Πληροφορίες για τις γνήσιες μπαταρίες iPhone

Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι αναλώσιμα είδη και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αναπόφευκτα κάποια στιγμή η χωρητικότητα και η απόδοσή τους φθίνουν και πρέπει να αντικατασταθούν. Το iPhone χρησιμοποιεί ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας. Οι μπαταρίες αυτές έχουν επιμελώς σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης της Apple. Οι γνήσιες μπαταρίες Apple είναι επίσης πιστοποιημένες για την ασφάλεια.

Η σπουδαιότητα του σέρβις από εκπαιδευμένους τεχνικούς που χρησιμοποιούν γνήσιες μπαταρίες Apple

Αν χρειάζεται να αντικαταστήσετε την μπαταρία του iPhone σας, είναι σημαντικό η επισκευή να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους τεχνικούς που χρησιμοποιούν γνήσιες μπαταρίες Apple. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελούν ευαίσθητα εξαρτήματα και πρέπει να κατασκευάζονται και να επισκευάζονται με προσοχή.

Η αντικατάσταση μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τεχνικούς που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση σέρβις της Apple και χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά και εργαλεία Apple. Σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις περιλαμβάνονται τα Εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις Apple ή τα ανεξάρτητα κέντρα επισκευών που χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά Apple. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε οι ίδιοι την μπαταρία του iPhone. Στις αντικαταστάσεις που πραγματοποιούνται από μη εκπαιδευμένους τεχνικούς ενδέχεται να μην ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας και επισκευής, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη αντικατάσταση ή επισκευή. Αυτό μπορεί επίσης να έχει ως συνέπεια να προκληθεί βλάβη στην μπαταρία, υπερθέρμανση ή τραυματισμός.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία iPhone -εντός ή εκτός της εγγύησης- αν επισκεφθείτε ένα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple ή αποστέλλοντας το iPhone σας σε ένα Κέντρο επισκευών Apple. Τα Ανεξάρτητα κέντρα επισκευών* επίσης προσφέρουν αυθεντικά ανταλλακτικά από εκπαιδευμένους τεχνικούς για αντικαταστάσεις μπαταρίας εκτός εγγύησης.

Ξεκινήστε με το σέρβις μπαταρίας.

Επιπλέον, αν ένας πάροχος υπηρεσιών σέρβις χρησιμοποιεί μη γνήσια ανταλλακτικά μπαταριών, η μπαταρία αντικατάστασης ενδέχεται:

  • Να είναι κακής σχεδίασης ή κατασκευής
  • Να είναι χρησιμοποιημένη μπαταρία
  • Να έχει βλάβη
  • Να μην είναι η σωστή μπαταρία για το μοντέλο iPhone που διαθέτετε

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή χωρητικότητα μπαταρίας, ακατάλληλη εφαρμογή ή προβλήματα απόδοσης. Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα απροσδόκητη συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση, μετά από ενημερώσεις λογισμικού συσκευής ή κατά τη φόρτιση. Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας.

Οι γνήσιες μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το iOS ώστε να λειτουργούν σωστά, καθώς και για να αναφέρουν τα επίπεδα φόρτισης και την υγεία της μπαταρίας. Επομένως, αν χρησιμοποιηθούν μη γνήσιες μπαταρίες στις επισκευές δεν θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης πληροφοριών για την υγεία της μπαταρίας.

* Τα Ανεξάρτητα κέντρα επισκευών προσφέρουν υπηρεσίες επισκευών εκτός εγγύησης για iPhone και Mac. Έχουν πρόσβαση σε αυθεντικά ανταλλακτικά, εργαλεία, εκπαίδευση, οδηγούς σέρβις, διαγνωστικά εργαλεία και πόρους της Apple.

Σημαντικό μήνυμα για την μπαταρία

Αν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της μπαταρίας στο iPhone σας και δεν υπάρχουν διαθέσιμες καταγραμμένες πληροφορίες για την υγεία της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εγκατάσταση μιας μπαταρίας που δεν είναι καινούρια, γνήσια μπαταρία. Το παρόν μήνυμα ισχύει για τα iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και τα νεότερα μοντέλα.

Δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί ότι αυτό το iPhone έχει γνήσια μπαταρία Apple. Δεν διατίθενται πληροφορίες υγείας για αυτήν την μπαταρία. Μάθετε περισσότερα…

Ενδέχεται να εμφανίζεται μια πρόσθετη γνωστοποίηση που αναφέρει «Η Apple ενημέρωσε τις πληροφορίες συσκευής για αυτό το iPhone». Αυτό σημαίνει ότι η Apple έχει ενημερώσει τις πληροφορίες συσκευής που διατηρούνται για το συγκεκριμένο iPhone για τις ανάγκες σέρβις, την ανάλυση ασφάλειας και τη βελτίωση μελλοντικών προϊόντων.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα χρήσης του iPhone ή της μπαταρίας.

Θα εμφανίζεται μια γνωστοποίηση στην οθόνη κλειδώματος για τις 4 πρώτες ημέρες που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και στην εφαρμογή Ρυθμίσεις για 15 ημέρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να βρείτε τη γνωστοποίηση μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Υγεία μπαταρίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: