Χρήση του Instant Hotspot για σύνδεση στο Προσωπικό hotspot χωρίς εισαγωγή συνθηματικού

Με το Instant Hotspot, το Προσωπικό hotspot στο iPhone ή το iPad (Wi-Fi + Cellular) μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε έναν Mac, ένα iPhone, iPad ή iPod touch χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε το συνθηματικό σας.

Ρύθμιση του Instant Hotspot

Χρησιμοποιήστε το Instant Hotspot με οποιαδήποτε συσκευή Mac, iPhone, iPad ή iPod touch πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για τη λειτουργία Συνέχισης. Η λειτουργία υποστηρίζεται όταν οι συσκευές σας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και πρέπει να τη ρυθμίσετε ως εξής:

  • Το iPhone ή το iPad (Wi-Fi + Cellular) διαθέτει ένα ενεργοποιημένο πρόγραμμα φορέα κινητής τηλεφωνίας το οποίο παρέχει την υπηρεσία Προσωπικό hotspot.
  • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
  • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth.
  • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.


Υπολογιστής Mac που εμφανίζει το μενού κατάστασης Wi-Fi με σύνδεση σε Προσωπικό hotspot από iPhone και ένα iPhone που εμφανίζει την μπλε γραμμή κατάστασης, υποδεικνύοντας ενεργή σύνδεση σε Προσωπικό hotspot

Χρήση του Instant Hotspot

Δείτε πώς μπορείτε να συνδεθείτε στο Προσωπικό hotspot:

  • Στον Mac, χρησιμοποιήστε το μενού κατάστασης Wi-Fi το εικονίδιο wi-fi στη γραμμή μενού, για να επιλέξετε το όνομα του iPhone ή του iPad το οποίο παρέχει το Προσωπικό hotspot το εικονίδιο του προσωπικού hotspot.
  • Στο iPad, iPod touch ή σε άλλο iPhone, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Wi-Fi και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα του iPhone ή του iPad το οποίο παρέχει το Προσωπικό hotspot το εικονίδιο του προσωπικού hotspot.

Αν σας ζητηθεί συνθηματικό κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Το εικονίδιο κατάστασης Wi-Fi το εικονίδιο wi-fi στη γραμμή μενού αλλάζει στο εικονίδιο Προσωπικού hotspot το εικονίδιο του προσωπικού hotspot για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή σας παραμένει συνδεδεμένη στο Προσωπικό hotspot.

Ημερομηνία δημοσίευσης: