Εύρεση του σειριακού αριθμού των AirPods

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό των AirPods σας.

Βρείτε τον στις Ρυθμίσεις σε iOS ή iPadOS

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth.1
  2. Βρείτε τα AirPods στη λίστα (για παράδειγμα, «AirPods Γιάννη»). 
  3. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερες πληροφορίες»  δίπλα από τα AirPods για να δείτε τον σειριακό αριθμό.2

Ρυθμίσεις Bluetooth

Βρείτε τον να αναγράφεται πάνω στη συσκευή

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό να αναγράφεται στα AirPods ή στη θήκη φόρτισης.

AirPods ή AirPods Pro

Εάν έχετε AirPods ή AirPods Pro, τα AirPods και η θήκη φόρτισης έχουν κοινό σειριακό αριθμό. Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στο κάτω μέρος από το καπάκι της Θήκης φόρτισης, της Θήκης ασύρματης φόρτισης ή της Θήκης φόρτισης MagSafe.

Σειριακός αριθμός θήκης φόρτισης και ασύρματης θήκης φόρτισης για AirPods

AirPods Max

Αν έχετε AirPods Max, μπορείτε να αφαιρέσετε την αριστερή μαγνητική επένδυση ακουστικού για να δείτε τον σειριακό αριθμό.

Σειριακός αριθμός κάτω από την αριστερή επένδυση ακουστικού

Βρείτε τον στην αρχική συσκευασία

Αν έχετε την αρχική συσκευασία, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό δίπλα στον γραμμικό κωδικό. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σειριακό αριθμό στην αρχική απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

Σειριακός αριθμός στη συσκευασία

1. Αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί έκδοση λογισμικού παλαιότερη του iOS 14 ή του iPadOS 14, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε το όνομα των AirPods σας και κατόπιν πατήστε το όνομα.

2. Στα AirPods (2ης γενιάς), AirPods Pro και AirPods (3ης γενιάς), κάθε AirPod έχει τον δικό του σειριακό αριθμό, ο οποίος αναγράφεται πάνω στο κάθε AirPod. Αν χρειαστεί να στείλετε τα AirPods ή τη θήκη φόρτισης για σέρβις, ανατρέξτε στον κύριο σειριακό αριθμό, ο οποίος αναγράφεται στο καπάκι της θήκης. Δεν θα χρειαστείτε τους σειριακούς αριθμούς των AirPods.

Ημερομηνία δημοσίευσης: