Θέματα για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019 (iOS-19A)

Ενημερωθείτε για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019 (iOS-19A), καθώς και για τις ενότητες και τα θέματα που μπορείτε να αναμένετε.

Τι περιλαμβάνεται στην εξέταση;

Η Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019 (iOS-19A) είναι ένα τεστ γνώσεων βασισμένο σε υπολογιστή, το οποίο παρέχεται ηλεκτρονικά από το Pearson VUE. Το τεστ είναι τεστ ανοιχτών πόρων και οι συμμετέχοντες σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουν πηγές της Apple και τα μαθήματα στο ATLAS, για να απαντήσουν στα στοιχεία της εξέτασης.

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση Τεχνικού iOS με πιστοποίηση Apple (ACiT) 2019, πρέπει να περάσετε επιτυχώς αυτήν την εξέταση (iOS-19A) και την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A). 

Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να ολοκληρώσετε την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple, για να συμμετάσχετε στην Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS.

Συνοπτική παρουσίαση εξέτασης

 • Αριθμός ενοτήτων: 2
 • Αριθμός στόχων εκμάθησης: 16
 • Αριθμός συνολικών στοιχείων: 70
 • Επιτυχής βαθμολογία: 80% συνολικά (πρέπει να απαντήσετε επιτυχώς σε τουλάχιστον 56 από τα 70 στοιχεία)
 • Χρονικό όριο εξέτασης: 2 ώρες

Ενότητες και θέματα

Ακολουθούν οι ενότητες και τα θέματα που καλύπτει η Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (41 στοιχεία)

 • Να περιγράψετε τους διαγνωστικούς ελέγχους που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα συγκεκριμένο σενάριο.
 • Να κατατάξετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει απομονωθεί ως πρόβλημα υλισμικού (συμπεριλαμβανομένης της βλάβης από ατύχημα), λογισμικού, πρόβλημα που σχετίζεται με το περιβάλλον ή ευκαιρία για εκπαίδευση.
 • Να αναφέρετε τα βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης και ενεργοποίησης του iOS.
 • Να αναφέρετε συνήθεις λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την μπαταρία.
 • Να αναφέρετε τα βασικά χειριστήρια για τη διαχείριση του γραμματοκιβώτιου.
 • Να περιγράψετε τις ενσωματωμένες εφαρμογές και λειτουργίες του iOS.
 • Να περιγράψετε τον τρόπο εξατομίκευσης και προσαρμογής των ρυθμίσεων «Γενικά» και «Προσβασιμότητα» του iPhone.
 • Να περιγράψετε τις ρυθμίσεις απορρήτου που μπορούν να εφαρμοστούν για τις εφαρμογές.

Σέρβις iPhone (29 στοιχεία)

 • Να αναφέρετε τους φυσικούς και ηλεκτρονικούς πόρους που απαιτούνται για τη διασφάλιση της παροχής ορθού και ασφαλούς σέρβις σε ένα μοντέλο iPhone.
 • Να αναφέρετε τους πόρους που απαιτούνται, σε έναν συγκεκριμένο σταθμό εργασίας, για τη μείωση του ενδεχόμενου τραυματισμού κατά την παροχή σέρβις σε ένα iPhone.
 • Να προσδιορίσετε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή σέρβις σε όλα τα μοντέλα iPhone.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 5 και SE.
 •  
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 6.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 7 και iPhone 7 Plus.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 8 και iPhone 8 Plus.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone X.

Μαθήματα στο ATLAS

Για να προετοιμαστείτε για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019, συνιστούμε να μελετήσετε τα μαθήματα στη θεματική ενότητα ACiT στο ATLAS, τα οποία φέρουν την ένδειξη «(2019)» ή «(Public 2019)» (Δημόσιο περιεχόμενο 2019).

Ημερομηνία δημοσίευσης: