Χρήση λειτουργιών αναφοράς με την οθόνη Pro Display XDR της Apple

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αναφοράς που περιλαμβάνονται στην οθόνη Pro Display XDR και πώς να δημιουργείτε προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς που ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη ανάγκη ροής εργασιών.

Η οθόνη Pro Display XDR περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες αναφοράς που καλύπτουν τις τυπικές ροές εργασιών δημιουργίας περιεχομένου σε πολλούς τύπους πολυμέσων. Αν έχετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασιών χρώματος, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς ειδικά για τις ανάγκες σας.

Επιλογή λειτουργίας αναφοράς

Υπάρχουν δύο τρόποι εναλλαγής μεταξύ των λειτουργιών αναφοράς στον Mac:

 • Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες». Επιλέξτε το αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές» και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία αναφοράς.
 • Κάντε κλικ στο μενού «AirPlay»  στη γραμμή μενού και επιλέξτε μια λειτουργία αναφοράς.
  Αν δεν βλέπετε το μενού AirPlay , μεταβείτε στο μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, επιλέξτε «Οθόνες» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση επιλογών κατοπτρισμού στη γραμμή μενού όταν διατίθενται».


Επιλογή αγαπημένων λειτουργιών

Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες αναφοράς που εμφανίζονται στις «Προτιμήσεις για τις οθόνες» και στο μενού «AirPlay»:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές» και επιλέξτε «Προσαρμογή».
 3. Επιλέξτε τις λειτουργίες αναφοράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».


Μάθετε για τις λειτουργίες αναφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναφοράς που περιλαμβάνονται στην οθόνη Pro Display XDR για την ικανοποίηση των απαιτήσεων παραγωγής των βίντεο HDR, HD, SD και άλλων τύπων πολυμέσων. Κάθε λειτουργία αναφοράς ρυθμίζει τον χρωματικό χώρο, το λευκό σημείο, την τιμή γάμμα και τη φωτεινότητα στην οθόνη σας. Μάθετε για κάθε λειτουργία αναφοράς που περιλαμβάνεται με την οθόνη Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3-1600 nit)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για γενικά οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 που χρησιμοποιούνται από τις οθόνες της Apple και περιλαμβάνει υποστήριξη Extreme Dynamic Range (XDR) έως και 1600 nit (κορύφωση).

Οθόνη Apple (P3-500 nit)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για γενικά οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 και υποστηρίζει τυπικό εύρος φωτεινότητας έως και 500 nit στις ενσωματωμένες οθόνες Apple.

Βίντεο HDR (P3-ST 2084)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο 4K ή εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας έως και 1000 nit (υποστήριξη πλήρους οθόνης) με χρήση των βασικών αποχρώσεων ευρείας χρωματικής γκάμας P3 και του υψηλού δυναμικού εύρους SMPTE ST-2084 EOTF. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2100.

Βίντεο HDTV (BT.709-BT.1886)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο υψηλής ευκρίνειας που στοχεύουν στις συστάσεις ITU-R BT.709 και BT.1886. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2035.

Βίντεο NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο τυπικής ευκρίνειας ή αρχειακών βίντεο που στοχεύουν στη σύσταση ITU-R BT.601 και τις βασικές αποχρώσεις SMPTE-C. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2035.

Βίντεο PAL και SECAM (BT.601 EBU)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο τυπικής ευκρίνειας ή αρχειακών βίντεο που στοχεύουν στη σύσταση ITU-R BT.601 και τις βασικές αποχρώσεις EBU Tech 3213. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2035.

Ψηφιακό σινεμά (P3-DCI)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών εικόνων κίνησης και μετά την παραγωγή με χρήση του θεατρικού χρωματικού χώρου P3 και του λευκού σημείου ψηφιακού σινεμά. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά SMPTE RP 431-2:2011.

Ψηφιακό σινεμά (P3-D65)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών εικόνων κίνησης και μετά την παραγωγή με χρήση του θεατρικού χρωματικού χώρου P3 με το λευκό σημείο D65. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά SMPTE RP 431-2:2011. 

Σχεδίαση και εκτύπωση (P3-D50)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών σχεδίασης γραφικών, εκτύπωσης και δημοσίευσης. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 για ευρύτερη χρωματική γκάμα σε σχέση με μια τυπική οθόνη sRGB. Αντί για το D65, χρησιμοποιεί το λευκό σημείο D50 που συνήθως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του χρώματος των εκτυπώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 3664:2009 και ISO 12646:2015.

Φωτογραφία (P3-D65)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για τις τυπικές ροές εργασιών ψηφιακών φωτογραφιών. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 με το λευκό σημείο D65 που χρησιμοποιείται συνήθως για προβολή σε οθόνη και είναι σχεδιασμένη για κατάλληλα διαμορφωμένα και ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής. 

Διαδίκτυο και Ιστός (sRGB)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών δημιουργίας περιεχομένου που προορίζονται για τον Ιστό ή άλλες χρήσεις διαδικτύου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τον ευρέως υποστηριζόμενο χρωματικό χώρο sRGB (IEC 61966-2-1:1999) κατά τη σύσταση W3C CSS Color Module Level 3 και έχει σχεδιαστεί για κατάλληλα διαμορφωμένα και ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής (συνιστάται φωτισμός 64 lux).


Προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς

Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς που ανταποκρίνονται σε μοναδικές ανάγκες ροής εργασιών επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλές ρυθμίσεις χρωματικής γκάμας, λευκού σημείου, φωτεινότητας και λειτουργίας μεταφοράς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες επιλογές που μπορείτε να διαμορφώσετε για τις προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς

Δημιουργία προσαρμοσμένης λειτουργίας αναφοράς

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές» και επιλέξτε «Προσαρμογή».
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναφοράς.
 4. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη λειτουργία αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση προεπιλογής».

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες επιλογές που μπορείτε να διαμορφώσετε για τις προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς. 

Εισαγωγή και εξαγωγή προσαρμοσμένων λειτουργιών αναφοράς

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές», επιλέξτε «Προσαρμογή» και κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Για να εισαγάγετε μια λειτουργία αναφοράς, επιλέξτε το μενού «Ενέργεια» , επιλέξτε «Εισαγωγή», επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα».
  • Για να εξαγάγετε μια λειτουργία αναφοράς, επιλέξτε μια λειτουργία αναφοράς, επιλέξτε το μενού «Ενέργεια» , επιλέξτε «Εξαγωγή» και κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Λήψη βοήθειας με τις λειτουργίες αναφοράς

Αν εμφανίζεται η ένδειξη  στο μενού «AirPlay», η οθόνη Pro Display XDR ίσως βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλής ισχύος και χρησιμοποιεί περιορισμένη φωτεινότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου είναι 25°C ή υψηλότερη και η οθόνη λειτουργεί στα 500 nit ή περισσότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποσυνδέστε την οθόνη από τον υπολογιστή και περιμένετε 5-10 λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη και δοκιμάστε ξανά. 

Αν το πρόβλημα παραμένει και η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου είναι χαμηλότερη από 25°C, επικοινωνήστε με την Apple.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: