Πραγματοποίηση και αποδοχή κλήσεων στον Mac, το iPad ή το iPod touch

Με τη λειτουργία Κλήσεις κινητού iPhone μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις από τον Mac, το iPad ή το iPod touch, όταν αυτές οι συσκευές βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο με το iPhone.

Ρύθμιση Κλήσεων κινητού iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Κλήσεις κινητού iPhone με οποιαδήποτε συσκευή Mac, iPhone, iPad ή iPod touch πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για τη λειτουργία Συνέχισης. Η λειτουργία υποστηρίζεται όταν οι συσκευές σας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και πρέπει να τη ρυθμίσετε ως εξής:

 • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
 • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο FaceTime με το ίδιο Apple ID.
 • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
 • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο μέσω σύνδεσης Wi-Fi ή Ethernet.
 • Στο iPhone, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήσεις σε άλλες συσκευές και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις σε άλλες συσκευές».
 • Στο iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > FaceTime και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις από το iPhone».
 • Στον Mac, ανοίξτε την εφαρμογή FaceTime και, κατόπιν, επιλέξτε FaceTime > Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις» και, κατόπιν, επιλέξτε «Κλήσεις από το iPhone».

Αν ο φορέας σας υποστηρίζει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε άλλες συσκευές, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις συσκευές, ώστε να πραγματοποιούν και να αποδέχονται κλήσεις, ακόμη κι αν το iPhone δεν είναι ενεργοποιημένο ή δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ενημερωθείτε για τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.

Πραγματοποιήστε και δεχθείτε τηλεφωνικές κλήσεις

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις στον Mac, το iPad ή το iPod touch.


Πραγματοποίηση κλήσης στον Mac

 • Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου στις Επαφές, το Ημερολόγιο, το Safari ή άλλη εφαρμογή η οποία εντοπίζει αυτόματα τέτοιου είδους δεδομένα. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο που περιβάλλει τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Κλήση [αριθμός τηλεφώνου] μέσω iPhone».
 • Εναλλακτικά, ανοίξτε την εφαρμογή FaceTime, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο αναζήτησης και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή το εικονίδιο κλήσης ήχου «Ήχος».

Πραγματοποίηση κλήσης στο iPad ή το iPod touch

 • Πατήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στις Επαφές, το Ημερολόγιο, το Safari ή άλλη εφαρμογή η οποία εντοπίζει αυτόματα τέτοιου είδους δεδομένα.
 • Εναλλακτικά, ανοίξτε την εφαρμογή FaceTime, πατήστε το κουμπί προσθήκης, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο αναζήτησης και, κατόπιν, πατήστε την επιλογή το εικονίδιο κλήσης ήχου «Ήχος».

Απάντηση κλήσης

 • Όταν κάποιος σας καλεί στο iPhone, εμφανίζεται μια γνωστοποίηση στον Mac σας. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, να τη στείλετε στον τηλεφωνητή ή να στείλετε ένα μήνυμα στον καλούντα.
 • Στο iPad ή το iPod touch, σύρετε για να απαντήσετε στην κλήση.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε κλήσεις σε μία από τις συσκευές σας, απλώς απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κλήσεις από το iPhone» σε αυτήν τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεων παραπάνω για λεπτομέρειες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: