Αν τα αρχεία στα Windows δεν συγχρονίζονται στο iCloud Drive επειδή η διαδρομή τους είναι πολύ μεγάλη

Αν λάβετε μια γνωστοποίηση στο PC σας που σας ενημερώνει ότι ορισμένα από τα αρχεία σας στο iCloud Drive δεν θα συγχρονιστούν, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή μπορεί να είναι πολύ μεγάλα

Μια διαδρομή που είναι πολύ μεγάλη μπορεί να σημαίνει ότι:

  • Ένα ή περισσότερα ονόματα αρχείων είναι πολύ μεγάλα.
  • Η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη. Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα του αρχείου και τα ονόματα όλων των φακέλων και υποφακέλων όπου βρίσκεται το αρχείο.

Στο iCloud για Windows 10.8 ή νεότερη έκδοση, ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή που είναι πολύ μεγάλα δεν θα συγχρονίζονται, αλλά τα υπόλοιπα αρχεία θα συνεχίσουν να συγχρονίζονται στο iCloud Drive. Σας εμφανίζεται, επίσης, το όνομα της διαδρομής του αρχείου που είναι πολύ μεγάλο, ώστε να μπορέσετε να βρείτε εύκολα το αρχείο στην Εξερεύνηση αρχείων.

Στο iCloud για Windows 10 ή παλαιότερη έκδοση, ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή που είναι πολύ μεγάλα εμποδίζουν τον συγχρονισμό όλων των αρχείων σε αυτόν τον φάκελο στο iCloud Drive.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα αρχεία σας θα συνεχίσουν να συγχρονίζονται στο iCloud Drive, πραγματοποιήστε λήψη του iCloud για Windows 10.8.

Εύρεση του ονόματος αρχείου ή της διαδρομής

Αν γνωρίζετε το όνομα της διαδρομής του αρχείου που δεν συγχρονίζεται στο iCloud Drive, ενδέχεται να μπορείτε να βρείτε το αρχείο στην Εξερεύνηση αρχείων. Αν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου ή οποιουδήποτε φακέλου ή υποφακέλου στη διαδρομή αρχείου, επιλέξτε ένα όνομα που έχει λιγότερους από 256 χαρακτήρες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον συγχρονισμό του αρχείου στο iCloud Drive.

Αν αλλάξετε ένα όνομα αρχείου ή φακέλου, ορισμένες εφαρμογές τρίτων μπορεί να μην συμπεριλάβουν τις αλλαγές.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: