Δημιουργία νέου έργου iMovie

Μάθετε πώς να διαμορφώσετε ένα νέο έργο και να προσθέσετε περιεχόμενο σε αυτό σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.

Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο έργο iMovie σε iPhone ή iPad

Οθόνη γκαλερί έργων iMovie σε iPad

 1. Στην Περιήγηση έργων, πατήστε το κουμπί συν . Αν επεξεργάζεστε μια ταινία τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε «Τέλος» και, κατόπιν, πατήστε «Έργα» για να ανοίξετε την Περιήγηση έργων.
 2. Πατήστε «Ταινία». Θα εμφανιστεί η οθόνη «Στιγμές», η οποία εμφανίζει βίντεο και φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών της εφαρμογής Φωτογραφίες οργανωμένες σε στιγμές, δηλαδή όλα τα βιντεοκλίπ και τις φωτογραφίες μιας συγκεκριμένης ημέρας ή ενός συγκεκριμένου συμβάντος.
  Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Τρέιλερ» για να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένα πρότυπα, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα τρέιλερ με τα δικά σας βίντεο και τις δικές σας φωτογραφίες.
 3. Πατήστε παρατεταμένα τις μικρογραφίες εικόνων για να κάνετε προεπισκόπηση φωτογραφιών σε μεγαλύτερο μέγεθος ή για να κάνετε προεπισκόπηση βιντεοκλίπ.
 4. Πατήστε ένα μεμονωμένο βιντεοκλίπ ή μια φωτογραφία που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ταινία ή πατήστε «Επιλογή» για να επιλέξετε μια ολόκληρη στιγμή. Τα επιλεγμένα στοιχεία έχουν ένα σύμβολο επιλογής. Αν δεν θέλετε να προσθέσετε πολυμέσα από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών, μεταβείτε στο βήμα 6.
 5. Για να αναζητήσετε περισσότερα βιντεοκλίπ, φωτογραφίες και άλμπουμ, πατήστε «Πολυμέσα» και, κατόπιν, πατήστε έναν άλλον φάκελο.
 6. Πατήστε «Δημιουργία ταινίας». Θα ανοίξει το νέο έργο. Τα βίντεο ή οι φωτογραφίες που επιλέξατε θα εμφανιστούν στη γραμμή χρόνου. Αν δεν προσθέσατε βίντεο ή φωτογραφίες, η γραμμή χρόνου θα είναι κενή.

Μπορείτε πάντα να προσθέσετε βίντεο και φωτογραφίες στο έργο αφού δημιουργήσετε την ταινία. Στο iMovie σε iPhone ή iPad, το κλιπ με την υψηλότερη ποιότητα στο έργο καθορίζει την ανάλυση για το έργο. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε ένα βιντεοκλίπ 4K στο έργο, θα μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του ολοκληρωμένου έργου σε ανάλυση 4K.

Εγγραφή απευθείας στο iMovie

Προσθέστε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία απευθείας από την κάμερα του iPhone ή του iPad στο έργο iMovie:

 1. Ενώ το έργο είναι ανοιχτό στο iMovie, μετακινηθείτε με κύλιση στη γραμμή χρόνου έτσι ώστε η κεφαλή αναπαραγωγής (η λευκή κατακόρυφη γραμμή) να εμφανίζεται στο σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το βίντεο ή τη φωτογραφία.
 2. Σε iPhone, πατήστε το κουμπί συν και κατόπιν πατήστε το κουμπί κάμερας . Σε iPad, πατήστε το κουμπί κάμερας 
 3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της κάμερας, για να ρυθμίσετε επιλογές, όπως το φλας και την ανάλυση, και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί εγγραφής .
 4. Αν εγγράφετε ένα βιντεοκλίπ, πατήστε το κουμπί διακοπής όταν τελειώσετε. Αν τραβήξατε μια φωτογραφία, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 5. Για να τοποθετήσετε το βιντεοκλίπ ή τη φωτογραφία στη γραμμή χρόνου του έργου, πατήστε «Χρήση βίντεο» ή «Χρήση φωτό». Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Νέα λήψη» για να τραβήξετε ξανά το βιντεοκλίπ ή τη φωτογραφία.

Θα ανοίξει η γραμμή χρόνου του iMovie με το νέο κλιπ στη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.


Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο έργο iMovie σε Mac

Οθόνη γκαλερί έργων iMovie σε Mac 

 1. Στην Περιήγηση έργων, κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία». Αν επεξεργάζεστε μια ταινία τη συγκεκριμένη στιγμή, κάντε κλικ στο κουμπί «Έργα» στη γραμμή εργαλείων και, κατόπιν, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή «Έργα» για να ανοίξετε την Περιήγηση έργων. 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινία». Θα ανοίξει το νέο έργο, το οποίο θα εμφανίζει την περιήγηση, το πρόγραμμα προβολής και τη γραμμή χρόνου.
  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή «Τρέιλερ» για να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένα πρότυπα, προκειμένου να να δημιουργήσετε ένα τρέιλερ με τα δικά σας βίντεο και τις δικές σας φωτογραφίες.
 3. Αφού δημιουργήσετε το έργο, προσθέστε κλιπ από συμβάντα της λίστας βιβλιοθηκών ή προσθέστε βιντεοκλίπ και φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη της εφαρμογής Φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε βιντεοκλίπ, φωτογραφίες και άλλα πολυμέσα από άλλες πηγές:

Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ταινίας, σύρετε κλιπ από την περιήγηση του iMovie στη γραμμή χρόνου του έργου. Μπορείτε επίσης να σύρετε κλιπ στη γραμμή χρόνου από το Finder και από το Γραφείο εργασίας του Mac. 


Ημερομηνία δημοσίευσης: