Χρήση λειτουργιών αναφοράς με την οθόνη Apple

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αναφοράς που περιλαμβάνονται στο MacBook Pro με οθόνη Liquid Retina XDR, στην οθόνη Studio Display ή στην οθόνη Pro Display XDR και πώς να δημιουργείτε προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες ροής εργασιών.

Το MacBook Pro, η οθόνη Studio Display και η οθόνη Pro Display XDR περιλαμβάνουν πολλές λειτουργίες αναφοράς που καλύπτουν τις τυπικές ροές εργασιών δημιουργίας περιεχομένου σε πολλούς τύπους πολυμέσων. Αν έχετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασιών χρώματος, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς ειδικά για τις ανάγκες σας.


Επιλογή λειτουργίας αναφοράς

Για να επιλέξετε μια λειτουργία αναφοράς από τις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος):

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 3. Αν έχετε συνδέσει πολλές οθόνες:
  • Σε macOS Ventura, επιλέξτε την οθόνη στο επάνω μέρος του παραθύρου «Οθόνες».
  • Σε macOS Catalina ή παλαιότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις οθόνης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε την οθόνη στην πλαϊνή στήλη.
 4. Από το αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές», επιλέξτε μια λειτουργία αναφοράς.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λειτουργία αναφοράς από το Κέντρο ελέγχου:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου ελέγχου  στη γραμμή μενού.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνη», 
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί με το δεξί βέλος  δίπλα στην οθόνη με την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια λειτουργία. Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών, επιλέξτε τις λειτουργίεςαναφοράς που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο ελέγχου.

Οι ρυθμίσεις True Tone, Αυτόματη φωτεινότητα και Night Shift ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες με τη λειτουργία αναφοράς που επιλέξατε.


Επιλογή αγαπημένων λειτουργιών αναφοράς

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες λειτουργίες αναφοράς εμφανίζονται στην ενότητα «Οθόνη» του Κέντρου Ελέγχου:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 3. Αν έχετε συνδέσει πολλές οθόνες:
  • Σε macOS Ventura, επιλέξτε την οθόνη στο επάνω μέρος του παραθύρου «Οθόνες».
  • Σε macOS Monterey ή παλαιότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις οθόνης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε την οθόνη στην πλαϊνή στήλη.
 4. Κάντε κλικ στο αναδυόμενου μενού «Προεπιλογές» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσαρμογή προεπιλογών».
 5. Στη στήλη «Εμφάνιση στο Μενού», επιλέξτε τις λειτουργίες αναφοράς που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».


Μάθετε για τις λειτουργίες αναφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναφοράς που περιλαμβάνονται στην οθόνη σας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων παραγωγής των βίντεο HDR, HD, SD και άλλων τύπων πολυμέσων. Κάθε λειτουργία αναφοράς ρυθμίζει τον χρωματικό χώρο, το λευκό σημείο, την τιμή γάμμα και τη φωτεινότητα στην οθόνη σας.

Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε λειτουργία αναφοράς που περιλαμβάνεται στην οθόνη σας.

Οθόνη XDR της Apple (P3-1600 nit)

Στο MacBook Pro, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για γενικά οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 που χρησιμοποιούνται από τις οθόνες της Apple και περιλαμβάνει υποστήριξη Extreme Dynamic Range (XDR) έως και 1600 nit (κορύφωση).

Pro Display XDR (P3-1600 nit)

Στην οθόνη Pro Display XDR, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για γενικά οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 που χρησιμοποιούνται από τις οθόνες της Apple και περιλαμβάνει υποστήριξη Extreme Dynamic Range (XDR) έως και 1600 nit (κορύφωση).

Οθόνη Apple (P3-500 nit)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για γενικά οικιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 και υποστηρίζει τυπικό εύρος φωτεινότητας έως και 500 nit στις ενσωματωμένες οθόνες Apple. Στην οθόνη Studio Display, η εν λόγω λειτουργία αναφοράς εμφανίζεται ως Οθόνη της Apple (P3-600 nit) και υποστηρίζει φωτεινότητα μέχρι 600 nit.

Βίντεο HDR (P3-ST 2084)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε MacBook Pro ή οθόνη Pro Display XDR για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο 4K ή εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας έως και 1000 nit (υποστήριξη πλήρους οθόνης) με χρήση των βασικών αποχρώσεων ευρείας χρωματικής γκάμας P3 και του υψηλού δυναμικού εύρους SMPTE ST-2084 EOTF. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2100.

Βίντεο HDTV (BT.709-BT.1886)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο υψηλής ευκρίνειας που στοχεύουν στις συστάσεις ITU-R BT.709 και BT.1886. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2035.

Βίντεο NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο τυπικής ευκρίνειας ή αρχειακών βίντεο που στοχεύουν στη σύσταση ITU-R BT.601 και τις βασικές αποχρώσεις SMPTE-C. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2035.

Βίντεο PAL και SECAM (BT.601 EBU)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο τυπικής ευκρίνειας ή αρχειακών βίντεο που στοχεύουν στη σύσταση ITU-R BT.601 και τις βασικές αποχρώσεις EBU Tech 3213. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση ITU-R BT.2035.

Ψηφιακό σινεμά (P3-DCI)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών εικόνων κίνησης και μετά την παραγωγή με χρήση του θεατρικού χρωματικού χώρου P3 και του λευκού σημείου ψηφιακού σινεμά. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση SMPTE RP 431-2:2011.

Ψηφιακό σινεμά (P3-D65)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών εικόνων κίνησης και μετά την παραγωγή με χρήση του θεατρικού χρωματικού χώρου P3 με το λευκό σημείο D65. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής διαμορφωμένα κατά τη σύσταση SMPTE RP 431-2:2011. 

Σχεδίαση και εκτύπωση (P3-D50)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών σχεδίασης γραφικών, εκτύπωσης και δημοσίευσης. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 για ευρύτερη χρωματική γκάμα σε σχέση με μια τυπική οθόνη sRGB. Αντί για το D65, χρησιμοποιεί το λευκό σημείο D50 που συνήθως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του χρώματος των εκτυπώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 3664:2009 και ISO 12646:2015.

Φωτογραφία (P3-D65)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για τις τυπικές ροές εργασιών ψηφιακών φωτογραφιών. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τις βασικές αποχρώσεις ευρείας χρωματικής γκάμας P3 με το λευκό σημείο D65 που χρησιμοποιείται συνήθως για προβολή σε οθόνη και είναι σχεδιασμένη για κατάλληλα διαμορφωμένα και ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής. 

Διαδίκτυο και Ιστός (sRGB)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ροές εργασιών δημιουργίας περιεχομένου που προορίζονται για τον Ιστό ή άλλες χρήσεις διαδικτύου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τον ευρέως υποστηριζόμενο χρωματικό χώρο sRGB (IEC 61966-2-1:1999) κατά τη σύσταση W3C CSS Color Module Level 3 και έχει σχεδιαστεί για κατάλληλα διαμορφωμένα και ελεγχόμενα περιβάλλοντα προβολής (συνιστάται φωτισμός 64 lux).


Προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς

Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς που ανταποκρίνονται σε μοναδικές ανάγκες ροής εργασιών, επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλές ρυθμίσεις χρωματικής γκάμας, λευκού σημείου, φωτεινότητας και λειτουργίας μεταφοράς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες επιλογές που μπορείτε να διαμορφώσετε για τις προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς

Δημιουργία προσαρμοσμένης λειτουργίας αναφοράς

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 3. Αν έχετε συνδέσει πολλές οθόνες:
  • Σε macOS Ventura, επιλέξτε την οθόνη στο επάνω μέρος του παραθύρου «Οθόνες».
  • Σε macOS Monterey ή παλαιότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις οθόνης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε την οθόνη στην πλαϊνή στήλη.
 4. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές» και επιλέξτε «Προσαρμογή».
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναφοράς.
 6. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη λειτουργία αναφοράς και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση προεπιλογής».

Εισαγωγή και εξαγωγή προσαρμοσμένων λειτουργιών αναφοράς

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 3. Αν έχετε συνδέσει πολλές οθόνες:
  • Σε macOS Ventura, επιλέξτε την οθόνη στο επάνω μέρος του παραθύρου «Οθόνες».
  • Σε macOS Monterey ή παλαιότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις οθόνης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε την οθόνη στην πλαϊνή στήλη.
 4. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προεπιλογές», επιλέξτε «Προσαρμογή» και κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Για να εισαγάγετε μια λειτουργία αναφοράς, επιλέξτε το μενού «Ενέργεια» , επιλέξτε «Εισαγωγή», επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα».
  • Για να εξαγάγετε μια λειτουργία αναφοράς, επιλέξτε μια λειτουργία αναφοράς, επιλέξτε το μενού «Ενέργεια» , επιλέξτε «Εξαγωγή» και κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».


Ημερομηνία δημοσίευσης: