Σχετικά με τη μετεγκατάσταση των σχεδίων στις Σημειώσεις σε iOS 13 και iPadOS

Με το iOS 13 και το iPadOS, μπορείτε να προβάλλετε στην εφαρμογή Σημειώσεις σχέδια που δημιουργήσατε με παλαιότερη έκδοση λειτουργικού συστήματος. Αλλά, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τα σχέδιά σας, για να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

Για να ενημερώσετε όλα τα σχέδια σε μια σημείωση, πατήστε ένα σχέδιο και, στη συνέχεια, πατήστε «Ενημέρωση σχεδίων».

Μετά την ενημέρωση των σχεδίων:

  • Σε συσκευές με iOS 13 και iPadOS, εσείς και οι συνεργάτες σας μπορείτε να επεξεργάζεστε τα σχέδια.
  • Σε συσκευές με παλαιότερες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος, εσείς και οι συνεργάτες σας μπορείτε να προβάλλετε, αλλά δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τα σχέδια.

Το iPadOS έρχεται σύντομα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: