Πληροφορίες για τα Γεγονότα προσβασιμότητας

Τα Γεγονότα προσβασιμότητας είναι μια πειραματική δυνατότητα ανάπτυξης ιστού διαθέσιμη σε macOS 10.14 και νεότερες εκδόσεις και σε iOS 12 και νεότερες εκδόσεις, για την οποία απαιτείται η ενεργοποίηση της δυνατότητας «Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας» στις προηγμένες ρυθμίσεις του Safari.

Πώς χρησιμοποιούνται τα Γεγονότα προσβασιμότητας

Η νέα δυνατότητα «Γεγονότα προσβασιμότητας» παρέχει στους προγραμματιστές ιστού έναν τρόπο για να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες τεχνολογίας υποβοήθησης θα έχουν πρόσβαση στα προσαρμοσμένα χειριστήριά τους, όπως στα προσαρμοσμένα ρυθμιστικά ιστού. Οι ενέργειες αυτές μπορούν τώρα να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως το VoiceOver και τον Διακόπτη ελέγχου, ή συμβατικές συσκευές εισόδου, όπως πληκτρολόγια. Τα Γεγονότα προσβασιμότητας είναι μια δευτερεύουσα δυνατότητα του έργου «Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας» (AOM), μια αναδυόμενη τεχνολογία ιστού η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο ανάπτυξης, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας W3C, σε μια κοινή προσπάθεια των Apple, Google και Mozilla Foundation. Το AOM είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή στο iOS και macOS.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας «Γεγονότα προσβασιμότητας»

Ενώ το χειριστήριο Γεγονότων προσβασιμότητας είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση AOM, η οποία είναι μια δυνατότητα προγραμματιστή απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε τα Γεγονότα προσβασιμότητας στον Mac:

  1. Επιλέξτε Safari > Προτιμήσεις.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προηγμένα» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση του μενού Ανάπτυξης στη γραμμή μενού».
  3. Από τη γραμμή μενού του Safari, επιλέξτε Ανάπτυξη > Πειραματικές δυνατότητες > Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας.
  4. Βεβαιωθείτε ότι τα Γεγονότα προσβασιμότητας είναι ενεργοποιημένα στο μενού  > Προτιμήσεις συστήματος > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Άνοιγμα Βοηθήματος VoiceOver > Ιστός > Γενικά > Γεγονότα προσβασιμότητας.

Στον Mac, ο Διακόπτης ελέγχου παρακολουθεί τη ρύθμιση «Γεγονότα προσβασιμότητας» στο Βοήθημα VoiceOver.

Για να ενεργοποιήσετε τα γεγονότα προσβασιμότητας σε iPhone, iPad ή iPod touch:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Προηγμένα > Πειραματικές δυνατότητες.
  2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το Μοντέλο αντικειμένων προσβασιμότητας.
  3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα για να βεβαιωθείτε ότι τα Γεγονότα προσβασιμότητας είναι ενεργοποιημένα για το VoiceOver και τον Διακόπτη ελέγχου. Για το VoiceOver, πατήστε VoiceOver > Ιστός > Γεγονότα προσβασιμότητας. Για τον Διακόπτη ελέγχου, πατήστε Διακόπτης ελέγχου > Ιστός > Γεγονότα προσβασιμότητας.

Απόρρητο

Η Apple δεσμεύεται για την προσβασιμότητα και το απόρρητο. Η δυνατότητα «Γεγονότα προσβασιμότητας» δεν επιτρέπει σε ιστότοπους να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης ή άλλης συγκεκριμένης τεχνολογίας υποβοήθησης από τους χρήστες ούτε παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ή τις αναπηρίες ενός χρήστη. Ωστόσο, οι προγραμματιστές ιστού μπορεί να γνωρίζουν ότι είναι ενεργοποιημένη η τεχνολογία υποβοήθησης σε μια συσκευή, προκειμένου να παρέχουν έναν ιστότοπο που είναι συμβατός με την τεχνολογία υποβοήθησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: