Πώς μπορώ να αλλάξω την ένταση του ήχου εκφώνησης του Siri

Αλλάξτε την ένταση του ήχου εκφώνησης του Siri σε iPhone, Apple Watch, HomePod ή Mac.

Αλλαγή της έντασης του ήχου εκφώνησης του Siri σε iPhone

Την ώρα που το Siri πραγματοποιεί εκφώνηση, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου στο πλάι του iPhone.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το iPhone. 

Αλλαγή της έντασης του ήχου εκφώνησης του Siri σε Apple Watch

  1. Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
  2. Πατήστε Γενικά > Siri.
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Ένταση ήχου φωνής» — Ηχείο.
  4. Πατήστε τα χειριστήρια έντασης ήχου. Εναλλακτικά, πατήστε το ρυθμιστικό και στη συνέχεια γυρίστε το Digital Crown. 

Αλλαγή της έντασης του ήχου εκφώνησης του Siri σε Mac

Την ώρα που το Siri πραγματοποιεί εκφώνηση, πατήστε το χειριστήριο της έντασης ήχου  στη γραμμή μενού και στη συνέχεια σύρετε το ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ρυθμίστε την ένταση του ήχου από τον Mac. 

Πληροφορίες για την ένταση του ήχου εκφώνησης του Siri σε HomePod

Το Siri προσαρμόζει αυτόματα την ένταση του ήχου εκφώνησης στο HomePod, ανάλογα με το επίπεδο θορύβου στον χώρο. Όταν το Siri δεν εκφωνεί κάτι, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί - ή + στο επάνω μέρος του HomePod, για να αλλάξετε την ένταση του ήχου εκφώνησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: