Εύρεση του σειριακού αριθμού των AirPods

Τα AirPods και η θήκη φόρτισης έχουν έναν κοινό σειριακό αριθμό. Δείτε πώς μπορείτε να τον βρείτε.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth.1
  2. Βρείτε τα AirPods στη λίστα (για παράδειγμα, «AirPods Γιάννη»). 
  3. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα στα AirPods και θα εμφανιστεί ο σειριακός αριθμός.2

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται επίσης στην κάτω πλευρά του καπακιού:

Αν δεν έχετε τη θήκη φόρτισης, αλλά έχετε την αρχική συσκευασία, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό δίπλα από τον γραμμικό κωδικό. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σειριακό αριθμό στην αρχική απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

1. Αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί έκδοση λογισμικού παλαιότερη του iOS 14 ή το iPadOS 14, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Κάντε κύλιση προς τα κάτω έως ότου δείτε το όνομα των AirPods σας και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα.

2. Στα AirPods (2ης γενιάς) και τα AirPods Pro, κάθε AirPod έχει τον δικό του σειριακό αριθμό, ο οποίος αναγράφεται πάνω σε αυτό. Αν χρειαστεί να στείλετε τα AirPods ή τη θήκη φόρτισης για σέρβις, ανατρέξτε στον κύριο σειριακό αριθμό, που αναγράφεται στο καπάκι της θήκης. Δεν θα χρειαστείτε τους σειριακούς αριθμούς των AirPods.

Ημερομηνία δημοσίευσης: