Αν το αριστερό ή το δεξί AirPod δεν λειτουργεί

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το αριστερό ή το δεξί AirPod δεν μπορεί να αναπαραγάγει ήχο.

Πρώτα, τοποθετήστε και τα δύο AirPods στη θήκη φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι φορτίζονται και τα δύο. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν τα AirPods ή η θήκη δεν φορτίζονται. Στη συνέχεια, αν ένα AirPod εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την επαναφορά των AirPods:

  1. Σε συσκευή iOS, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Bluetooth. 
  2. Πατήστε το εικονίδιο «i» εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στα AirPods.
  3. Πατήστε «Αγνόηση αυτής της συσκευής» και στη συνέχεια πατήστε για επιβεβαίωση.
  4. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods στη θήκη φόρτισης. Κλείστε το καπάκι, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και ανοίξτε το.
  5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να δείτε τη λυχνία κατάστασης να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
  6. Επανασυνδέστε τα AirPods τοποθετώντας τα κοντά στη συσκευή και ανοίγοντας το καπάκι. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη της συσκευής.
  7. Ελέγξτε τη λειτουργία και των δύο AirPods.

Αν χρειάζεται, ελέγξτε τα πλέγματα του μικροφώνου και του ηχείου σε κάθε AirPod. Αν υπάρχουν τυχόν υπολείμματα, καθαρίστε τα AirPods και δείτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: