Τι να κάνετε αν κατά την ενεργοποίηση του ομόσπονδου ελέγχου ταυτότητας εμφανιστεί το μήνυμα «Αυτός ο τομέας επί του παρόντος δεν πληροί τις προϋποθέσεις»

Αν έχετε λογαριασμούς Global Service Exchange (GSX) στον τομέα σας, δεν έχετε προς το παρόν τη δυνατότητα να κάνετε ομόσπονδο έλεγχο ταυτότητας.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Αν δοκιμάσετε να συνδεθείτε στην υπηρεσία παροχής ταυτότητάς σας με τομέα που περιλαμβάνει λογαριασμούς GSX, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Αυτός ο τομέας επί του παρόντος δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: