Χρήση του Finder για συγχρονισμό του iPhone, του iPad ή του iPod touch με το Mac

Το Finder είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συγχρονίζετε τη συσκευή σας με το Mac σας.

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί macOS Catalina ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Finder στο Mac σας για να συγχρονίζετε περιεχόμενο μεταξύ του Mac και του iPhone, του iPad ή του iPod touch. Η εμπειρία είναι παρόμοια με τη χρήση του iTunes για συγχρονισμό σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS.

Στο περιεχόμενο που μπορείτε να συγχρονίζετε περιλαμβάνονται μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, podcast, ηχοβιβλία, βιβλία, φωτογραφίες, επαφές και ημερολόγια. 

Αντί για το Finder, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud, το Apple Music και παρόμοιες υπηρεσίες για να διατηρείτε το περιεχόμενο του Mac σας στο cloud και διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές σας, ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε κοντά στο Mac σας. Για να διατηρείτε ενημερωμένα τα Μηνύματα, το Mail και τις σημειώσεις σε όλες τις συσκευές, μπορείτε να διαμορφώσετε το iCloud για τα Μηνύματα, το iCloud Mail και το iCloud για τις Σημειώσεις.

Συγχρονισμός ή αφαίρεση περιεχομένου με χρήση του Finder

  1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch με το Mac σας. 
  2. Στο Mac σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Finder στο Dock για να ανοίξετε ένα παράθυρο στο Finder.
  3. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου. Δεν βλέπετε τη συσκευή σας; Ένα παράθυρο στο Finder, που δείχνει ένα επιλεγμένο iPhone στην πλαϊνή στήλη
  4. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου, χρησιμοποιήστε τη σειρά κουμπιών κάτω από το όνομα της συσκευής σας για να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να συγχρονίσετε, όπως Μουσική ή Φωτογραφίες. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Συγχρονισμός» για αυτό το περιεχόμενο. Στο παράδειγμα της εικόνας, η επιλογή «Συγχρονισμός μουσικής στο iPhone» ενεργοποιεί τον συγχρονισμό μουσικής. Αφού ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό, εμφανίζονται περισσότερες επιλογές συγχρονισμού.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου. Αν ο συγχρονισμός δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί «Συγχρονισμός». Στη συνέχεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εξουσιοδοτήσετε τον υπολογιστή σας.

Συγχρονισμός μέσω Wi-Fi αντί για USB

Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το Mac σας μέσω USB, μπορείτε να διαμορφώσετε το Mac σας έτσι ώστε μελλοντικά να συγχρονίζεται μέσω Wi-Fi.

  1. Επιλέξτε τη συσκευή σας στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου του Finder και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» στα δεξιά. 
  2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε «Εμφάνιση αυτού του [συσκευή] κατά τη σύνδεση σε Wi-Fi». 
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».

Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από το Mac. Όταν το Mac και η συσκευή σας βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή σας εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του Finder και συγχρονίζεται αυτόματα μέσω Wi-Fi όποτε είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.


Αν χρειάζεστε βοήθεια

  • Αν δείτε ένα μήνυμα ότι η συσκευή συγχρονίζεται με μια άλλη βιβλιοθήκη, τότε η συσκευή είχε συνδεθεί σε έναν άλλο υπολογιστή στο παρελθόν. Η συσκευή σας μπορεί να συγχρονίζεται μόνο με μία βιβλιοθήκη Apple Music ή Apple TV κάθε φορά. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο και συγχρονισμός» σε αυτό το μήνυμα, όλο το περιεχόμενο του επιλεγμένου τύπου στη συσκευή θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί με το περιεχόμενο από αυτό το Mac.
  • Αν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος κατά τον συγχρονισμό, ενημερωθείτε σχετικά με τους κωδικούς σφάλματος του iTunes ή του Finder.

Ημερομηνία δημοσίευσης: