Χρήση του Καθολικού προχείρου για αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ των συσκευών σας Apple

Με το Καθολικό πρόχειρο, μπορείτε να αντιγράψετε περιεχόμενο, π.χ. κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο από μία συσκευή Apple και, κατόπιν, να επικολλήσετε το περιεχόμενο σε μια άλλη συσκευή Apple.

 

Ρύθμιση του Καθολικού προχείρου

Χρησιμοποιήστε το Καθολικό πρόχειρο με οποιαδήποτε συσκευή Mac, iPhone ή iPad πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για τη λειτουργία Συνέχισης. Η λειτουργία υποστηρίζεται όταν οι συσκευές σας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και πρέπει να τη ρυθμίσετε ως εξής:

  • Σε κάθε συσκευή έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.
  • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth και το Wi-Fi.
  • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Handoff.

Χρήση του Καθολικού προχείρου

  1. Αντιγράψτε από μια συσκευή το κείμενο, την εικόνα, το αρχείο ή άλλο περιεχόμενο όπως θα κάνατε κανονικά.
  2. Το περιεχόμενο προστίθεται αυτόματα στο πρόχειρο της άλλης κοντινής συσκευής σας. Παραμένει εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να το αντικαταστήσετε αντιγράφοντας κάτι άλλο από μία από τις δύο συσκευές. 
  3. Στην άλλη συσκευή, επικολλήστε το περιεχόμενο όπως θα κάνατε σε κάθε άλλη περίπτωση.
Ημερομηνία δημοσίευσης: