Πώς να σαρώσετε έγγραφα σε iPhone, iPad ή iPod touch χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Σημειώσεις

Με τις Σημειώσεις, μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα και να προσθέσετε μια υπογραφή ή να υπογράψετε μη αυτόματα ένα έγγραφο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Σαρώστε ένα έγγραφο

  1. Ανοίξτε μια σημείωση ή δημιουργήστε μια νέα σημείωση.
  2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε «Σάρωση εγγράφων».
  3. Τοποθετήστε το έγγραφο μπροστά από την κάμερα της συσκευής.
  4. Εάν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη στη ρύθμιση "Αυτόματο", η σάρωση του εγγράφου θα γίνει αυτόματα. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη σάρωση, πατήστε ή ένα από τα κουμπιά έντασης ήχου.
  5. Σύρετε τις γωνίες, για να προσαρμόσετε τη σάρωση στις διαστάσεις της σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Διατήρηση σάρωσης".
  6. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον σαρώσεις στο έγγραφο ή να πατήσετε "Αποθήκευση" όταν τελειώσετε.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάμερα Συνέχισης για να σαρώσετε σημειώσεις από το iPhone ή το iPad στον Mac.

 

Υπογραφή ενός εγγράφου

  1. Πατήστε το έγγραφο στη σημείωση.
  2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε «Σήμανση».
  3. Για να προσθέσετε την υπογραφή σας, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε «Υπογραφή» . Για να υπογράψετε το έγγραφό σας μη αυτόματα, επιλέξτε ένα εργαλείο για χρήση, κατόπιν υπογράψτε με το δάχτυλό σας ή με ένα Apple Pencil με συμβατό iPad.
  4. Πατήστε «Τέλος».

Κάντε περισσότερα με τις Σημειώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: