Χρήση του Apple Watch μετά από επισκευή ή αντικατάσταση

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Apple Watch μετά από επισκευή ή αντικατάσταση.

  1. Κρατήστε το Apple Watch κοντά στο iPhone.
  2. Ζευγοποιήστε το Apple Watch σας.  Κατά τη ζευγοποίηση του Apple Watch, θα σας δοθεί η επιλογή να πραγματοποιήσετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο, αν είχατε δημιουργήσει κάποιο.

© 2019 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες Watch και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες AppleCare και iCloud είναι σήματα υπηρεσιών της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: