Γέμισμα κειμένου με διαβαθμίσεις ή εικόνες στα Pages, Numbers και Keynote

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε περιγράμμιση, για να κάνετε το κείμενό σας να ξεχωρίζει.

Γέμισμα κειμένου με διαβάθμιση

Μια έγχρωμη διαβάθμιση δημιουργεί μια σταδιακή μετάβαση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα χρώματα. Σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, μπορείτε να γεμίσετε το κείμενο με μια διαβάθμιση δύο χρωμάτων.

Γέμισμα κειμένου με διαβάθμιση δύο χρωμάτων

Μπορείτε να γεμίσετε το κείμενο με διαβάθμιση δύο χρωμάτων και να προσαρμόσετε την κατεύθυνση και τη γωνία της διαβάθμισης. 

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γεμίσετε με μια διαβάθμιση. Για να γεμίσετε όλο το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» .
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Χρώμα κειμένου».
 4. Σε iPhone ή iPad, πατήστε «Διαβάθμιση». Σε Mac, πατήστε «Διαβαθμισμένο γέμισμα».
 5. Για να αλλάξετε τα χρώματα της διαβάθμισης, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επιλογής χρωμάτων για να επιλέξετε δείγματα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τους τροχούς χρωμάτων για να επιλέξετε τα ακριβή χρώματα που θέλετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε μοβ για να ξεκινήσετε τη διαβάθμιση και μπλε για να την τελειώσετε.

Χρησιμοποιήστε τα άλλα ρυθμιστικά για να αλλάξετε τη γωνία και την κατεύθυνση της διαβάθμισης.

Δημιουργία διαβαθμισμένου γεμίσματος με περισσότερα από δύο χρώματα

Σε Mac, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από δύο χρώματα σε ένα διαβαθμισμένο γέμισμα. Επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προηγμένο διαβαθμισμένο γέμισμα» από το αναδυόμενο μενού «Χρώμα κειμένου». Χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό, προσθέστε σημεία διακοπής χρωμάτων για να προσθέσετε περισσότερα χρώματα στη διαβάθμιση. Κάντε κλικ σε ένα σημείο διακοπής χρώματος για να αλλάξετε το χρώμα αυτού του σημείου. Σύρετε τα σημεία διακοπής χρωμάτων και χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου για να αλλάξετε την ανάμειξη, τη γωνία και την κατεύθυνση της διαβάθμισης.

Εφαρμογή διαβάθμισης σε ολόκληρη σελίδα ή αντικείμενο

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια διαβάθμιση σε μια ολόκληρη σελίδα ή ένα ολόκληρο αντικείμενο, ώστε η διαβάθμιση να απλώνεται σε ολόκληρη σελίδα ή το αντικείμενο, ακόμα και σε περιοχές αυτών που δεν περιέχουν καθόλου κείμενο:

 • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Pages, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εφαρμογή διαβάθμισης σε ολόκληρη τη σελίδα». 
 • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας του Pages, ένα υπολογιστικό φύλλο του Numbers ή μια παρουσίαση του Keynote, επιλέξτε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εφαρμογή διαβάθμισης σε ολόκληρο το αντικείμενο».  

Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, ενδέχεται να βλέπετε περισσότερα χρώματα καθώς προσθέτετε περισσότερο κείμενο και λιγότερα χρώματα καθώς διαγράφετε κείμενο. 


Γέμισμα κειμένου με εικόνα

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γεμίσετε με μια εικόνα. Για να γεμίσετε όλο το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» .
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Χρώμα κειμένου».
 4. Σε iPhone ή iPad, πατήστε «Εικόνα». Σε Mac, πατήστε «Γέμισμα εικόνας».
 5. Για να επιλέξετε μια εικόνα, πατήστε «Αλλαγή εικόνας» σε iPhone ή iPad ή κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή» σε Mac. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε.

Μπορείτε να κάντε κλιμάκωση ή διαπλάτυνση για προσαρμογή της εικόνας στο κείμενο, παράθεση της εικόνας και πολλά άλλα. 

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μια υπέρθεση χρώματος. Σε iPhone ή iPad, ενεργοποιήστε την «Υπέρθεση χρώματος» και, στη συνέχεια, κάντε τις προσαρμογές σας. Για να προσθέσετε μια υπέρθεση χρώματος σε Mac, επιλέξτε «Προηγμένο γέμισμα εικόνας» από το μενού «Χρώμα κειμένου» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τροχό χρωμάτων και κάντε τις προσαρμογές σας.


Προσθήκη περιγράμμισης σε κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε περιγράμμιση. Για να προσθέσετε περιγράμμιση σε όλο το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» .
 3. Σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» . Σε Mac, κάντε κλικ στο κουμπί προηγμένων επιλογών κάτω από τη «Γραμματοσειρά».
 4. Επιλέξτε «Περιγράμμιση».
 5. Επιλέξτε τον τύπο γραμμής, το χρώμα και το πλάτος της περιγράμμισης.
 6. Μπορείτε να αφαιρέσετε το χρώμα του κειμένου για να δώσετε έμφαση στην περιγράμμιση:
  • Σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Μορφή» , πατήστε «Κείμενο» και, στη συνέχεια, πατήστε «Χρώμα κειμένου». Πατήστε «Προεπιλογή», σαρώστε προς τις ασπρόμαυρες επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε «Κανένα γέμισμα».
  • Σε Mac, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Χρώμα γραμματοσειράς» κάτω από το στοιχείο «Στιλ χαρακτήρων» και επιλέξτε «Κανένα γέμισμα».
Ημερομηνία δημοσίευσης: