Χρήση του Handoff για συνέχιση εργασιών σε άλλες συσκευές

Με το Handoff, μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε σε μία συσκευή και, στη συνέχεια, να μεταβείτε σε μια άλλη κοντινή συσκευή και να συνεχίσετε από το σημείο που σταματήσατε.

iPhone και MacBook Pro που εμφανίζουν και τα δύο την ίδια ιστοσελίδα στο Safari 

Ρύθμιση του Handoff

Χρησιμοποιήστε το Handoff με οποιαδήποτε συσκευή Mac, iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για τη λειτουργία Συνέχισης. Το Handoff λειτουργεί όταν οι συσκευές σας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και πρέπει να το ρυθμίσετε ως εξής:

 • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
  Για να δείτε το Apple ID που χρησιμοποιείται από το Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone και, κατόπιν, μεταβείτε στις επιλογές Γενικά > Apple ID.
 • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth.
 • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
 • Κάθε συσκευή έχει το Handoff ενεργοποιημένο.

Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Handoff:

 • Mac: Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά». Επιλέξτε «Επιτρέπεται το Handoff ανάμεσα σε αυτό το Mac και τις συσκευές σας iCloud».
 • iPhone, iPad ή iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > AirPlay και Handoff και κατόπιν ενεργοποιήστε το Handoff.
 • Apple Watch: Στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας πατήστε «Γενικά» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση Handoff». (Το Apple Watch υποστηρίζει τη λειτουργία Handoff από το ρολόι σας στο iPhone ή το Mac σας.)


Χρήση του Handoff

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει το Handoff.
  Στις εφαρμογές που υποστηρίζουν το Handoff περιλαμβάνονται οι εφαρμογές Mail, Χάρτες, Safari, Υπομνήσεις, Ημερολόγιο, Επαφές, Pages, Numbers, Keynote και πολλές εφαρμογές τρίτων παρόχων.
 2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ξεκινήσετε μια εργασία, όπως τη σύνταξη ενός email ή εγγράφου.
 3. Συνεχίστε στην άλλη συσκευή σας:
  • Αν πρόκειται να μεταβείτε στο Mac, κάντε κλικ στο εικονίδιο Handoff της εφαρμογής στο Dock:
   Το Dock στο macOS στο οποίο εμφανίζεται το εικονίδιο της εφαρμογής Safari με την ετικέτα «Από iPhone»
  • Αν πρόκειται να μεταβείτε στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ανοίξτε την Εναλλαγή εφαρμογών, όπως θα κάνατε κατά την εναλλαγή εφαρμογών, και κατόπιν πατήστε το μπάνερ της εφαρμογής στο κάτω μέρος της οθόνης.
   Οθόνη της Εναλλαγής εφαρμογών σε iPhone με το μπάνερ «Από “MacBook Pro”» της εφαρμογής Mail


Ημερομηνία δημοσίευσης: