε. Ένα μικρόφωνο στραμμένο προς τα μέσα ακούει στο εσωτερικό του αυτιού σας για τυχόν ανεπιθύμητους εσωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro ή τα AirPods Max επίσης αντισταθμίζουν με την εξουδετέρωση θορύβου.

Η Λειτουργία διαφάνειας επιτρέπει στον εξωτερικό ήχο να ακούγεται, για να μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας. Η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η Λειτουργία διαφάνειας λειτουργούν καλύτερα όταν τα AirPods Pro εφαρμόζουν καλά.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου απευθείας από τα AirPods Pro ή AirPods Max ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone, το iPad, το Apple Watch ή τον Mac. Κατά την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, ακούγεται ένα κουδούνισμα.

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS, το iPadOS, το watchOS ή το macOS για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου, η Ενεργή ακύρωση θορύβου θα εμφανίζεται ως Ακύρωση θορύβου.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στα AirPods Max

Όταν φοράτε τα AirPods Max, πατήστε το κουμπί ελέγχου θορύβου για εναλλαγή μεταξύ της Ενεργής ακύρωσης θορύβου και της Λειτουργίας διαφάνειας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες μεταξύ των οποίων θα κάνετε εναλλαγή (Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό) στις ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone, στο iPad ή στο Mac.

Κουμπί ελέγχου θορύβου στα AirPods Max

 

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στα AirPods Pro

Πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος στο στέλεχος ενός AirPod μέχρι να ακούσετε ένα κουδούνισμα.
Αισθητήρα ισχύος στα AirPods Pro
Όταν φοράτε και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος σε ένα από τα δύο AirPod για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της Ενεργής ακύρωσης θορύβου και της Λειτουργίας διαφάνειας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες μεταξύ των οποίων θα κάνετε εναλλαγή (Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό) στις ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone, στο iPad ή στο Mac.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ενεργή ακύρωση θορύβου με ένα μόνο AirPod, χρησιμοποιήστε το iPhone ή το iPad για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > AirPods και ενεργοποιήστε την Ακύρωση θορύβου με ένα AirPod. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος για εναλλαγή μεταξύ Ενεργής ακύρωσης θορύβου, Λειτουργίας διαφάνειας και Ανενεργού. 

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο iPhone ή στο iPad

     

Λειτουργίες ακύρωσης θορύβου και διαφάνειας στο iPhone

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στη συσκευή σας iOS ή iPadOS.
 2. Ενώ φοράτε τα AirPods Max ή και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα το ρυθμιστικό έντασης ήχου, μέχρι να εμφανιστούν τα πρόσθετα χειριστήρια.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Ελέγχου θορύβου  στην κάτω αριστερή γωνία.
 4. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

Ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στις Ρυθμίσεις:

 1. Στο iPhone ή στο iPad σας, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Bluetooth.
 2. Ενώ φοράτε τα AirPods Max ή και τα δύο AirPods, πατήστε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών δίπλα στα AirPods στη λίστα συσκευών.
 3. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου, πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό». Για να επιλέξετε τις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον αισθητήρα ισχύος στα AirPods Pro ή το κουμπί ελέγχου θορύβου στα AirPods Max, επιλέξτε δύο ή τρεις λειτουργίες στο κουμπί «Cycles Between (Κύκλοι μεταξύ)».

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο Apple Watch σας

 1. Όταν ακούτε ήχο μέσω του ρολογιού σας, πατήστε το εικονίδιο AirPlay .
  Εικονίδιο AirPlay στο Apple Watch
 2. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».
  Λειτουργίες ακύρωσης θορύβου και διαφάνειας στο Apple Watch

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο Mac σας

 1. Με τα AirPods Pro ή τα AirPods Max συνδεδεμένα στο Mac σας, κάντε κλικ στο χειριστήριο έντασης ήχου  στη γραμμή μενού στο Mac.*
 2. Επιλέξτε τα AirPods Pro ή τα AirPods Max και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ακύρωση θορύβου, Διαφάνεια ή Ανενεργό.
  Λειτουργίες ακύρωσης θορύβου και διαφάνειας στο Mac

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις δύο ή τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον αισθητήρα ισχύος στα AirPods Pro ή το κουμπί ελέγχου θορύβου στα AirPods Max:

 1. Με τα AirPods Pro ή τα AirPods Max συνδεδεμένα στο Mac σας, επιλέξτε το μενού της Apple  > «Προτιμήσεις συστήματος».
 2. Στο παράθυρο «Προτιμήσεις συστήματος», κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
 3. Επιλέξτε τα AirPods Pro ή τα AirPods Max και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές».
 4. Δίπλα στην επιλογή «Noise Control Toggles Between (Εναλλαγές ελέγχου θορύβου μεταξύ)», επιλέξτε τις δύο ή τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου μεταξύ των οποίων θέλετε να κάνετε εναλλαγή.
  Ρυθμίσεις Bluetooth στο Mac

* Αν δεν βλέπετε τον έλεγχο έντασης ήχου στη γραμμή μενού, επιλέξτε το μενού της Apple  > «Προτιμήσεις συστήματος». Κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος». Κάντε κλικ στην καρτέλα «Output (Έξοδος)» και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Show Sound in menu bar (Εμφάνιση ήχου στη γραμμή μενού)».

Ημερομηνία δημοσίευσης: