Αν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε ένα Apple Watch με το iPhone

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το iPhone αναφέρει ότι «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το Apple Watch» όταν προσπαθείτε να τα ζευγοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι το Apple Watch δεν είναι ήδη ζευγοποιημένο

Όταν διαμορφώνετε το Apple Watch, το iPhone σάς ζητά να κρατήσετε το ρολόι πάνω από την κάμερα του iPhone. Αν το iPhone αναφέρει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με το Apple Watch, ή αν το ρολόι εμφανίζει μια πρόσοψη ρολογιού, το Apple Watch μπορεί να είναι ήδη ζευγοποιημένο.

Αν έχετε το iPhone με το οποίο είναι ζευγοποιημένο, αποζευγοποιήστε το Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Όλα τα ρολόγια» στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε το κουμπί «i» κουμπί I δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch».
 3. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση και έπειτα περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.
 4. Μετά την αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά.

Αν δεν έχετε το iPhone με το οποίο είναι ζευγοποιημένο, σβήστε το Apple Watch σας

Αν δεν μπορείτε να αποζευγοποιήσετε το Apple Watch, επειδή δεν έχετε το iPhone με το οποίο είναι ζευγοποιημένο, μπορείτε να σβήσετε το ρολόι.

Όταν σβήνετε το Apple Watch αντί να το αποζευγοποιήσετε, το ρολόι εξακολουθεί να προστατεύεται με Κλείδωμα ενεργοποίησης. Για να μπορέσετε να ζευγοποιήσετε ξανά το Apple Watch, εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωσή του.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο ρολόι σας και πατήστε Γενικά > Επαναφορά.
 2. Πατήστε «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων» και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.
 3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.
 4. Μετά την πλήρη αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά. Θα χρειαστείτε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του ρολογιού.

Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό, κάντε επαναφορά του Apple Watch σας

Αν δεν μπορείτε να αποζευγοποιήσετε ή να σβήσετε το Apple Watch, επειδή έχετε ξεχάσει τον κωδικό του, μπορείτε να επαναφέρετε το ρολόι.

Όταν κάνετε επαναφορά του Apple Watch αντί να το αποζευγοποιήσετε, το ρολόι εξακολουθεί να προστατεύεται με Κλείδωμα ενεργοποίησης. Για να μπορέσετε να ζευγοποιήσετε ξανά το Apple Watch, θα πρέπει να εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωσή του.

 1. Τοποθετήστε το Apple Watch στον φορτιστή του.
 2. Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη με το κουμπί τροφοδοσίας  στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια αφήστε το πλευρικό κουμπί. Αν το Apple Watch σας διαθέτει παλαιότερη έκδοση του watchOS, θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης αντί για το κουμπί τροφοδοσίας.
 3. Πιέστε παρατεταμένα το Digital Crown μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο κουμπί επαναφοράς.
 4. Πατήστε «Επαναφορά» και κατόπιν πατήστε ξανά «Επαναφορά» για επιβεβαίωση.
 5. Μετά την πλήρη αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά. Θυμηθείτε ότι θα χρειαστείτε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του ρολογιού.

Αν η διαδικασία ζευγοποίησης καθυστερεί

Αν φαίνεται ότι η διαδικασία ζευγοποίησης έχει σταματήσει, για παράδειγμα, το κινούμενο γραφικό ζευγοποίησης παραμένει στην οθόνη για αρκετά λεπτά, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί αν κάνετε επαναφορά του Apple Watch:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το Digital Crown ενώ το Apple Watch βρίσκεται σε λειτουργία ζευγοποίησης.
 2. Πατήστε «Επαναφορά» όταν εμφανιστεί στο ρολόι σας.
 3. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά του ρολογιού σας, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά.
Ημερομηνία δημοσίευσης: