Αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «i» στο Apple Watch

Όταν ζευγοποιείτε ένα Apple Watch χειροκίνητα, σας ζητείται να πατήσετε το εικονίδιο «i». Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο «i», ίσως χρειάζεται να αποζευγοποιήσετε ή να σβήσετε το ρολόι πρώτα.

Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι δεν είναι ήδη ζευγοποιημένο

Μπορείτε να ζευγοποιήσετε ένα Apple Watch με το iPhone μόνο αν δεν είναι ήδη ζευγοποιημένο. Αν εξακολουθείτε να μπορείτε να δείτε την ώρα, την οθόνη κλειδώματος ή τις εφαρμογές στο Apple Watch, το ρολόι ενδέχεται να είναι ακόμα ζευγοποιημένο με κάποιο iPhone.

Για να μπορέσετε να το ζευγοποιήσετε ξανά, χρειάζεται να αποζευγοποιήσετε το ρολόι από το iPhone ή να σβήσετε το ρολόι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Χρήση του iPhone για την αποζευγοποίηση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Όλα τα ρολόγια» στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε το εικονίδιο «i»  δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch».
 3. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση και έπειτα περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.
 4. Αφού αποζευγοποιηθεί πλήρως το Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά

Σβήσιμο του Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο ρολόι σας και πατήστε Γενικά > Επαναφορά.
 2. Πατήστε «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων» και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.
 3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.
 4. Αφού αποζευγοποιηθεί πλήρως το Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά

Αν η διαδικασία ζευγοποίησης καθυστερεί

Αν φαίνεται ότι η διαδικασία ζευγοποίησης του Apple Watch έχει σταματήσει, για παράδειγμα, το κινούμενο γραφικό ζευγοποίησης παραμένει στην οθόνη για αρκετά λεπτά, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί αν κάνετε επαναφορά του ρολογιού:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το Digital Crown ενώ το Apple Watch βρίσκεται στη λειτουργία ζευγοποίησης.
 2. Πατήστε «Επαναφορά» όταν εμφανιστεί στο ρολόι σας.
 3. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά του ρολογιού σας, μπορείτε να το ζευγοποιήστε ξανά.

Πώς μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «i»

Αν έχετε αποζευγοποιήσει ή σβήσει το Apple Watch και το διαμορφώνετε χειροκίνητα, βρείτε το εικονίδιο «i»  στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Για να δείτε το όνομα του ρολογιού σας και να το ζευγοποιήσετε χειροκίνητα, πατήστε το εικονίδιο «i».

Μήνυμα «Τοποθετήστε το iPhone κοντά στο Apple Watch» για να ξεκινήσει η ζευγοποίηση.

Εικονίδιο «i» σε μη ζευγοποιημένο Apple Watch

 

Οθόνη ζευγοποίησης με κινούμενο γραφικό που δείχνει το κουμπί «Πληροφορίες» στην κάτω δεξιά γωνία.

Εικονίδιο «i» σε οθόνη ζευγοποίησης με κινούμενο γραφικό

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: