Σάρωση εγγράφων σε iPhone ή iPad

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Σημειώσεις για να σαρώσετε έγγραφα και να προσθέσετε υπογραφές στο iPhone ή το iPad.

Ένας χρήστης σαρώνει ένα συμφωνητικό για μαθήματα μουσικής στις Σημειώσεις στο iPhone. 

Σαρώστε ένα έγγραφο

  1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και επιλέξτε μια σημείωση ή δημιουργήστε μια νέα.
  2. Πατήστε το κουμπί κάμερας Πατήστε το κουμπί κάμερας για να ξεκινήσετε τη σάρωση ενός εγγράφου στις Σημειώσεις και στη συνέχεια πατήστε «Σάρωση εγγράφων» Εικονίδιο σάρωσης εγγράφου.
  3. Τοποθετήστε το έγγραφο μπροστά από την κάμερα.
  4. Εάν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία «Αυτόματα», η σάρωση του εγγράφου θα γίνει αυτόματα. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη σάρωση, πατήστε το κουμπί λήψης πατήστε το κουμπί λήψης για σάρωση ή ένα από τα κουμπιά έντασης ήχου. Κατόπιν, σύρετε τις γωνίες, για να προσαρμόσετε τη σάρωση στις διαστάσεις της σελίδας και πατήστε «Διατήρηση σάρωσης».
  5. Πατήστε «Αποθήκευση» ή κάντε επιπλέον σαρώσεις στο έγγραφο.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάμερα συνέχισης για να σαρώσετε σημειώσεις από το iPhone ή το iPad στο Mac.

Στις Σημειώσεις στο iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σήμανση για να υπογράψετε ένα έγγραφο που έχετε σαρώσει. 

 

Υπογραφή ενός εγγράφου

  1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και στη συνέχεια πατήστε το έγγραφο στη σημείωση.
  2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» κουμπί «Κοινή χρήση»και στη συνέχεια πατήστε «Σήμανση» Εικονίδιο «Σήμανση».
  3. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» κουμπί «Προσθήκη»και στη συνέχεια πατήστε «Υπογραφή» Εικονίδιο «Υπογραφή» και προσθέστε μια αποθηκευμένη υπογραφή ή δημιουργήστε μια νέα υπογραφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου υπογραφής και να το τοποθετήσετε όπου θέλετε στο έγγραφο.
  4. Πατήστε «Τέλος».

Για να υπογράψετε το έγγραφό σας χειροκίνητα, ακολουθήστε τα βήματα 1-2, έπειτα επιλέξτε το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε και υπογράψτε το έγγραφο με το δάχτυλό σας ή με ένα Apple Pencil με συμβατό iPad.

Κάντε περισσότερα με τις Σημειώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: