Εύρεση του σειριακού αριθμού των AirPods

Τα AirPods και η θήκη φόρτισης έχουν έναν κοινό σειριακό αριθμό. Δείτε πώς μπορείτε να τον βρείτε.

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καπακιού:

Εάν τα AirPods είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας iOS, μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > AirPods για τον σειριακό αριθμό:

Αν δεν έχετε θήκη φόρτισης, αλλά έχετε την αρχική συσκευασία, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό δίπλα από τον γραμμικό κωδικό. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σειριακό αριθμό στην αρχική απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: