Χρήση της πυξίδας στο Apple Watch 

Η εφαρμογή Πυξίδα σάς δείχνει την κατεύθυνση που υποδεικνύει το Apple Watch, την τρέχουσα τοποθεσία σας και το υψόμετρο.

Η εφαρμογή Πυξίδα είναι διαθέσιμη στο Apple Watch Series 5 και νεότερα μοντέλα, καθώς και στο Apple Watch SE. Λειτουργεί ακόμα και όταν δεν έχετε Wi-Fi ή σύνδεση κινητού δικτύου.

Η παρουσία μαγνητών μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια οποιουδήποτε αισθητήρα πυξίδας. Τα λουράκια Leather Link, Leather Loop, Milanese Loop και τα παλαιότερα λουράκια ρολογιού Sport Loop της Apple χρησιμοποιούν μαγνήτες ή μαγνητικό υλικό που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην πυξίδα του Apple Watch. Η πυξίδα δεν επηρεάζεται από τα λουράκια Sport Loop που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2019 ή αργότερα, ούτε από κάποια έκδοση του Sport Band.

Πώς να χρησιμοποιείτε την πυξίδα του Apple Watch

Ανοίξτε την εφαρμογή Πυξίδα στο Apple Watch σας. Η εφαρμογή σάς δείχνει την κατεύθυνση που υποδεικνύει το επάνω μέρος του ρολογιού και η διόπτευσή σας εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία.

Η πυξίδα χρησιμοποιεί τον μαγνητικό βορρά από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε με τον πραγματικό βορρά, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας, πατήστε «Πυξίδα» και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Χρήση πραγματικού βορρά».

Η πυξίδα λειτουργεί σε διαφορετικές θέσεις. Για την πιο ακριβή ανάγνωση, κρατήστε επίπεδα το ρολόι ώστε να ευθυγραμμιστούν τα σταυρονήματα στο κέντρο της πυξίδας. Καθώς κινείστε, ο κόκκινος κώνος που περιβάλλει τη βελόνα της πυξίδας σάς δείχνει την ακρίβεια μέτρησης της πορείας. Ο στενός κώνος δηλώνει μεγαλύτερη ακρίβεια από τον πιο φαρδύ κώνο.

Περιστρέψτε το Digital Crown προς τα επάνω για να δείτε το υψόμετρο, την κλίση και τις συντεταγμένες σας.

Για να δείτε την κατεύθυνσή σας με μια ματιά και για να ανοίξετε την εφαρμογή Πυξίδα με ένα πάτημα, προσθέστε την πολυπλοκότητα Πυξίδα στην πρόσοψη ρολογιού.

Ορισμός διόπτευσης

Για να ορίσετε τη διόπτευσή σας, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη κατεύθυνσης». Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το Digital Crown για να κάνετε προσαρμογές.

Επιτρέψτε στην Πυξίδα να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας

Όταν ανοίγετε την Πυξίδα για πρώτη φορά, ζητά άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία σας. Πατήστε «Κατά τη χρήση της εφαρμογής» για να εκχωρήσετε άδεια.

Αν η Πυξίδα δεν βλέπει την τοποθεσία σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας.
  2. Πατήστε Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Πυξίδα.
  3. Πατήστε «Κατά τη χρήση της εφαρμογής».
Ημερομηνία δημοσίευσης: