Τρόπος καθαρισμού της οθόνης Pro Display XDR της Apple

Η οθόνη Pro Display XDR έχει τυπικό γυαλί ή γυαλί τεχνολογίας nano-texture. Για να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη σας, ακολουθήστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες για τον καθαρισμό του πάνελ και του περιβλήματος της οθόνης.

Καθαρισμός του γυαλιού τεχνολογίας nano-texture

Χρησιμοποιήστε μόνο το στεγνό πανί γυαλίσματος που συνοδεύει την οθόνη σας για να σκουπίσετε τη σκόνη ή τους λεκέδες από την οθόνη. Δεν πρέπει να προσθέτετε νερό ή να χρησιμοποιείτε άλλα υγρά για τον καθαρισμό του γυαλιού τεχνολογίας nano-texture.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα πανιά για να καθαρίζετε το γυαλί τεχνολογίας nano-texture. Αν χάσετε το συμπεριλαμβανόμενο πανί γυαλίσματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Apple για να παραγγείλετε ένα άλλο πανί γυαλίσματος που θα το αντικαταστήσει.

Καθαρισμός του τυπικού γυαλιού

  • Χρησιμοποιήστε το πανί γυαλίσματος που συνόδευε την οθόνη σας ή ένα άλλο καθαρό, στεγνό πανί με μικροΐνες για να σκουπίσετε τη σκόνη ή τους λεκέδες από την οθόνη. 
  • Για επιπλέον καθαρισμό του τυπικού γυαλιού, αποσυνδέστε πρώτα την οθόνη από το ρεύμα. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού στο πανί και σκουπίστε την οθόνη.

Μην καθαρίζετε την οθόνη με καθαριστικό που περιέχει ασετόν. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικό απευθείας επάνω στην οθόνη. Ενδέχεται να εισχωρήσει στο εσωτερικό της και να προκαλέσει βλάβη. 


Καθαρισμός του περιβλήματος και της βάσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες αν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός του περιβλήματος (των πλευρών της οθόνης και της βάσης).

  • Αποσυνδέστε την οθόνη από το ρεύμα, από τον υπολογιστή σας και από τυχόν εξωτερικές συσκευές.
  • Χρησιμοποιήστε ένα απαλό, ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς χνούδι. Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε υγρό για τζάμια, οικιακά καθαριστικά, σπρέι, διαλύτες, αμμωνία, λειαντικά μέσα ή καθαριστικά που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, για να καθαρίσετε το περίβλημα.

Αν εισέλθει σκόνη στο περίβλημα, χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με αντιηλεκτροστατικό άκρο βούρτσας για να καθαρίσετε τη σκόνη από το περίβλημα.

Μην χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό της σκόνης πίσω από το πάνελ της οθόνης.

Καθαρισμός του πανιού γυαλίσματος

  1. Πλύνετε με το χέρι το πανί γυαλίσματος με υγρό πιάτων και νερό.
  2. Ξεπλύνετε σχολαστικά.
  3. Αφήστε το πανί γυαλίσματος να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: