Χρησιμοποιήστε τη Γρήγορη έναρξη για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας iOS στο νέο σας iPhone, iPad ή iPod touch

Διαμορφώστε αυτόματα τη νέα συσκευή σας iOS, χρησιμοποιώντας ένα iPhone, iPad ή iPod touch που λειτουργεί με iOS 11 ή νεότερη έκδοση.

Με τη Γρήγορη έναρξη, μπορείτε να διαμορφώσετε γρήγορα μια νέα συσκευή iOS, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την τρέχουσα συσκευή σας.* Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των υπόλοιπων δεδομένων και του υπόλοιπου περιεχομένου σας στη νέα συσκευή σας, από το εφεδρικό αντίγραφο iCloud. 

Αν διαμορφώνετε ένα νέο iPhone χρησιμοποιώντας την τρέχουσα συσκευή σας iPhone, ενώ και οι δύο συσκευές λειτουργούν με iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση, η Γρήγορη έναρξη προσφέρει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετεγκατάστασης του iPhone. Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να μεταφέρετε ασύρματα όλα τα δεδομένα από το iPhone που έχετε ήδη, στο νέο σας iPhone.

Η διαδικασία Γρήγορης έναρξης δεσμεύει και τις δύο συσκευές, επομένως, επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα συσκευή σας για αρκετά λεπτά.

 

Τρόπος χρήσης της Γρήγορης έναρξης

 1. Ενεργοποιήστε τη νέα συσκευή σας και τοποθετήστε την κοντά στην τρέχουσα συσκευή που λειτουργεί με iOS 11 ή νεότερη έκδοση. Η οθόνη της Γρήγορης έναρξης εμφανίζεται στην τρέχουσα συσκευή σας και προσφέρει την επιλογή χρήσης του Apple ID για ρύθμιση της νέας συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι είναι το Apple ID το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε «Συνέχεια». Αν δεν βλέπετε την επιλογή να συνεχίσετε στην τρέχουσα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ένα κινούμενο σχέδιο στη νέα συσκευή σας. Κρατήστε την τρέχουσα συσκευή σας επάνω από τη νέα συσκευή και έπειτα κεντράρετε το κινούμενο σχέδιο στο εικονοσκόπιο. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Ολοκλήρωση στο νέο [συσκευή]». Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα της τρέχουσας συσκευής σας, πατήστε «Έλεγχος ταυτότητας χειροκίνητα» και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται. 
 3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό της τρέχουσας συσκευής σας στη νέα συσκευή.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διαμορφώσετε το Face ID ή το Touch ID στη νέα συσκευή σας.
 5. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας στη νέα συσκευή. Αν έχετε περισσότερες από μία συσκευές, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε και τους δικούς τους κωδικούς.
 6. Η νέα συσκευή σάς προσφέρει την επιλογή να κάνετε επαναφορά εφαρμογών, δεδομένων και ρυθμίσεων από το πιο πρόσφατο εφεδρικό αντίγραφο iCloud σας ή να ενημερώσετε το εφεδρικό αντίγραφο της τρέχουσας συσκευής σας και έπειτα να κάνετε επαναφορά. Αφού επιλέξετε ένα εφεδρικό αντίγραφο, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μεταφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τοποθεσία, το απόρρητο, το Apple Pay και το Siri. Αν θέλετε να ενημερώσετε το εφεδρικό αντίγραφο στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi στη συσκευή σας.
 7. Αν έχετε ένα Apple Watch και διαμορφώνετε ένα νέο iPhone, θα ερωτηθείτε επίσης αν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του Apple Watch.

 


Μεταφορά δεδομένων απευθείας από ένα iPhone σε ένα άλλο

Αν το iPhone που ήδη έχετε και το νέο σας iPhone λειτουργούν και τα δύο με iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετεγκατάστασης του iPhone για να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία ασύρματα ή συνδέοντας τις συσκευές σας μεταξύ τους. Ίσως θέλετε να επιλέξετε την ενσύρματη σύνδεση, αν το ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιείτε είναι αργό ή παρουσιάζει πολλή κίνηση.

Αν θέλετε να μετεγκαταστήσετε τα δεδομένα σας ασύρματα, κρατήστε το προηγούμενο iPhone κοντά στο νέο σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Διατηρήστε οπωσδήποτε και τις δύο συσκευές συνδεδεμένες σε παροχή ρεύματος.

Για τη μετεγκατάσταση δεδομένων μέσω ενσύρματης σύνδεσης, θα χρειαστείτε τον Προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3 και ένα Καλώδιο Lightning σε USB. Συνδέστε τον Προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3 στο iPhone που έχετε ήδη, συνδέστε το Καλώδιο Lightning σε USB στο νέο σας iPhone και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του στον προσαρμογέα. Συνδέστε τον Προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3 σε παροχή ρεύματος μέσω της θύρας Lightning με ένα τροφοδοτικό ρεύματος 12 W ή μεγαλύτερο και κατόπιν ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Τρόπος χρήσης της μετεγκατάστασης iPhone

 1. Ενεργοποιήστε το νέο σας iPhone και τοποθετήστε το κοντά στο iPhone που λειτουργεί με iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση. Αν θέλετε να μετεγκαταστήσετε δεδομένα μέσω ενσύρματης σύνδεσης, συνδέστε τις συσκευές. Η οθόνη της Γρήγορης έναρξης εμφανίζεται στο τρέχον iPhone και προσφέρει την επιλογή χρήσης του Apple ID για ρύθμιση του νέου iPhone σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι το Apple ID το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε «Συνέχεια». Αν δεν βλέπετε την επιλογή να συνεχίσετε στην τρέχουσα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ένα κινούμενο γραφικό στο νέο iPhone σας. Κρατήστε το τρέχον iPhone σας επάνω από το νέο iPhone και έπειτα κεντράρετε το κινούμενο σχέδιο στο εικονοσκόπιο. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Ολοκλήρωση στο νέο iPhone». Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα του τρέχοντος iPhone σας, πατήστε «Έλεγχος ταυτότητας χειροκίνητα», και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται. 
 3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό του τρέχοντος iPhone σας στο νέο iPhone σας.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να διαμορφώσετε το Face ID ή το Touch ID στο νέο iPhone σας.
 5. Πατήστε «Μεταφορά» από το iPhone, για να ξεκινήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από το προηγούμενο iPhone σας στο νέο iPhone σας. Αν χρησιμοποιείτε την ενσύρματη σύνδεση, το εικονίδιο μεταφοράς  υποδεικνύει ότι οι συσκευές σας έχουν συνδεθεί. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μεταφέρετε κάποιες ρυθμίσεις, όπως το Apple Pay και το Siri, από το προηγούμενο iPhone σας στο νέο iPhone σας.
 6. Αν έχετε ένα Apple Watch και διαμορφώνετε ένα νέο iPhone, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του Apple Watch. 
 7. Κρατήστε τις συσκευές σας τη μία κοντά στην άλλη και συνδεδεμένες στη φόρτιση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγκατάστασης δεδομένων iPhone. Οι χρόνοι μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως είναι ο τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιείτε, οι συνθήκες δικτύου και η ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

 

* Αν το νέο σας iPhone έχει εγγραφεί στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη έναρξη για να μεταφέρετε δεδομένα από το τρέχον iPhone.

 

Αποκτήστε το πρόγραμμα AppleCare+

Είστε καλυμμένοι. Με το πρόγραμμα AppleCare+, έχετε κάλυψη σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης ζημιάς και πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε ειδικούς της Apple.

Αγορά ή περισσότερες πληροφορίες >

Ημερομηνία δημοσίευσης: