Χρήση της Γρήγορης έναρξης για τη μεταφορά δεδομένων σε ένα νέο iPhone, iPad ή iPod touch

Διαμορφώστε αυτόματα τη νέα συσκευή σας iOS χρησιμοποιώντας ένα iPhone, iPad ή iPod touch.

Με τη Γρήγορη έναρξη, μπορείτε να διαμορφώσετε γρήγορα μια νέα συσκευή iOS ή iPadOS, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την τρέχουσα συσκευή σας.* Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των υπόλοιπων δεδομένων και του υπόλοιπου περιεχομένου σας στη νέα συσκευή σας, από το εφεδρικό αντίγραφο iCloud. 

Αν διαμορφώνετε μια νέα συσκευή χρησιμοποιώντας την τρέχουσα συσκευή σας και η τρέχουσα συσκευή σας λειτουργεί με iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση ή iPadOS, η Γρήγορη έναρξη προσφέρει την επιλογή χρήσης της μετεγκατάστασης από συσκευή σε συσκευή. Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να μεταφέρετε ασύρματα όλα τα δεδομένα από τη συσκευή που έχετε ήδη, στη νέα σας συσκευή.

Η διαδικασία Γρήγορης έναρξης δεσμεύει και τις δύο συσκευές, επομένως, επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα συσκευή σας για αρκετά λεπτά.

 

iPhone που δείχνει την οθόνη Γρήγορης έναρξης με μια προτροπή για τη διαμόρφωση του νέου σας iPhone.

Τρόπος χρήσης της Γρήγορης έναρξης

 1. Ενεργοποιήστε τη νέα συσκευή σας και τοποθετήστε την κοντά στην τρέχουσα συσκευή σας. Η οθόνη της Γρήγορης έναρξης εμφανίζεται στην τρέχουσα συσκευή σας και προσφέρει την επιλογή χρήσης του Apple ID για ρύθμιση της νέας συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι είναι το Apple ID το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε «Συνέχεια». Αν δεν βλέπετε την επιλογή να συνεχίσετε στην τρέχουσα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ένα κινούμενο σχέδιο στη νέα συσκευή σας. Κρατήστε την τρέχουσα συσκευή σας επάνω από τη νέα συσκευή και έπειτα κεντράρετε το κινούμενο σχέδιο στο εικονοσκόπιο. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Ολοκλήρωση στο νέο [συσκευή]». Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα της τρέχουσας συσκευής σας, πατήστε «Έλεγχος ταυτότητας χειροκίνητα» και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται. 
 3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό της τρέχουσας συσκευής σας στη νέα συσκευή.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διαμορφώσετε το Face ID ή το Touch ID στη νέα συσκευή σας.
 5. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας στη νέα συσκευή. Αν έχετε περισσότερες από μία συσκευές, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε και τους δικούς τους κωδικούς.
 6. Η νέα συσκευή σας προσφέρει την επιλογή μεταφοράς δεδομένων από τη μία συσκευή στην άλλη ή επαναφοράς εφαρμογών, δεδομένων και ρυθμίσεων από το πιο πρόσφατό σας εφεδρικό αντίγραφο iCloud. Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Άλλες επιλογές» για να κάνετε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο στον υπολογιστή σας. Αφού επιλέξετε ένα εφεδρικό αντίγραφο, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μεταφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τοποθεσία, το απόρρητο, το Apple Pay και το Siri.
 7. Αν έχετε ένα Apple Watch και διαμορφώνετε ένα νέο iPhone, θα ερωτηθείτε επίσης αν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του Apple Watch.

Μεταφορά δεδομένων απευθείας από ένα iPhone ή iPad σε ένα άλλο

Αν το iPhone ή το iPad που ήδη έχετε λειτουργεί με iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση ή iPadOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετεγκατάστασης από συσκευή σε συσκευή για να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ασύρματα ή συνδέοντας τις συσκευές μεταξύ τους με ένα καλώδιο.

Για να μετεγκαταστήσετε τα δεδομένα σας ασύρματα, κρατήστε την προηγούμενη συσκευή σας κοντά στη νέα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Διατηρήστε οπωσδήποτε και τις δύο συσκευές συνδεδεμένες σε παροχή ρεύματος.

 

iPhone που δείχνει μια οθόνη, η οποία σας ρωτά αν θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα από το τρέχον iPhone ή από ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετεγκατάστασης από συσκευή σε συσκευή

 1. Ενεργοποιήστε τη νέα συσκευή σας και τοποθετήστε την κοντά στην τρέχουσα συσκευή που λειτουργεί με iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση ή iPadOS. Η οθόνη της Γρήγορης έναρξης εμφανίζεται στην τρέχουσα συσκευή σας και προσφέρει την επιλογή χρήσης του Apple ID για διαμόρφωση της νέας συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι είναι το Apple ID το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε «Συνέχεια». Αν δεν βλέπετε την επιλογή να συνεχίσετε στην τρέχουσα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ένα κινούμενο σχέδιο στη νέα συσκευή σας. Κρατήστε την τρέχουσα συσκευή σας επάνω από τη νέα συσκευή και έπειτα κεντράρετε το κινούμενο σχέδιο στο εικονοσκόπιο. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Ολοκλήρωση στο νέο [συσκευή]». Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα της τρέχουσας συσκευής σας, πατήστε «Έλεγχος ταυτότητας χειροκίνητα», και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται. 
 3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό στη νέα συσκευή σας.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διαμορφώσετε το Face ID ή το Touch ID στη νέα συσκευή σας.
 5. Πατήστε «Μεταφορά» από το [Συσκευή], για να ξεκινήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από το προηγούμενο iPhone ή iPad στη νέα συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε την ενσύρματη σύνδεση, το εικονίδιο μεταφοράς  υποδεικνύει ότι οι συσκευές σας έχουν συνδεθεί. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μεταφέρετε κάποιες ρυθμίσεις, όπως το Apple Pay και το Siri, από την προηγούμενη συσκευή σας στο νέο σας iPhone ή iPad.
 6. Αν έχετε ένα Apple Watch και διαμορφώνετε ένα νέο iPhone, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του Apple Watch. 
 7. Κρατήστε τις συσκευές σας τη μία κοντά στην άλλη και συνδεδεμένες στη φόρτιση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγκατάστασης δεδομένων iPhone. Οι χρόνοι μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως είναι ο τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιείτε, οι συνθήκες δικτύου και η ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται.

Μετεγκατάσταση δεδομένων από το iPhone με χρήση ενσύρματης σύνδεσης

Ίσως θέλετε να επιλέξετε την ενσύρματη σύνδεση, αν το ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιείτε είναι αργό ή παρουσιάζει πολλή κίνηση. Για τη μετεγκατάσταση δεδομένων από το ένα iPhone στο άλλο μέσω ενσύρματης σύνδεσης, προμηθευτείτε έναν προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3 και ένα καλώδιο Lightning σε USB και κατόπιν ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3 στο ρεύμα χρησιμοποιώντας τη θύρα Lightning. Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε ένα τροφοδοτικό ρεύματος 12 W ή μεγαλύτερης ισχύος.
 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3 στο τρέχον iPhone σας.
 3. Συνδέστε το καλώδιο Lightning σε USB στο νέο σας iPhone και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στον προσαρμογέα.
 4. Συνεχίστε ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Η μετεγκατάσταση δεδομένων με χρήση ενσύρματης σύνδεσης υποστηρίζεται μόνο στο iPhone.

Ολοκλήρωση

Μετά τη μεταφορά του περιεχομένου στη νέα συσκευή iOS ή iPadOS, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μερικά ακόμα βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει και μεταφέρει το περιεχόμενό σας στη νέα συσκευή σας πριν πουλήσετε ή χαρίσετε την παλιά σας συσκευή iOS ή iPadOS.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

 

* Αν το νέο σας iPhone έχει εγγραφεί στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη έναρξη για να μεταφέρετε δεδομένα από το τρέχον iPhone.

Ημερομηνία δημοσίευσης: