Χρήση των ακουστικών PowerBeats Pro μετά από επισκευή ή αντικατάσταση

Τρόπος χρήσης των ακουστικών Powerbeats Pro μετά από επισκευή ή αντικατάσταση.

Διαμόρφωση των ακουστικών Powerbeats Pro μετά από αντικατάσταση

  1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά Powerbeats Pro στη θήκη φόρτισης. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
  2. Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης LED που βρίσκεται στην άκρη της μπροστινής πλευράς της θήκης. Θα πρέπει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί συστήματος στην εσωτερική πλευρά της θήκης για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία κατάστασης πρέπει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Εάν εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, συνδέστε τη θήκη στο ρεύμα, κλείστε το καπάκι και περιμένετε 20 λεπτά.
  4. Ζευγοποιήστε τα ακουστικά Powerbeats Pro με τη συσκευή.

Ζευγοποίηση με iPhone

  1. Χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη και αφήνοντας τη θήκη ανοιχτή, κρατήστε τα ακουστικά Powerbeats Pro δίπλα στο iPhone, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κλειδωμένο. Θα εμφανιστεί μια κινούμενη εικόνα διαμόρφωσης στο iPhone.
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ζευγοποίηση με άλλη συσκευή

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
  2. Χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη και αφήνοντας τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί συστήματος στα ακουστικά Powerbeats Pro μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED.
  3. Μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής. Για παράδειγμα, σε Mac, επιλέξτε Μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Bluetooth.
  4. Στον κατάλογο συσκευών Bluetooth που εντοπίζονται, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία AppleCare είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. που έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες Beats και Beats by Dr. Dre, καθώς και το λογότυπο circle b, είναι εμπορικά σήματα/σήματα υπηρεσιών της Beats, η οποία είναι θυγατρική της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: