Χρήση του Handoff για συνέχιση μιας εργασίας στις άλλες σας συσκευές

Με το Handoff, μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε σε μία συσκευή και, στη συνέχεια, να μεταβείτε σε μια άλλη κοντινή συσκευή και να συνεχίσετε από το σημείο που σταματήσατε.

Ρύθμιση του Handoff

Χρησιμοποιήστε το Handoff με οποιαδήποτε συσκευή Mac, iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για τη λειτουργία Συνέχισης. Το Handoff λειτουργεί όταν οι συσκευές σας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και πρέπει να το ρυθμίσετε ως εξής:

 • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
  Για να δείτε το Apple ID που χρησιμοποιείται από το Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone και, κατόπιν, μεταβείτε στις επιλογές Γενικά > Apple ID.
 • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth.
 • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
 • Κάθε συσκευή έχει το Handoff ενεργοποιημένο.

Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Handoff στις συσκευές σας:

 • Στο Mac: Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά». Επιλέξτε «Επιτρέπεται το Handoff ανάμεσα σε αυτό το Mac και τις συσκευές σας iCloud».
 • Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > AirPlay και Handoff και κατόπιν ενεργοποιήστε το Handoff.
 • Στο Apple Watch: Στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone πατήστε «Γενικά» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση Handoff».
  Το Apple Watch υποστηρίζει τη λειτουργία Handoff από το ρολόι σε iPhone ή από το ρολόι σε Mac που χρησιμοποιεί OS X Yosemite ή νεότερη έκδοση.

Όταν ενεργοποιείτε το Handoff, το Καθολικό πρόχειρο ενεργοποιείται επίσης.


Χρήση του Handoff

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει το Handoff.
  Στις εφαρμογές που υποστηρίζουν το Handoff περιλαμβάνονται οι εφαρμογές Mail, Χάρτες, Safari, Υπομνήσεις, Ημερολόγιο, Επαφές, Pages, Numbers, Keynote και πολλές εφαρμογές άλλων κατασκευαστών.
 2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ξεκινήσετε μια εργασία, όπως τη σύνταξη ενός email ή εγγράφου.
 3. Συνεχίστε την εργασία σας σε άλλη συσκευή:
  • Αν πρόκειται να μεταβείτε στο Mac, κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής στην αριστερή πλευρά του Dock:
  • Αν πρόκειται να μεταβείτε στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ανοίξτε την Εναλλαγή εφαρμογών, όπως θα κάνατε κατά την εναλλαγή εφαρμογών και κατόπιν πατήστε το μπάνερ εφαρμογών στο κάτω μέρος της οθόνης.


Ημερομηνία δημοσίευσης: