Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενα στο Keynote σε iPhone, iPad, iPod touch και Mac

Δώστε έμφαση σε λέξεις και αντικείμενα με κινήσεις, όπως περιστροφή, αναλαμπή και άλλα. Μπορείτε ακόμη να μετακινείτε στοιχεία μέσα στη διαφάνεια για μοναδικά οπτικά αποτελέσματα.

Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενα στο Keynote για iPhone και iPad

Δώστε έμφαση με κίνηση σε ένα αντικείμενο ή κείμενο, ή δημιουργήστε μια διαδρομή κίνησης, ώστε το αντικείμενο ή το κείμενο να μετακινείται κατά μήκος της διαφάνειας.

Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενο

 1. Πατήστε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση και κατόπιν πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κίνησης» στο μενού που θα εμφανιστεί.
 2. Πατήστε την επιλογή «Προσθήκη ενέργειας» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα είδος κίνησης.
 3. Πατήστε την επιλογή «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια κίνηση ανά πάσα στιγμή.

Δημιουργία διαδρομής κίνησης

Σχεδιάστε μια διαδρομή κίνησης με το Apple Pencil (σε συσκευές που το υποστηρίζουν) ή με το δάχτυλό σας.

 1. Πατήστε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κίνησης» στο μενού που εμφανίζεται.
 2. Πατήστε την επιλογή «Προσθήκη ενέργειας» και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Δημιουργία διαδρομής».
 3. Σύρετε το αντικείμενο κατά μήκος της διαφάνειας για να δημιουργήσετε τη διαδρομή κίνησης. Από προεπιλογή, η διαδρομή έχει καμπύλες . Για διαδρομές με ευθείες γραμμές, πατήστε το κουμπί ευθείας γραμμής . Αν θέλετε να σχεδιάσετε ξανά τη διαδρομή, πατήστε την επιλογή «Σβήσιμο» και σχεδιάστε ξανά τη διαδρομή.
 4. Πατήστε «Τέλος» στο κάτω μέρος αφού ολοκληρώσετε τη σχεδίαση της διαδρομής και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διαδρομή ανά πάσα στιγμή. 

Επεξεργασία διαδρομής κίνησης

 1. Πατήστε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κίνησης» στο μενού που εμφανίζεται.
 2. Πατήστε την επιλογή «Διαδρομή κίνησης» και, στη συνέχεια, ενεργήστε ως εξής:
  • Για αλλαγή του σημείου αφετηρίας ή τερματισμού, σύρετε το αδιαφανές αντικείμενο στο σημείο που θέλετε να ξεκινά η διαδρομή ή σύρετε το διαφανές αντικείμενο στο σημείο που θέλετε να σταματά.
  • Για να μετακινήσετε σημεία της διαδρομής, πατήστε τη διαδρομή και σύρετε οποιαδήποτε κόκκινη ή λευκή κουκκίδα.
  • Για να επανασχεδιάσετε τη διαδρομή, πατήστε το αντικείμενο, πατήστε «Επανασχεδίαση διαδρομής» στο μενού που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, σύρετε το αντικείμενο κατά μήκος της διαφάνειας, για να δημιουργήσετε τη διαδρομή κίνησης.
  • Για να αφαιρέσετε ένα σημείο, πατήστε τη διαδρομή, πατήστε ένα σημείο και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Διαγραφή σημείου» στο μενού που εμφανίζεται.
  • Για να κάνετε ένα σημείο στη διαδρομή καμπυλωτό ή ίσιο, πατήστε τη διαδρομή, πατήστε ένα κόκκινο ή ένα λευκό σημείο και, στη συνέχεια, πατήστε «Δημιουργία σημείου όξυνσης» ή «Δημιουργία σημείου εξομάλυνσης».
  • Για να χωρίσετε τη διαδρομή σε ξεχωριστές αναπτύξεις, πατήστε τη διαδρομή, πατήστε το σημείο όπου θέλετε να χωριστεί η διαδρομή και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Διαίρεση διαδρομής».
  • Για να περιστρέφεται το αντικείμενο έτσι ώστε να ταιριάζει με την καμπύλη της διαδρομής κίνησης καθώς κινείται, ενεργοποιήστε την επιλογή «Στοίχιση στη διαδρομή». Ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Στοίχιση στη διαδρομή», μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό περιστροφής, για να προσαρμόσετε την αρχική στοίχιση του αντικειμένου σύμφωνα με τη διαδρομή κίνησης.
 3. Πατήστε την επιλογή «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία, αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της διαδρομής. 

Προσαρμογή κίνησης

Για να αλλάξετε τη διάρκεια μιας κίνησης και άλλες ρυθμίσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Πατήστε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κίνησης» στο μενού που εμφανίζεται.
 2. Πατήστε την επιλογή «Ενέργεια», πατήστε την κίνηση που θέλετε να προσαρμόσετε και, στη συνέχεια, προβείτε σε προσαρμογές. Για προεπισκόπηση της κίνησης, πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή»
 3. Πατήστε την επιλογή «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία, αφού προσαρμόσετε την κίνηση.

Διευθέτηση και αφαίρεση αναπτύξεων

Για να αλλάξετε τον χρόνο κατά τον οποίο θα ξεκινά μια κίνηση, αλλάξτε τη σειρά των αναπτύξεων.

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη κίνησης».
 2. Πατήστε το κουμπί «Σειρά» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, προβείτε σε προσαρμογές:

  • Για να αλλάξετε τη σειρά των κινήσεων, κρατήστε πατημένη μια ανάπτυξη και, στη συνέχεια, σύρετέ τη σε μια νέα θέση.
  • Για να αλλάξετε το πότε θα ξεκινά μια κίνηση, πατήστε μια ανάπτυξη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις επιλογές «Αρχή» και «Καθυστέρηση».
  • Για διαγραφή μιας ανάπτυξης, σύρετε προς τα αριστερά σε μια ανάπτυξη και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Διαγραφή».
 3. Πατήστε την επιλογή «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία.


Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενα στο Keynote για Mac

Δώστε έμφαση με κίνηση σε ένα αντικείμενο ή κείμενο, ή δημιουργήστε μια διαδρομή κίνησης, ώστε το αντικείμενο ή το κείμενο να μετακινείται κατά μήκος της διαφάνειας.

Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση. 
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη κίνησης» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα «Ενέργεια». 
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη εφέ» και επιλέξτε ένα εφέ. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια κίνηση ανά πάσα στιγμή.
  Παράθυρο εγγράφου Keynote με τον επιθεωρητή «Προσθήκη κίνησης» ανοιχτό στην καρτέλα «Ενέργεια» και ανοιχτό το μενού «Προσθήκη εφέ»

Δημιουργία διαδρομής κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση. 
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη κίνησης» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα «Ενέργεια».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη εφέ» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μετακίνηση».
  Παράθυρο εγγράφου Keynote με τον επιθεωρητή «Προσθήκη κίνησης» ανοιχτό στις επιλογές «Μετακίνηση» της καρτέλας «Ενέργεια»
 4. Σύρετε το αδιαφανές αντικείμενο στο σημείο που θέλετε να ξεκινά η κίνηση και, στη συνέχεια, σύρετε το διαφανές αντικείμενο στο σημείο που θέλετε να σταματά. Για να προσθέσετε καμπύλες στη διαδρομή, σύρετε τις λευκές κουκκίδες κατά μήκος της γραμμής. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διαδρομή ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργασία διαδρομής κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο.
 2. Κάντε κλικ στο κόκκινο διαμάντι που εμφανίζεται κάτω από το αντικείμενο και ενεργήστε ως εξής:
  • Για να αλλάξετε τη διαδρομή της κίνησης, σύρετε τα αδιαφανή ή τα διαφανή αντικείμενα κάπου αλλού στη διαφάνεια ή σύρετε οποιαδήποτε κόκκινη ή λευκή κουκκίδα.
  • Για να αλλάξετε τις καμπύλες ή τις γωνίες της διαδρομής, κάντε κλικ με πατημένο το πλήκτρο Control σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής και επιλέξτε «Δημιουργία σημείου όξυνσης», «Δημιουργία σημείου εξομάλυνσης» ή «Δημιουργία σημείου Bézier». 
  • Για να αφαιρέσετε ένα σημείο, κάντε κλικ με πατημένο το πλήκτρο Control σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή».
  • Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις, όπως τον χρονισμό και την επιτάχυνση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές της καρτέλας «Ενέργεια».
  • Για να περιστρέφεται το αντικείμενο έτσι ώστε να ταιριάζει με την καμπύλη της διαδρομής καθώς κινείται, κάντε κλικ στην επιλογή «Στοίχιση στη διαδρομή» στην καρτέλα «Ενέργεια».

Προσαρμογή κίνησης

Για να αλλάξετε τη διάρκεια μιας κίνησης και άλλες ρυθμίσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο. 
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη κίνησης» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα «Ενέργεια». 
 3. Για να αλλάξετε τη διάρκεια και άλλες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τις επιλογές της καρτέλας «Ενέργεια».

Διευθέτηση και αφαίρεση αναπτύξεων

Αν θέλετε να αλλάξετε το πότε θα ξεκινά μια κίνηση, μάθετε πώς να αλλάζετε τη σειρά των αναπτύξεων.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη κίνησης»  στην επάνω δεξιά γωνία.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σειρά αναπτύξεων» στην κάτω δεξιά γωνία για να εμφανιστεί το παράθυρο «Σειρά αναπτύξεων» και, στη συνέχεια, προβείτε σε προσαρμογές:
  Παράθυρο «Σειρά αναπτύξεων» στο Keynote
  • Για να αλλάξετε τη σειρά των κινήσεων, σύρετε μια ανάπτυξη σε νέα θέση.
  • Για να αλλάξετε το πότε θα ξεκινά μια ανάπτυξη, επιλέξτε μια ανάπτυξη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις επιλογές «Αρχή» και «Καθυστέρηση».
  • Για να διαγράψετε μια ανάπτυξη, επιλέξτε μια ανάπτυξη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Κλείσιμο» .
Ημερομηνία δημοσίευσης: