Ενεργή ακύρωση θορύβου και Λειτουργία διαφάνειας των AirPods Pro

Τα AirPods Pro διαθέτουν τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου: Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών των λειτουργιών, αναλόγως πόσο θόρυβο θέλετε να ακούτε από το περιβάλλον γύρω σας.

Τι είναι η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η Λειτουργία διαφάνειας;

Με την Ενεργή ακύρωση θορύβου, ένα μικρόφωνο στραμμένο προς τα έξω ανιχνεύει τους εξωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro στη συνέχεια αντισταθμίζουν με εξουδετέρωση θορύβου, ακυρώνοντας τους εξωτερικούς ήχους πριν τους ακούσετε. Ένα μικρόφωνο στραμμένο προς τα μέσα ακούει στο εσωτερικό του αυτιού σας για τυχόν ανεπιθύμητους εσωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro επίσης αντισταθμίζουν με την εξουδετέρωση θορύβου.

Η Λειτουργία διαφάνειας επιτρέπει στον εξωτερικό ήχο να ακούγεται, για να μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας. Η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η Λειτουργία διαφάνειας λειτουργούν καλύτερα όταν τα AirPods Pro εφαρμόζουν καλά.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου απευθείας από τα AirPods Pro ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone, το iPad, το Apple Watch ή τον Mac.

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS, το iPadOS, το watchOS ή το macOS για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου, η Ενεργή ακύρωση θορύβου θα εμφανίζεται ως Ακύρωση θορύβου.

AirPods Pro

Πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος στο στέλεχος ενός AirPod μέχρι να ακούσετε ένα κουδούνισμα.

Όταν φοράτε και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος σε ένα από τα δύο AirPod για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της Ενεργής ακύρωσης θορύβου και της Λειτουργίας διαφάνειας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες μεταξύ των οποίων θα κάνετε εναλλαγή (Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό) στις Ρυθμίσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ενεργή ακύρωση θορύβου με ένα μόνο AirPod, χρησιμοποιήστε το iPhone ή το iPad για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ακύρωση θορύβου με ένα AirPod». Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος για εναλλαγή μεταξύ Ενεργής ακύρωσης θορύβου, Λειτουργίας διαφάνειας και Ανενεργού. 

Συσκευή iOS ή iPadOS

     

  1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Όταν φοράτε και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα το ρυθμιστικό έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστούν τα πρόσθετα χειριστήρια.
  3. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στις Ρυθμίσεις:

  1. Στη συσκευή iOS ή iPadOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth. 
  2. Πατήστε το κουμπί «Πληροφορίες»  δίπλα από τα AirPods στη λίστα συσκευών.
  3. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

Watch

  1. Όταν ακούτε ήχο μέσω του ρολογιού σας, πατήστε το εικονίδιο AirPlay .
  2. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

Mac

  1. Με τα AirPods Pro συνδεδεμένα στον Mac, κάντε κλικ στο χειριστήριο έντασης ήχου  στη γραμμή μενού στον Mac.*
  2. Επιλέξτε τα AirPods Pro και, κατόπιν, επιλέξτε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

 

* Αν δεν βλέπετε το χειριστήριο έντασης ήχου στη γραμμή μενού, μάθετε πώς μπορείτε να το προσθέσετε.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: