Αν ένα από τα AirPods δεν λειτουργεί

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το αριστερό ή το δεξί AirPod (1ης ή 2ης γενιάς) δεν μπορεί να αναπαράγει ήχο.

  1. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods στη θήκη φόρτισης.
  2. Βεβαιωθείτε ότι φορτίζονται και τα δύο AirPods. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν τα AirPods ή η θήκη σας δεν φορτίζονται.
  3. Κλείστε το καπάκι και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα. 
  4. Ελέγξτε τη λειτουργία και των δύο AirPods.

Αν ένα από τα δύο AirPod δεν λειτουργεί, επαναφέρετε τα AirPods. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να καθαρίσετε τα AirPods.

Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: