Πληροφορίες για τα Γεγονότα προσβασιμότητας

Στο macOS 10.14.3 και το iOS 12.3, ο διακόπτης για τα Γεγονότα προσβασιμότητας, ο οποίος στο παρελθόν βρισκόταν στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας, ενοποιήθηκε στη δυνατότητα ελέγχου «Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας (AOM)».

Πώς χρησιμοποιούνται τα Γεγονότα προσβασιμότητας

Η νέα δυνατότητα «Γεγονότα προσβασιμότητας» παρέχει στους προγραμματιστές ιστού έναν τρόπο για να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες τεχνολογίας υποβοήθησης θα έχουν πρόσβαση στα προσαρμοσμένα χειριστήριά τους. Οι ενέργειες αυτές μπορούν τώρα να ενεργοποιηθούν με χρήση τεχνολογιών υποβοήθησης, όπως του VoiceOver και του Διακόπτη ελέγχου, ή μέσω συμβατικών συσκευών εισόδου, όπως πληκτρολογίων. 

Τα Γεγονότα προσβασιμότητας είναι μια δευτερεύουσα δυνατότητα του έργου «Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας» (AOM), μιας νεοεμφανιζόμενης τεχνολογίας ιστού η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο ανάπτυξης ως μια κοινή προσπάθεια W3C μεταξύ των Apple, Google και Mozilla Foundation. Το προσχέδιο του προτύπου περιλαμβάνει νέα γεγονότα σημασιολογικής εισόδου, όπως ενέργειες αύξησης και μείωσης για προσαρμοσμένα ρυθμιστικά, ενέργειες απόρριψης για προσαρμοσμένα πλαίσια διαλόγου και ενέργειες πλοήγησης για προσαρμοσμένες προβολές κύλισης. Η δυνατότητα AOM είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή στο iOS και το macOS.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας «Γεγονότα προσβασιμότητας»

Η δυνατότητα «Γεγονότα προσβασιμότητας» λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση AOM.

Για να ενεργοποιήσετε τα Γεγονότα προσβασιμότητας στον Mac:

  1. Επιλέξτε Safari > Προτιμήσεις.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προηγμένα» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση του μενού Ανάπτυξης στη γραμμή μενού».
  3. Από τη γραμμή μενού του Safari, επιλέξτε Ανάπτυξη > Πειραματικές δυνατότητες > Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας.

Για να ενεργοποιήσετε τα Γεγονότα προσβασιμότητας σε iPhone, iPad ή iPod touch:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Προηγμένα > Πειραματικές δυνατότητες.
  2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας.

Απόρρητο

Η Apple δεσμεύεται για την προσβασιμότητα και το απόρρητο. Η δυνατότητα «Γεγονότα προσβασιμότητας» δεν επιτρέπει σε ιστότοπους να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης ή άλλης συγκεκριμένης τεχνολογίας υποβοήθησης από τους χρήστες ούτε παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ή τις αναπηρίες ενός χρήστη. Ωστόσο, για την παροχή πολύπλοκων εφαρμογών ιστού, οι οποίες είναι συμβατές με τις ενέργειες της τεχνολογίας υποβοήθησης, οι προγραμματιστές ιστού ενδέχεται να ενημερωθούν ότι είναι ενεργή κάποια μορφή τεχνολογίας υποβοήθησης σε μια συσκευή – αλλά μόνο όταν ο χρήστης επιχειρήσει να χειριστεί ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χειριστήρια.

Στην Apple συμμετέχουμε ενεργά σε κοινοπραξίες οργανισμών τυποποίησης, όπως η W3C, και καταβάλλουμε προσπάθειες για τον σχεδιασμό όλων των προϊόντων μας με γνώμονα την προστασία του απορρήτου. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για την υποστήριξη της προσβασιμότητας στον ιστό με χειρισμό από τον χρήστη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: