Χρήση της Σκουρόχρωμης λειτουργίας σε iPhone, iPad ή iPod touch

Ενεργοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία για μια υπέροχη εμπειρία προβολής σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα.
  2. Επιλέξτε «Σκούρα» για να ενεργοποιήσετε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία από το Κέντρο ελέγχου. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε παρατεταμένα το χειριστήριο φωτεινότητας και κατόπιν πατήστε «Σκούρα: Ενεργή»  ή «Σκούρα: Ανενεργή» . Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone και το iPod touch ή στο iPad.

Για να ενεργοποιείται αυτόματα η Σκουρόχρωμη λειτουργία κατά το ηλιοβασίλεμα ή σε μια συγκεκριμένη ώρα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα και επιλέξτε «Αυτόματα». Κατόπιν, πατήστε «Επιλογές», για να προγραμματίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για τη Σκουρόχρωμη λειτουργία.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: