Τρόπος καθαρισμού του γυαλιού τεχνολογίας nano-texture της οθόνης Apple

Αν η οθόνη Studio Display της Apple, η οθόνη Pro Display XDR της Apple ή το iMac έχει γυαλί τεχνολογίας nano-texture, ακολουθήστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες για την αποφυγή ζημιάς όταν καθαρίζετε την οθόνη.

Καθαρισμός του γυαλιού τεχνολογίας nano-texture

Για να σκουπίσετε τη σκόνη ή τους λεκέδες από την οθόνη με γυαλί τεχνολογίας nano-texture, χρησιμοποιήστε μόνο το πανί γυαλίσματος που συνόδευε την οθόνη Studio Display, Pro Display XDR ή το iMac.

Για τον λιγότερο συχνό καθαρισμό των λεκέδων που απομακρύνονται με δυσκολία, μπορείτε να βρέξετε το πανί με διάλυμα 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης (IPA).

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο πανί για να καθαρίζετε το γυαλί τεχνολογίας nano-texture. Αν χάσετε το πανί που παρέχεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Apple για να παραγγείλετε ένα πανί γυαλίσματος αντικατάστασης

Καθαρισμός του πανιού γυαλίσματος

  1. Πλύνετε με το χέρι το πανί γυαλίσματος με υγρό πιάτων και νερό.
  2. Ξεπλύνετε σχολαστικά.
  3. Αφήστε το πανί γυαλίσματος να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες.
Ημερομηνία δημοσίευσης: