Πρόσβαση στα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam σε όλες τις συσκευές σας ή στο διαδίκτυο

Σε iPhone, iPad και iPod touch, μπορείτε να αποθηκεύετε τα Shazam σας στο iCloud. Σε Android, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Shazam για να αποθηκεύετε τα Shazam σας.

Αν αποθηκεύσετε τα Shazam σας, δεν θα τα χάσετε αν συμβεί κάτι στη συσκευή σας. 


Αποθήκευση των Shazam στο iCloud σε iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν εγκαταστήσετε για πρώτη φορά το Shazam στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, θα δημιουργηθούν αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των Shazam που έχετε στο iCloud. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας και ότι έχετε ενεργοποιήσει το iCloud για το Shazam στη συσκευή σας.

Όταν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των Shazam στο iCloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Shazam σας σε όλες τις συσκευές σας και στον ιστότοπο www.shazam.com/myshazam όταν συνδέεστε με το ίδιο Apple ID. 

Για να διαγράψετε ένα Shazam, σαρώστε προς τα πάνω για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Η μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam, πατήστε το κουμπί «More» (Περισσότερα)  δίπλα σε αυτό το Shazam και κατόπιν πατήστε «Remove from My Music» (Κατάργηση από τη μουσική μου).

Εάν επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε τα Shazam σας στο iCloud, αυτά θα εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των Shazam σας στο iCloud ανά πάσα στιγμή, εκτός αν επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή αν αποκτήσετε νέα συσκευή.


Διαχείριση των Shazam στο Android

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα email ή έναν λογαριασμό Google, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τον λογαριασμό.

Αποθήκευση των Shazam σε συσκευές Android

Μπορείτε να συνδεθείτε με μια διεύθυνση email ή με έναν λογαριασμό Google, για να αποθηκεύσετε τα Shazam σας.

 1. Εισαγάγετε μια διεύθυνση email ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την Google.
 2. Αν έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση email σας, ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση) στο email. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το email, μπορείτε πάντα να πατήσετε «Resend» (Επανάληψη αποστολής) στην εφαρμογή Shazam ή να ξεκινήσετε από την αρχή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προηγούμενα Shazam σας από οπουδήποτε, χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό για να συνδεθείτε στον ιστότοπο www.shazam.com/myshazam στο Mac, σε PC ή στην εφαρμογή Shazam σε άλλη συσκευή Android. Αφού συνδεθείτε, το email με το οποίο έχετε συνδεθεί θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ρυθμίσεων.

Για να διαγράψετε ένα Shazam, σαρώστε προς την οθόνη «Library» (Βιβλιοθήκη) από την κύρια οθόνη του Shazam, πατήστε το κουμπί «More» (Περισσότερα)  δίπλα σε αυτό το Shazam και κατόπιν πατήστε «Remove from your library» (Κατάργηση από τη βιβλιοθήκη).

Διαγραφή του λογαριασμού Shazam σε συσκευές Android

 1. Στο Shazam, σαρώστε προς την οθόνη «Library» (Βιβλιοθήκη) και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Settings» (Ρυθμίσεις) .
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης ρυθμίσεων και πατήστε «Log Out» (Αποσύνδεση). 
 3. Αν χρησιμοποιείτε το Shazam σε άλλες συσκευές, αποσυνδεθείτε από το Shazam σε αυτές τις συσκευές.
 4. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 5. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας).
 6. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.
 7. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας). Τυχόν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας από συνδεδεμένες υπηρεσίες θα διαγραφούν εντός 30 ημερών.


Λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας στο Shazam

 1. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε «Λήψη των δεδομένων σας».
 3. Συνδεθείτε στον λογαριασμό για τα δεδομένα του οποίου θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία θα θέλατε να σταλούν οι πληροφορίες σας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή των δεδομένων μου». Θα λάβετε τα δεδομένα σας μέσω email εντός 30 ημερών.


Ημερομηνία δημοσίευσης: