Αποστολή φωτογραφιών από το iPhone ή το iPad με την εφαρμογή Μηνύματα

Ενημερωθείτε σχετικά με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κοινοποιείτε φωτογραφίες και βίντεο μέσω της εφαρμογής Μηνύματα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. 

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας με δύο τρόπους: ξεκινώντας από την εφαρμογή Φωτογραφίες ή ξεκινώντας από την εφαρμογή Μηνύματα.

Πώς να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή Φωτογραφίες

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε «Επιλογή» και κατόπιν πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να κοινοποιήσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί Κοινής χρήσης .
 4. Πατήστε «Επιλογές» στο επάνω μέρος του φύλλου κοινής χρήσης για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αποστείλετε τα στοιχεία.*
 5. Πατήστε «Τέλος».
 6. Πατήστε «Μηνύματα».
 7. Προσθέστε παραλήπτες στο πεδίο «Προς», καθώς και ένα σχόλιο, αν το επιθυμείτε.
 8. Πατήστε το κουμπί Αποστολής .

* Μπορείτε να επιλέξετε να αποστείλετε τα στοιχεία ως μεμονωμένες φωτογραφίες ή ως σύνδεσμο iCloud ή μπορείτε να επιλέξετε «Αυτόματα» για να αφήσετε την εφαρμογή να επιλέξει την καλύτερη μορφή. Αν στείλετε έναν σύνδεσμο iCloud, οι παραλήπτες θα δουν ένα από τα στοιχεία των οποίων κάνατε κοινή χρήση, μαζί με έναν σύνδεσμο iCloud τον οποίο μπορούν να πατήσουν για να δουν τα υπόλοιπα. Όπως ισχύει και για τις μεμονωμένες φωτογραφίες, είναι δυνατή η κοινή χρήση αυτού του συνδέσμου.

Πώς να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή Μηνύματα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα.
 2. Πατήστε μια συνομιλία ή πατήστε το κουμπί Νέου μηνύματος .
 3. Πατήστε το κουμπί Φωτογραφιών . Αν δεν βλέπετε το κουμπί Φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί εφαρμογών iMessage  για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.
 4. Πατήστε κάθε φωτογραφία και βίντεο που θέλετε να κοινοποιήσετε. Για να δείτε επιπλέον πρόσφατα στοιχεία, σαρώστε προς τα αριστερά. Καθώς επιλέγετε στοιχεία, αυτά προστίθενται στο μήνυμα.
 5. Αν πρόκειται για νέο μήνυμα, προσθέστε παραλήπτες στο πεδίο «Προς», καθώς και ένα σχόλιο, αν το επιθυμείτε.
 6. Πατήστε το κουμπί Αποστολής .

Άλλοι τρόποι κοινής χρήσης αρχείων

 • Αν πατήσετε το κουμπί Κοινής χρήσης  στις Φωτογραφίες, μπορείτε να επιλέξετε και άλλους τρόπους κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του Mail, του AirDrop και εφαρμογών τρίτων.
 • Με τις Προτάσεις κοινής χρήσης μπορείτε να θυμάστε προηγούμενα γεγονότα και να τα κοινοποιείτε εύκολα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
 • Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν χώρο για συνεχή, συνεργατική κοινή χρήση φωτογραφιών ή θέλετε να ελέγχετε αυτούς που βλέπουν τις κοινόχρηστες φωτογραφίες σας, δοκιμάστε τα Κοινόχρηστα άλμπουμ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: