Πρόσβαση στα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam σε όλες τις συσκευές σας ή στο διαδίκτυο

Και αν αποθηκεύσετε τα Shazam σας, δεν θα τα χάσετε αν συμβεί κάτι στη συσκευή σας. 

Σε iPhone, iPad και iPod touch, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στο iCloud, ώστε να έχετε πρόσβαση στα Shazam σας από τις υπόλοιπες συσκευές Apple. Σε Android, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Shazam, για να αποθηκεύσετε τα Shazam και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά στις συσκευές σας Android. 

Και αν έχετε πολλούς λογαριασμούς, μπορείτε να συγχωνεύσετε τα Shazam σε έναν λογαριασμό.

Αποθήκευση των Shazam στο iCloud σε iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν εγκαταστήσετε για πρώτη φορά το Shazam στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, θα δημιουργηθούν αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των Shazam που έχετε στο iCloud. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας και ότι έχετε ενεργοποιήσει το iCloud για το Shazam στη συσκευή σας.

Όταν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των Shazam στο iCloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Shazam σας σε όλες τις συσκευές σας και στον ιστότοπο www.shazam.com/myshazam όταν συνδέεστε με το ίδιο Apple ID. 

Για να διαγράψετε ένα Shazam από τη βιβλιοθήκη σας, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα σε αυτό το Shazam στη βιβλιοθήκη σας και στη συνέχεια πατήστε «Remove from Shazam Library» (Αφαίρεση από τη βιβλιοθήκη Shazam).

Ενημέρωση του λογαριασμού σας σε iPhone, iPad ή iPod touch

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Shazam χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση email ή το Facebook σε μια παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής Shazam, θα πρέπει να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας και ότι έχετε ενεργοποιήσει το iCloud για το Shazam στη συσκευή σας.
 2. Πατήστε «Use iCloud» (Χρήση iCloud), όταν σας ζητηθεί στο Shazam.

Εάν πατήσετε «Not Now» (Όχι τώρα), μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των Shazam στο iCloud ανά πάσα στιγμή. Στην εφαρμογή Shazam, πατήστε το κουμπί «Settings» (Ρυθμίσεις) , πατήστε «iCloud Sync» (Συγχρονισμός iCloud) και στη συνέχεια πατήστε «Use iCloud» (Χρήση iCloud). 

Εάν επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε τα Shazam σας στο iCloud, αυτά θα εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των Shazam σας ανά πάσα στιγμή.


Αποθήκευση των Shazam σε συσκευές Android

Μπορείτε να συνδεθείτε μέσω email ή Facebook για να αποθηκεύσετε τα Shazam.

 1. Εισαγάγετε μια διεύθυνση email ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το Facebook.
 2. Αν έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση email σας, ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση) στο email. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το email, μπορείτε πάντα να πατήσετε «Resend» (Επανάληψη αποστολής) στην εφαρμογή Shazam ή να ξεκινήσετε από την αρχή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προηγούμενα Shazam σας από οπουδήποτε, χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό για να συνδεθείτε στον ιστότοπο www.shazam.com/myshazam στο Mac, σε PC ή στην εφαρμογή Shazam σε άλλη συσκευή Android. Αφού συνδεθείτε, το email με το οποίο έχετε συνδεθεί θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ρυθμίσεων.

Για να διαγράψετε ένα Shazam από τη βιβλιοθήκη σας, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα σε αυτό το Shazam στη βιβλιοθήκη σας και στη συνέχεια πατήστε «Remove from Shazam Library» (Αφαίρεση από τη βιβλιοθήκη Shazam).

Διαγραφή του λογαριασμού Shazam στο Android

 1. Στο Shazam σε iPhone, iPad ή σε μια συσκευή Android, σαρώστε προς τη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Settings» (Ρυθμίσεις)  στο επάνω μέρος της οθόνης. 
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης ρυθμίσεων και πατήστε «Log Out» (Αποσύνδεση). 
 3. Αν χρησιμοποιείτε το Shazam σε άλλες συσκευές, αποσυνδεθείτε από το Shazam σε αυτές τις συσκευές.
 4. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 5. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας).
 6. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό μέσω Facebook, κάντε κλικ στην επιλογή «Continue With Facebook» (Συνέχεια μέσω Facebook) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.
 7. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό με μια διεύθυνση email, πατήστε «Continue With Email» (Συνέχεια μέσω email), ακολουθήστε τις οδηγίες και κατόπιν ελέγξτε το email σας:
  • Ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή, για να βρείτε το email επιβεβαίωσης από το Shazam.
  • Ανοίξτε το email και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση) στο email. 
 8. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας). Τυχόν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας από συνδεδεμένες υπηρεσίες θα διαγραφούν εντός 30 ημερών.


Συγχώνευση τραγουδιών Shazam από άλλους λογαριασμούς Shazam

Εάν έχετε άλλους λογαριασμούς Shazam, μπορείτε να συγχωνεύσετε τα Shazam που είναι αποθηκευμένα σε αυτούς τους λογαριασμούς Shazam στον νέο σας λογαριασμό. 

Συγχώνευση Shazam σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Στο Shazam στη συσκευή στην οποία έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας, πατήστε το κουμπί «Settings» (Ρυθμίσεις) .
 2. Πατήστε «Import Shazams» (Εισαγωγή Shazam) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες, για να εισαγάγετε τα Shazam από τον άλλο λογαριασμό σας. Θα προστεθούν στη βιβλιοθήκη Shazam και θα δημιουργηθούν εφεδρικά αντίγραφα για αυτά στο iCloud. 
 3. Επαναλάβετε για τυχόν άλλους λογαριασμούς Shazam που μπορεί να έχετε.

Συγχώνευση Shazam σε συσκευές Android

 1. Στο Shazam, πατήστε το κουμπί «Settings» (Ρυθμίσεις) .
 2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα Shazam. 
 3. Όταν τα Shazam από αυτόν τον λογαριασμό έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας, πατήστε «Log Out» (Αποσύνδεση) και στη συνέχεια επιλέξτε να διατηρηθούν τα Shazam στη συσκευή σας.
 4. Συνδεθείτε στον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε όλα τα Shazam σας.
 5. Επαναλάβετε για τυχόν άλλους λογαριασμούς Shazam που μπορεί να έχετε.

Λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας στο Shazam

 1. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 2. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό μέσω Facebook, κάντε κλικ στην επιλογή «Continue With Facebook» (Συνέχεια μέσω Facebook) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.
 3. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό με μια διεύθυνση email, πατήστε «Continue With Email» (Συνέχεια μέσω email), ακολουθήστε τις οδηγίες και κατόπιν ελέγξτε το email σας:
  • Ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή, για να βρείτε το email επιβεβαίωσης από το Shazam.
  • Ανοίξτε το email και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση).
 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία θα θέλατε να σταλούν οι πληροφορίες σας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Send my data» (Αποστολή των δεδομένων μου).


Ημερομηνία δημοσίευσης: